På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2010-04-09 09:30 Nr 2010:97


Industrins orderingång och omsättning, februari 2010:

Minskad orderingång i februari

Orderingången till den svenska industrin minskade med 0,9 procent från januari till februari. Under den senaste tremånadersperioden (december 2009-februari 2010) steg orderingången däremot med 3,4 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (september-november 2009). Orderingången under februari 2010 ökade med 12,5 procent jämfört med samma månad 2009.

Under januari steg orderingången med 2,8 procent jämfört med december 2009. Det innebär en revidering nedåt med 0,9 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för januari.

Orderingången från hemmamarknaden sjönk med 0,7 procent från januari till februari, efter att ha ökat med 4,0 procent från december till januari. Under den senaste tremånadersperioden ökade orderingången från hemmamarknaden med 3,5 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången från exportmarknaden minskade med 1,0 procent från januari till februari, efter att ha ökat med 1,8 procent från december till januari. Under den senaste tremånadersperioden ökade orderingången från exportmarknaden med 3,2 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Den totala orderingången ökade med 12,5 procent under februari 2010 jämfört med februari 2009. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 4,6 procent, och för exportmarknaden en ökning med 19,2 procent.

Orderingången under januari 2010 steg med 3,9 procent jämfört med januari 2009. Det innebär en revidering nedåt med 0,1 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för januari.

Hittills under 2010 (januari-februari) har den totala orderingången till industrin ökat med 8,2 procent jämfört med motsvarande period 2009. Orderingången från hemmamarknaden har hittills under samma period ökat med 2,8 procent, medan orderingången från exportmarknaden har ökat med 12,5 procent.

Investeringsvaruindustrin

Orderingången till investeringsvaruindustrin ökade med 3,5 procent från januari till februari, efter att ha minskat med 2,4 procent från december till januari. Under den senaste tremånadersperioden steg orderingången till investeringsvaruindustrin med 4,2 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Inom investeringsvaruindustrin är det främst industrin för datorer, elektronikvaror och optik (SNI 26), övrig maskinindustri (SNI 28) samt motorfordonsindustrin (SNI 29) som är betydelsefulla för utvecklingen.

Orderingången till industrin för datorer, elektronikvaror och optik ökade med 5,8 procent från januari till februari och med 0,7 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången till övrig maskinindustri var oförändrad mellan januari och februari, men ökade  med 7,5 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången till motorfordonsindustrin ökade med 6,3 procent från januari till februari och med 8,9 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Insatsvaruindustrin

Orderingången till insatsvaruindustrin sjönk med 0,8 procent från januari till februari, men steg med 3,2 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror

Orderingången till industrin för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade med 7,3 procent från januari till februari och var oförändrad under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror

Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade med 2,4 procent från januari till februari, men minskade med 1,4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
   

Andel av
förädlings-
värde
2009

feb 2010/
jan 2010


dec 09-feb 10/
sep-nov 09


feb 2010/
feb 2009


SNI 2007

INDUSTRIBRANSCH

Tot

Hem

Exp

Tot

Hem

Exp

Tot

Hem

Exp

B+C
Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri
100,0 -1 -1 -1 3 4 3 13 5 19
-
Industri för insatsvaror exkl. energi
39,9 -1 -2 0 3 3 3 12 3 19
-
Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D)
0,8 -13 -23 13 17 14 22 1 2 -1
-
Industri för investeringsvaror
32,7 4 8 1 4 7 3 24 12 30
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
24,4 -7 -3 -16 0 0 -1 -4 0 -12
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
2,2 2 2 3 -1 -7 5 5 0 12
B
Gruvor och mineralutvinningsindustri
2,4 -10 -11 -10 4 -9 19 32 -12 158
C
Tillverkningsindustri
97,6 -1 -1 -1 3 4 3 12 5 18
10-12
Livsmedels-, dryckesvaru-och tobaksindustri
10,6 -2 -2 0 1 1 -1 2 2 0
13-15
Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning
0,8 0 1 -2 2 2 1 -1 -3 1
16
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler
4,6 7 1 16 -5 -1 -11 -5 -5 -6
17
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
7,5 -2 0 -3 2 3 1 12 8 12
18
Grafisk och annan reproduktionsindustri
2,3 0 2 -13 -3 -3 -2 -4 -3 -14
19
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
0,8 -13 -23 13 17 14 22 1 2 -1
20
Kemisk industri
4,1 -4 -2 -5 10 3 15 8 0 14
21
Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
10,2 -24 -32 -22 -1 3 -2 -18 -14 -19
22
Gummi- och plastvaruindustri
2,9 0 0 0 2 5 -1 5 4 7
23
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
2,3 -8 -10 1 3 -1 16 -6 -13 18
24
Stål- och metallverk
5,3 1 -7 5 6 5 6 47 32 55
25
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
8,5 2 2 2 3 3 3 2 -5 17
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
7,5 6 17 4 1 10 -1 28 28 27
27
Industri för elapparatur
4,4 -2 1 -5 -3 0 -5 -8 -13 -3
28
Övrig maskinindustri
10,2 0 1 0 8 8 7 31 19 36
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
6,8 6 10 4 9 13 6 53 33 68
30
Annan transportmedelsindustri
2,4 -3 14 -28 -9 -16 3 -37 17 -67
31-33
Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag
6,4 3 9 -6 1 3 -2 -10 -9 -11

Industrins leveranser sjönk i februari

Industrins leveranser sjönk med 2,1 procent från januari till februari, men steg med 2,8 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna under januari ökade med 3,9 procent jämfört med december. Det innebär en revidering nedåt med 0,2 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för januari.

Leveranserna till hemmamarknaden minskade med 1,1 procent från januari till februari, men ökade med 2,2 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna till exportmarknaden sjönk med 3,0 procent från januari till februari, men steg med 3,2 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

De totala leveranserna steg med 1,0 procent under februari 2010 jämfört med februari 2009. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 0,4 procent och för exportmarknaden en ökning med 1,7 procent.

Leveranserna under januari 2010 minskade med 2,8 procent jämfört med januari 2009. Det innebär en revidering nedåt med 0,2 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för januari.

Hittills under 2010 (januari-februari) har industrins totala leveranser minskat med 0,8 procent jämfört med motsvarande period 2009. Leveranserna till hemmamarknaden har hittills under samma period minskat med 1,1 procent medan leveranserna till exportmarknaden har minskat med 0,6 procent. 

Definitioner och förklaringar

Procentuella förändringar

I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används ej kalenderkorrigerade volymuppgifter.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-05-07 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 945 76


Förfrågningar

Lars Öhman
08-506 946 88
lars.ohman@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.