På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2006-12-08 09:30 Nr 2006:324


Industriproduktionsindex (IPI), oktober:

Industriproduktionen minskade under oktober

Svensk industriproduktion minskade med 0,7 procent i oktober jämfört med september. Nedgången i oktober följde på en ökning med 0,4 procent från augusti till september. Teleproduktindustri var den bransch som stod för den största procentuella minskningen med 5,7 procent.

Om man jämför oktober 2006 med samma månad förra året ökade produktionen med 2,6 procent. I september visade motsvarande jämförelse en ökning av industriproduktionen med 6,0 procent. Sammantaget under den senaste tremånadersperioden, augusti-oktober, ökade produktionen med 1,1 procent jämfört med maj-juli.

Insatsvaruindustrin
Produktionen inom industri för insatsvaror ökade med 0,9 procent i oktober jämfört med september. Från augusti till september ökade produktionen med 2,5 procent. Sammantaget under den senaste tremånadersperioden ökade produktionen inom denna delgrupp med 0,2 procent jämfört med föregående tremånadersperiod.

Investeringsvaruindustrin
Produktionen inom investeringsvaruindustrin minskade med 0,6 procent i oktober jämfört med september. Från augusti till september ökade produktionen med 0,9 procent. Sammantaget under den senaste tremånadersperioden ökade produktionen inom denna delgrupp med 1,9 procent jämfört med maj till juli.

I denna grupp ingår bland annat motorfordonsindustrin och teleproduktindustrin. Under oktober månad minskade produktionen med 0,3 procent inom motorfordonsindustrin och med 5,7 procent inom teleproduktindustrin jämfört med september.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
Produktionen inom industri för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade med 1,5 procent i oktober jämfört med september. Sammantaget under den senaste tremånadersperioden minskade produktionen inom denna delgrupp med 0,1 procent jämfört med föregående tremånadersperiod.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror
Produktionen inom industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade med 2,5 procent i oktober jämfört med september. Om man jämför den senaste tremånadersperioden med föregående tremånadersperiod har produktionen minskat med 0,1 procent.

Industri för energirelaterade varor
Produktionen inom industri för energirelaterade varor minskade med 2,7 procent i oktober jämfört med september. Under den senaste tremånadersperioden minskade produktionen med 0,2 procent jämfört med föregående tremånadersperiod.

 

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym

SNI 92

INDUSTRIBRANSCH

Andel av förädlingsvärde 2000[1] okt 2006/ sep 2006 aug-okt 06/ maj-jul 06 okt 2006/ okt 2005
C+D
Utvinning av mineral, tillverkningsindustri
100,0 -0,7 1,1 2,6
-
Industri för insatsvaror exkl energi
41,6 0,9 0,2 4,0
-
Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl E)
1,0 -2,7 -0,2 -3,8
-
Industri för investeringsvaror
36,3 -0,6 1,9 4,3
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
17,9 -1,5 -0,1 -2,3
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
3,2 2,5 -0,1 10,9
C
Gruvor och mineralutvinningsind
1,6 0,1 -1,5 -1,2
D
Tillverkningsindustri
98,4 -0,8 1,2 2,8
15+16
Livsmedels-, dryckesvaru-, o tobaksind
7,8 -1,4 -1,2 -7,0
17-19
Textil-, beklädnads-, läder- o lädervaruind
1,3 0,3 -2,5 -0,6
20
Ind f trä o varor av trä, kork, rotting, ej möbler
4,0 1,8 1,6 5,8
21
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
12,8 -0,5 0,8 2,2
22
Förlag; grafisk och annan reproduktionsindustri
5,7 -0,2 1,4 2,6
23
Ind f stenkolsprod, raff petroleumprod o kärnbränsle
0,9 -3,4 -0,3 -2,7
24
Kemisk industri
8,1 -0,4 1,1 0,1
25
Gummi- och plastvaruindustri
2,6 0,3 0,6 3,4
26
Jord- och stenvaruindustri
2,2 0,1 2,4 6,5
27
Stål- och metallverk
7,0 -0,3 -1,1 0,0
28
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
6,9 -0,9 1,2 1,1
29
Maskinindustri som ej ingår i annan underavd
13,0 0,6 3,7 10,0
30
Industri för kontorsmaskiner o datorer
0,5 .. .. ..
31
Annan elektroindustri
2,8 0,7 0,8 2,2
32
Teleproduktindustri
4,9 -5,7 17,3 10,8
33
Ind f precisions-, medicinska o optiska instr; ur
3,5 -0,6 -0,3 0,5
34
Industri för motorfordon, släpfordon o påhängsvagnar
9,3 -0,3 2,3 5,5
35
Annan transportmedelsindustri
2,8 -0,5 0,3 1,3
36+37
Övrig tillverkningsindustri
2,3 1,3 1,1 6,7

Alla jämförelser mellan två på varandra följande perioder baseras på säsongsrensade volymuppgifter, medan jämförelser med samma period föregående år avser kalenderkorrigerade uppgifter.

Definitioner och förklaringar

Industriproduktionsindex bygger på tre olika slags uppgifter.

En mindre del av industriproduktionsindex baseras på uppgifter om arbetade timmar (5 %). För vissa branscher insamlas uppgifter om produktionsvolym (20 %). Den största delen baseras på uppgifter om leveranser (75 %), som samlas in genom en månatlig postenkät som går ut till ca 2200 arbetsställen/företag. Svarsfrekvensen i denna undersökning är 80-85 % inkomna svar. Den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till ca 90 %.

Vid säsongsrensning försöker man korrigera för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. För säsongsrensningen används programvarorna TRAMO/SEATS.

Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI.

Alla tidsserier har basår 2000.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2007-01-10 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Frida Videll
08-506 947 22
frida.videll@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.