På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-02-05 09:30 Nr 2016:17


Industriproduktionsindex (IPI), december 2015:

Minskad industriproduktion

Produktionen inom industrin minskade i december med 2,9 procent jämfört med november, i säsongrensade tal. Jämfört med december föregående år ökade produktionen med 0,3 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Bland industrins delbranscher var det elektronikvaruindustrin som redovisade störst nedgång medan industrin för icke-metalliska mineraliska produkter redovisade störst uppgång. Under det fjärde kvartalet ökade produktionen med 1,3 procent jämfört med det tredje kvartalet, i säsongrensade tal.

På årsbasis ökade industriproduktionen med 0,3 procent i december 2015 jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal.

Uppgifterna för december är preliminära. Förändringen i industriproduktionen i november jämfört med oktober har reviderats upp med 0,2 procentenheter till en uppgång på 1,6 procent sedan föregående publicering. Förändringen i produktionen i november jämfört med motsvarande månad föregående år har reviderats upp med 0,4 procentenheter till en uppgång på 6,6 procent.

 

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym

SNI 2007

INDUSTRIBRANSCH

dec/nov 2015[1]okt-dec 2015/
jul-sep 2015[1]
dec 2015/
dec 2014 [2]
jan-dec 2015/
jan-dec 2014 [2]
Andel av
förädlings-
värde
2014
B+C
Utvinning av mineral, tillverkningsindustri
‑2,9 1,3 0,3 1,6 100,0
-
Industri för insatsvaror exkl energi
‑1,9 0,4 ‑0,2 2,0 39,2
-
Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D)
1,4 0,4 ‑0,6 3,6 1,0
-
Industri för investeringsvaror
‑8,9 1,4 2,6 5,4 37,4
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
1,6 ‑4,8 ‑7,0 ‑6,2 19,8
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
4,4 4,7 6,8 1,4 2,5
B
Gruvor och mineralutvinningsind
‑0,5 2,7 ‑2,5 ‑2,1 3,8
C
Tillverkningsindustri
‑2,9 1,5 0,5 1,8 96,2
10-12
Livsmedelstillverkning
1,0 ‑5,1 ‑9,8 ‑7,5 7,6
13-15
Textil-, beklädnads-, läder- o lädervaruind
2,9 1,0 15,6 6,3 0,8
16
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler
‑1,8 3,1 12,4 11,1 3,2
17
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
0,0 ‑1,9 ‑2,9 3,1 6,4
18
Grafisk och annan reproduktionsindustri
‑0,5 ‑5,0 ‑5,0 ‑3,5 1,4
19
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
1,2 0,4 ‑0,6 3,6 1,0
20-21
Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
‑0,2 ‑4,0 ‑10,8 ‑7,1 14,0
22
Gummi- och plastvaruindustri
‑2,3 2,1 ‑9,1 ‑2,0 2,9
23
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
4,0 5,8 4,8 2,4 3,1
24
Stål- och metallverk
‑1,3 3,4 9,8 9,7 4,3
25
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
‑3,5 ‑3,3 ‑3,5 ‑4,1 9,2
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
‑27,1 5,7 ‑6,3 8,6 3,8
27
Industri för elapparatur
3,3 2,9 5,6 2,7 3,6
28
Övrig maskinindustri
‑1,9 0,2 2,3 0,6 13,1
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
‑2,8 9,5 25,8 10,9 12,0
30
Annan transportmedelsindustri
2,3 ‑0,1 ‑0,5 2,9 3,8
31-33
Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag
0,0 0,2 8,8 11,3 5,9

1) Kalender- och säsongrensade tal.
2) Kalenderkorrigerade tal.

Övrig information

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat. 

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När Industriproduktionsindex publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal.  Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

Nästa publiceringstillfälle

2016-03-04 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Jenny Strandell
08-506 944 46
jenny.strandell@scb.se

David Lööv
08-506 947 71
david.loov@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.