På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-03-04 09:30 Nr 2016:49


Industriproduktionsindex (IPI), januari 2016:

Ökad industriproduktion

Produktionen inom industrin ökade i januari med 0,6 procent jämfört med december, i säsongrensade tal. Jämfört med januari föregående år ökade produktionen med 4,6 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Bland industrins delbranscher var det elektronikvaruindustrin som redovisade störst uppgång medan industrin för petroleumprodukter redovisade störst nedgång. Under den senaste tremånadersperioden, november 2015-januari 2016, ökade produktionen med 0,3 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod, augusti-oktober 2015, i säsongrensade tal.

På årsbasis ökade industriproduktionen med 4,6 procent i januari 2016 jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal.

Uppgifterna för januari är preliminära. Förändringen i industriproduktionen i december jämfört med november har reviderats upp med 0,2 procentenheter till en nedgång på 2,7 procent sedan föregående publicering. Förändringen i produktionen i december jämfört med motsvarande månad föregående år har reviderats upp med 1,7 procentenheter till en uppgång på 2,0 procent.

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym

SNI 2007

INDUSTRIBRANSCH

jan
2016/
dec
2015[1]
nov 2015-
jan 2016/
aug-okt
2015[1]
jan
2016/
jan
2015 [2]
jan
2016/
jan
2015 [2]
Andel av
förädlings-
värde
2015
B+C
Utvinning av mineral,
tillverkningsindustri
0,6 0,3 4,6 4,6 100,0
-
Industri för insatsvaror
exkl energi
0,9 ‑0,4 2,9 2,9 38,6
-
Industri för energirelaterade
insatsvaror (exkl D)
‑12,0 ‑4,4 ‑8,6 ‑8,6 1,5
-
Industri för investeringsvaror
10,9 0,7 16,9 16,9 37,8
-
Industri för icke varaktiga
konsumtionsvaror
‑10,1 ‑0,5 ‑10,6 ‑10,6 19,6
-
Industri för varaktiga
konsumtionsvaror
‑0,6 0,0 8,0 8,0 2,5
B
Gruvor och mineralutvinningsind
1,3 2,9 1,1 1,1 2,8
C
Tillverkningsindustri
0,5 0,3 4,9 4,9 97,2
10-12
Livsmedelstillverkning
0,8 ‑2,7 ‑2,8 ‑2,8 6,8
13-15
Textil-, beklädnads-, läder-
o lädervaruind
‑2,2 3,1 13,8 13,8 0,9
16
Industri för trä och varor
av trä, kork och rotting
o.d. utom möbler
‑0,7 ‑0,5 8,2 8,2 3,9
17
Massa-, pappers- och
pappersvaruindustri
‑0,6 ‑3,0 ‑2,4 ‑2,4 6,3
18
Grafisk och annan reproduktionsindustri
‑3,8 ‑1,6 ‑9,3 ‑9,3 1,1
19
Industri för stenkolsprodukter
och raffinerade petroleumprodukter
‑12,0 ‑4,5 ‑8,5 ‑8,5 1,5
20-21
Kemisk industri och industri
för farmaceutiska basprodukter
och läkemedel
‑11,7 1,4 ‑15,6 ‑15,6 14,5
22
Gummi- och plastvaruindustri
2,1 1,4 0,9 0,9 2,7
23
Industri för andra icke-metalliska
mineraliska produkter
‑7,7 1,2 ‑2,7 ‑2,7 2,6
24
Stål- och metallverk
5,2 0,4 11,8 11,8 5,0
25
Industri för metallvaror utom
maskiner och apparater
1,8 0,6 3,7 3,7 8,6
26
Industri för datorer, elektronikvaror
och optik
21,3 1,8 10,4 10,4 4,5
27
Industri för elapparatur
‑7,9 ‑2,9 ‑4,6 ‑4,6 3,7
28
Övrig maskinindustri
3,7 0,2 7,2 7,2 12,3
29
Industri för motorfordon, släpfordon
och påhängsvagnar
7,9 5,2 55,2 55,2 12,4
30
Annan transportmedelsindustri
‑1,3 ‑1,2 ‑3,3 ‑3,3 4,0
31-33
Övrig tillverkningsindustri,
reparationsverkstäder och
installationsföretag
‑11,3 ‑1,5 ‑2,9 ‑2,9 6,1

1) Kalender- och säsongrensade tal.
2) Kalenderkorrigerade tal.

Övrig information

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat. 

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När Industriproduktionsindex publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal.  Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

Nästa publiceringstillfälle

2016-04-05 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Jenny Strandell
08-506 944 46
jenny.strandell@scb.se

David Lööv
08-506 947 71
david.loov@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.