På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-01-08 09:30 Nr 2016:2


Industriproduktionsindex (IPI), november 2015:

Ökad industriproduktion

Produktionen inom industrin ökade i november med 1,4 procent jämfört med oktober, i säsongrensade tal. Jämfört med november föregående år ökade produktionen med 6,2 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Bland industrins delbranscher var det aggregatet för kemisk industri och läkemedelsindustrin som redovisade störst uppgång medan livsmedelsindustrin redovisade störst nedgång. Under senaste tremånadersperioden, september-november, ökade produktionen med 3,0 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod, juni-augusti, i säsongrensade tal.

På årsbasis ökade industriproduktionen med 6,2 procent i november 2015 jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal.

Uppgifterna för november är preliminära. Förändringen i industriproduktionen i oktober jämfört med september har inte reviderats sedan föregående publicering och nedgången på 1,1 procent i säsongrensade tal är oförändrad. Förändringen i produktionen i oktober jämfört med motsvarande månad föregående år har reviderats ned med 0,6 procentenheter till en uppgång på 3,4 procent.

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym

SNI 2007

INDUSTRIBRANSCH

nov/okt
2015[1]
sep-nov
2015/
jun-aug
2015[1]
nov
2015/
nov
2014 [2]
jan-nov
2015/
jan-nov
2014 [2]
Andel av
förädlings-
värde
2014
B+C
Utvinning av mineral, tillverkningsindustri
1,4 3,0 6,2 1,7 100,0
-
Industri för insatsvaror exkl energi
‑0,8 0,9 2,2 2,2 39,2
-
Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl D)
‑1,5 0,9 2,9 4,0 1,0
-
Industri för investeringsvaror
2,4 6,6 18,9 5,6 37,4
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
7,5 ‑5,2 ‑7,8 ‑6,2 19,8
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
‑4,4 2,5 ‑1,5 0,9 2,5
B
Gruvor och mineralutvinningsind
0,3 ‑0,4 0,4 ‑2,1 3,8
C
Tillverkningsindustri
1,3 3,1 6,5 1,9 96,2
10-12
Livsmedelstillverkning
‑3,7 ‑3,7 ‑10,6 ‑7,3 7,6
13-15
Textil-, beklädnads-, läder- o lädervaruind
0,6 0,6 12,4 5,8 0,8
16
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler
‑0,1 4,0 13,6 11,0 3,2
17
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
‑1,9 ‑0,5 0,4 3,7 6,4
18
Grafisk och annan reproduktionsindustri
‑0,3 ‑3,5 ‑8,7 ‑3,4 1,4
19
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
‑1,6 1,0 2,9 4,0 1,0
20-21
Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
10,8 ‑5,7 ‑8,0 ‑6,8 14,0
22
Gummi- och plastvaruindustri
1,7 3,3 1,6 ‑1,4 2,9
23
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
0,7 3,4 ‑1,1 2,4 3,1
24
Stål- och metallverk
‑3,1 5,1 12,4 9,6 4,3
25
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
2,4 ‑2,5 ‑1,9 ‑4,1 9,2
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
10,7 7,4 48,5 10,4 3,8
27
Industri för elapparatur
‑0,8 3,4 ‑0,4 2,3 3,6
28
Övrig maskinindustri
4,2 5,7 5,5 0,7 13,1
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
‑3,1 13,2 32,6 9,2 12,0
30
Annan transportmedelsindustri
‑3,1 ‑1,4 ‑5,0 3,2 3,8
31-33
Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag
1,9 0,3 7,9 11,4 5,9

1) Kalender- och säsongrensade tal.
2) Kalenderkorrigerade tal.

Övrig information

Revideringar

När Industriproduktionsindex publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal.  Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat. 

Definitioner och förklaringar

 

Nästa publiceringstillfälle

2016-02-05 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

David Lööv
08-506 947 71
david.loov@scb.se

Rickard Bengtsberg
08-506 948 51
rickard.bengtsberg@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.