På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2010-03-10 09:30 Nr 2010:69


Industrins orderingång och omsättning, januari 2010:

Ökad orderingång i januari

Orderingången till den svenska industrin ökade med 3,7 procent från december 2009 till januari 2010. Under den senaste tremånadersperioden (november 2009-januari 2010) steg orderingången med 4,2 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (augusti-oktober 2009). Orderingången under januari 2010 ökade med 4,0 procent jämfört med samma månad 2009.

Under december minskade orderingången med 0,9 procent jämfört med november. Det innebär en revidering uppåt med 0,2 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för december.

Orderingången från hemmamarknaden steg med 4,1 procent från december till januari, efter att ha minskat med 0,3 procent från november till december. Under den senaste tremånadersperioden ökade orderingången från hemmamarknaden med 2,8 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången från exportmarknaden steg med 3,5 procent från december till januari, efter att ha minskat med 1,5 procent från november till december. Under den senaste tremånadersperioden ökade orderingången från exportmarknaden med 5,3 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Den totala orderingången ökade med 4,0 procent under januari 2010 jämfört med januari 2009. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en ökning med 0,5 procent, och för exportmarknaden en ökning med 6,8 procent.

Orderingången under december 2009 steg med 7,5 procent jämfört med december 2008. Det innebär en revidering nedåt med 0,5 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för december.

Investeringsvaruindustrin

Orderingången till investeringsvaruindustrin minskade med 0,8 procent från december till januari, efter att ha varit oförändrad från november till december. Under den senaste tremånadersperioden steg orderingången till investeringsvaruindustrin med 7,0 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Inom investeringsvaruindustrin är det främst industrin för datorer, elektronikvaror och optik (SNI 26), övrig maskinindustri (SNI 28) samt motorfordonsindustrin (SNI 29) samt som är betydelsefulla för utvecklingen.

Orderingången till industrin för datorer, elektronikvaror och optik minskade med 15,4 procent från december till januari, men ökade däremot med 11,0 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången till övrig maskinindustri steg med 12,9 procent från december till januari och med 5,2 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången till motorfordonsindustrin ökade med 8,8 procent från december till januari och med 7,9 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Insatsvaruindustrin

Orderingången till insatsvaruindustrin ökade med 4,8 procent från december till januari och med 2,6 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror

Orderingången till industrin för icke varaktiga konsumtionsvaror steg med 7,7 procent från december till januari och med 0,7 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror

Orderingången till industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade med 5,6 procent från december till januari, men minskade med 2,5 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Industrins leveranser ökade i januari

Industrins leveranser ökade med 4,1 procent från december till januari och med 2,3 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna under december minskade med 0,2 procent jämfört med november. Det innebär en revidering nedåt med 0,1 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för december.

Leveranserna till hemmamarknaden ökade med 4,9 procent från december till januari och med 1,9 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Leveranserna till exportmarknaden steg med 3,3 procent från december till januari och med 2,7 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

De totala leveranserna sjönk med 2,6 procent under januari 2010 jämfört med januari 2009. Motsvarande jämförelse för hemmamarknaden ger en minskning med 2,9 procent och för exportmarknaden en minskning med 2,5 procent.

Leveranserna under december 2009 minskade med 0,8 procent jämfört med december 2008. Det innebär en revidering nedåt med 0,7 procentenheter jämfört med den första publiceringen av resultaten för december.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
   

Andel av
förädlings-
värde
2009

jan 2010/
dec 2009

nov 09 - jan 10/
aug - okt 09

jan 2010/
jan 2009

SNI 2007

INDUSTRIBRANSCH

Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp
B+C
Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri
100,0 4 4 4 4 3 5 4 1 7
-
Industri för insatsvaror exkl. energi
39,9 5 4 5 3 4 2 10 3 15
-
Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D)
0,8 23 30 9 16 25 1 9 37 -27
-
Industri för investeringsvaror
32,7 -1 0 -1 7 2 9 2 -3 3
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
24,4 8 3 19 1 1 0 -1 -5 5
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
2,2 6 12 0 -3 -11 7 -2 -6 1
B
Gruvor och mineralutvinningsindustri
2,4 1 3 0 18 -1 40 77 0 295
C
Tillverkningsindustri
97,6 4 4 4 4 3 5 3 1 6
10-12
Livsmedels-, dryckesvaru-och tobaksindustri
10,6 4 3 7 1 1 4 -5 -5 -7
13-15
Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning
0,8 0 0 0 5 3 7 -10 -15 -6
16
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler
4,6 -9 3 -25 -6 0 -14 -14 -5 -24
17
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
7,5 17 11 19 2 2 2 15 10 16
18
Grafisk och annan reproduktionsindustri
2,3 2 0 26 -4 -2 -19 -12 -12 -9
19
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
0,8 23 30 9 16 25 1 9 37 -27
20
Kemisk industri
4,1 0 -1 1 12 4 18 9 -3 18
21
Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
10,2 23 -1 27 1 22 -2 12 42 9
22
Gummi- och plastvaruindustri
2,9 3 3 3 4 3 5 -3 -3 -2
23
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
2,3 7 16 -19 3 1 12 -9 -10 -7
24
Stål- och metallverk
5,3 4 0 6 -4 14 -11 32 39 29
25
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
8,5 3 2 5 2 -1 9 -9 -13 0
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
7,5 -15 -2 -18 11 -1 13 -8 11 -11
27
Industri för elapparatur
4,4 7 7 7 2 1 3 10 -1 19
28
Övrig maskinindustri
10,2 13 -2 19 5 4 6 0 -9 4
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
6,8 9 1 13 8 6 9 35 8 55
30
Annan transportmedelsindustri
2,4 -24 -3 -41 -6 -22 18 -52 -2 -70
31-33
Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag
6,4 5 6 4 0 3 -4 -1 -2 -1

 

 

Definitioner och förklaringar

Procentuella förändringar

I texten angivna procenttal avser, vid jämförelser med föregående period, kalenderkorrigerade och säsongrensade volymuppgifter. Vid jämförelser med motsvarande period föregående år används ej kalenderkorrigerade volymuppgifter.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-04-09 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 945 76


Förfrågningar

Lars Öhman
08-506 946 88
lars.ohman@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.