På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Översiktlig balansräkning för näringslivet totalt, miljoner kr, 2010–2014

Variabel

20102011201220132014
SUMMA TILLGÅNGAR
14 714 47815 367 04215 787 75016 258 73516 675 336
summa anläggningstillgångar
10 114 78110 630 50710 930 01611 354 26711 652 351
summa immateriella anläggningstillgångar
188 544202 799189 634207 060210 779
summa materiella anläggningstillgångar
3 113 5193 332 4653 504 0383 611 3843 728 579
summa finansiella anläggningstillgångar
6 812 7187 095 2437 236 3447 535 8237 712 993
summa omsättningstillgångar
4 599 6974 736 5354 857 7344 904 4685 022 985
varulager m.m
572 016619 906601 304593 785605 091
summa kortfristiga fordringar
3 014 1213 125 7303 233 4883 249 8063 283 589
summa kortfristiga placeringar
320 570304 181301 875267 487309 634
kassa och bank
692 990686 718721 067793 390824 671
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
14 714 47815 367 04215 787 75016 258 73516 675 336
eget kapital i handelsbolag/KB/enskilda näringsidkare
297 947321 656333 997344 623347 312
summa eget kapital (exkl handelsbolag/KB/enskilda näringsidkare)
5 194 4525 322 6045 650 1935 983 6876 192 367
summa obeskattade reserver
654 240682 383721 683718 349724 505
summa avsättningar
213 933229 712237 539247 915253 726
summa långfristiga skulder
4 668 7735 010 9935 030 2575 096 7805 120 871
summa kortfristiga skulder
3 685 1333 799 6953 814 0823 867 3814 036 555

Källa : SCB

SOS symbolSenast uppdaterad 2016-05-12