På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2008-12-05 09:30 Nr 2008:337


Företagens ekonomi 2007:

Fortsatt kraftig uppgång i företagens omsättning 2007

Nettoomsättningen i svenska företag har ökat kraftigt år 2007. Företagens ekonomi är den enda undersökning som bygger på bokslut från samtliga 896 000 företag i Sverige.

De preliminära uppgifterna från Företagens ekonomi visar att nettoomsättningen för näringslivet uppgick till totalt 6 465 miljarder kronor. Detta innebar en ökning med 9,5 procent eller 561 miljarder kronor mellan åren 2006 och 2007 i löpande priser. 

Även förädlingsvärdet och antalet anställda uppvisar en ökning. Förädlingsvärdet uppgick år 2007 till 1 862 miljarder kronor, en ökning med knappt 10 procent eller 167 miljarder kronor i löpande priser.

Antalet anställda i näringslivet har ökat med ca 89 000 personer (3,8 procent)  till ca 2 429 000 mellan 2006 och 2007.

Definitioner och förklaringar

Nettoomsättning: nettoomsättning exklusive punktskatter.

Anställda: medelantal anställda, helårspersoner: två halvtidsanställda räknas som en helårsperson.

Förädlingsvärde: Den faktiska produktionen minus kostnader för köpta varor och tjänster, dock ej löner, sociala avgifter och kostnaden för handelsvaror.

Näringslivet: företag som driver näringsverksamhet i Sverige oberoende av juridisk form. Företag med finansiell verksamhet ingår dock inte i Företagens ekonomi.

Publikation

Definitiva uppgifter för denna undersökning publiceras i SM på SCB:s webbplats 2 juni 2009.

Mer om statistiken

Ytterligare uppgifter redovisas i Statistikdatabasen. Dessa innehåller branschvisa uppgifter om till exempel nettoomsättning, balansomslutning och antal anställda. Även hela resultaträkningar och balansräkningar kan tas fram per bransch.

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2009-06-02 kl. 09.30

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, enheten för Näringslivets struktur
701 89 Örebro
019-17 69 24


Förfrågningar

Kerstin Forssén
019-17 68 64
kerstin.forssen@scb.se

Johan Åhman
019-17 61 09
johan.ahman@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.