På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2010-02-10 09:30 Nr 2010:26


Industrins orderingång och omsättning, december 2009:

Orderingången ökade fjärde kvartalet

Orderingången till den svenska industrin ökade med 1,6 procent under fjärde kvartalet 2009 jämfört med tredje kvartalet. Under december sjönk orderingången med 1,1 procent jämfört med november, men ökade med 8,0 procent jämfört med december 2008.

Under november ökade orderingången med 2,4 procent jämfört med oktober. Det innebär en revidering uppåt med 0,3 procentenheter jämfört den första publiceringen av resultaten för november.

Orderingången från hemmamarknaden steg med 0,4 procent från november till december efter att ha ökat med 1,8 procent från oktober till november. Under fjärde kvartalet ökade orderingången från hemmamarknaden med 1,5 procent jämfört med tredje kvartalet.

Orderingången från exportmarknaden minskade med 2,4 procent från november till december efter att ha ökat med 2,8 procent från oktober till november. Under fjärde kvartalet steg orderingången från exportmarknaden med 1,7 procent jämfört med tredje kvartalet.

Den totala orderingången ökade med 8,0 procent under december 2009 jämfört med december 2008. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 7,3 procent och för exportmarknaden en ökning med 8,6 procent.

Orderingången under november 2009 ökade med 1,5 procent jämfört med november 2008. Det innebär ingen revidering jämfört med den första publiceringen av resultaten för november.

Under 2009 har orderingången till industrin totalt minskat med 19,4 procent jämfört med 2008. Orderingången från hemmamarknaden har under 2009 minskat med 16,6 procent medan orderingången från exportmarknaden har minskat med 21,6 procent.

Investeringsvaruindustrin

Orderingången till investeringsvaruindustrin minskade med 1,0 procent från november till december, efter att ha ökat med 5,1 procent från oktober till november. Under fjärde kvartalet ökade orderingången till investeringsvaruindustrin med 3,2 procent jämfört med tredje kvartalet.

Inom investeringsvaruindustrin är det främst industrin för datorer, elektronikvaror och optik (SNI 26), motorfordonsindustrin (SNI 29) samt övrig maskinindustri (SNI 28) som är betydelsefulla för utvecklingen.

Orderingången till industrin för datorer, elektronikvaror och optik ökade med 2,1 procent från november till december och med 8,6 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Orderingången till motorfordonsindustrin minskade med 5,6 procent från november till december, men ökade med 5,1 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Orderingången till övrig maskinindustri minskade med 0,4 procent från november till december och med 0,1 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Insatsvaruindustrin

Orderingången till insatsvaruindustrin var oförändrad mellan november och december, men ökade med 1,9 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror

Orderingången till industrin för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade med 1,2 procent från november till december och med 2,2 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror

Orderingången till industrin för varaktiga konsumtionsvaror sjönk med 3,8 procent från november till december, men steg med 0,4 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Industrins leveranser ökade fjärde kvartalet

Industrins leveranser ökade med 0,4 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet. Från november till december minskade däremot leveranserna med 0,1 procent.

Leveranserna under november ökade med 0,9 procent jämfört med oktober. Det innebär en revidering nedåt med 0,3 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för november.

Leveranserna till hemmamarknaden minskade med 1,9 procent från november till december och med 0,1 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Leveranserna till exportmarknaden ökade med 1,2 procent från november till december och med 0,8 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

De totala leveranserna sjönk obetydligt med 0,1 procent under december 2009 jämfört med december 2008. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 3,2 procent och för exportmarknaden en minskning med 2,4 procent.

Leveranserna under november 2009 minskade med 10,2 procent jämfört med november 2008. Det innebär en revidering nedåt med 0,3 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för november.

Under 2009 har industrins totala leveranser minskat med 21,2 procent jämfört med 2008. Leveranserna till från hemmamarknaden har under 2009 minskat med 17,0 procent medan leveranserna till exportmarknaden har minskat med 24,2 procent.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
   

Andel av
förädlings-
värde 2008

dec 2009/
nov 2009

kv 4 2009/
kv 3 2009

dec 2009/
dec 2008

SNI 2007

INDUSTRIBRANSCH

Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp
B+C
Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri
100,0 -1 0 -2 2 2 2 8 7 9
-
Industri för insatsvaror exkl. energi
40,7 0 0 0 2 4 0 12 8 14
-
Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D)
1,0 -11 -7 -19 4 6 1 -4 14 -27
-
Industri för investeringsvaror
36,3 -1 2 -2 3 -1 5 9 5 11
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
19,8 -1 1 -6 -2 1 -8 3 10 -11
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
2,2 -4 -6 -2 0 -6 8 -2 -8 5
B
Gruvor och mineralutvinningsindustri
3,5 2 -3 7 27 5 56 68 9 180
C
Tillverkningsindustri
96,5 -1 0 -3 1 1 1 7 7 7
10-12
Livsmedels-, dryckesvaru-och tobaksindustri
9,0 0 1 -6 -1 0 -2 7 10 -10
13-15
Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning
0,8 10 7 13 14 6 21 17 -6 40
16
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler
4,5 -1 -5 5 3 3 3 16 -4 48
17
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
6,0 -9 -1 -11 0 4 -1 2 1 3
18
Grafisk och annan reproduktionsindustri
2,2 -4 -3 -20 -3 -1 -28 -3 0 -32
19
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
1,1 -11 -7 -19 4 6 1 -4 14 -27
20
Kemisk industri
3,9 6 -2 11 8 -2 15 41 32 47
21
Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
8,1 -6 16 -8 -9 25 -12 -9 55 -16
22
Gummi- och plastvaruindustri
2,9 -5 0 -10 3 2 4 10 14 4
23
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
2,4 -1 -2 4 -2 -3 1 -7 -12 17
24
Stål- och metallverk
7,5 11 9 12 1 37 -12 17 60 3
25
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
10,0 -1 0 -3 1 -1 5 -6 -8 -2
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
7,7 2 10 1 9 -1 10 10 -11 14
27
Industri för elapparatur
3,2 -5 -1 -8 -9 -4 -12 -7 -1 -12
28
Övrig maskinindustri
12,8 0 11 -5 0 9 -4 -8 25 -18
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
9,5 -6 4 -11 5 -1 9 34 12 53
30
Annan transportmedelsindustri
2,0 21 3 43 -11 -9 -13 40 1 110
31-33
Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag
6,4 -5 -8 1 -3 -5 -1 -3 0 -7

 

 

Definitioner och förklaringar

Procentuella förändringar

I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används inte kalenderkorrigerade volymuppgifter

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-03-10 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 945 76


Förfrågningar

Lars Öhman
08-506 946 88
lars.ohman@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.