På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-03-14 09:30 Nr 2016:56


Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, 4:e kvartalet 2015

Stark tillväxt för Sveriges ekonomi

Sveriges ekonomi utvecklades mycket starkt fjärde kvartalet. Samtidigt som den inhemska ekonomin fortsatte att växa, ökade även exportens betydelse för tillväxten. Tillsammans med de fasta bruttoinvesteringarna lämnade utrikeshandeln det största bidraget till BNP-utvecklingen.

Svensk ekonomi fortsatte att öka i snabb takt fjärde kvartalet. Tillväxten på 1,3 procent var den kraftigaste uppgången på fem år. De senaste åren har det primärt varit den inhemska efterfrågan, med hushållskonsumtionen och bostadsinvesteringarna i spetsen, som stått för tillväxten. Fjärde kvartalet tog dock exporten högre fart och var den del av ekonomin som bidrog mest till BNP-utvecklingen. BNP har stigit kraftigt samtliga kvartal 2015 och noterade den högsta utvecklingen på helårsbasis sedan återhämtningsåret 2010.

De kraftiga migrationsströmmarna påverkade BNP fjärde kvartalet, främst via den offentliga konsumtionen. Hur den ökade asylinvandringen påverkar nationalräkenskaperna behandlas i två fördjupningsartiklar.

Investeringsvaror drog upp varuexporten

Den svenska exporten växte i snabbare takt fjärde kvartalet jämfört med tidigare kvartal under 2015. Tjänsteexportens höga tillväxt höll i sig, men det var varuexporten, som med den snabbaste tillväxten på över fyra år, bidrog mest till BNP-uppgången. Ökningen för varuexporten drevs framförallt av en uppgång för investeringsvarorna och sammanföll med en produktionsuppgång i tillverkningsindustrin.

Högre fart i hushållskonsumtionen

Fjärde kvartalet noterade hushållens konsumtion den snabbaste tillväxten under 2015 och var återigen en viktig drivkraft till BNP-utvecklingen. Den kraftigaste tillväxten stod bilinköpen för. Högre löner och lägre ränteutgifter drog upp hushållens disponibla inkomst 2015. Under året steg inkomsterna mer än konsumtionsutgifterna och hushållen har således utrymme att konsumera mer än de gör. Istället har sparandet tilltagit de senaste åren.

Snabbare investeringstillväxt

Den starka utvecklingen för de fasta bruttoinvesteringarna höll i sig fjärde kvartalet. De fasta bruttoinvesteringarna fortsätter därmed att vara en av delarna i ekonomin som växer snabbast. Kvartalsutvecklingen lyftes i huvudsak av större poster avseende investeringar i immateriella tillgångar inom industrin. Även bostadsinvesteringarna fortsatte att öka och växte ungefär i linje med tidigare kvartal 2015.

Ökad varuproduktion inom näringslivet

Det svenska näringslivet fortsätter att ha en jämn uppåtgående produktionskurva. Fjärde kvartalet växte varuproduktionen snabbare än tjänsteproduktionen, med en stark utveckling för både industrin och byggbranschen. Det var framförallt dessa branscher som bidrog mer till tillväxten helåret 2015 än åren innan och förklarar därmed en betydande del av den starka BNP-tillväxten under året.

Arbetsmarknaden visade positiva signaler

Arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas starkt och antalet sysselsatta har ökat oavbrutet sedan fjärde kvartalet 2009. Sysselsättningen steg inom samtliga sektorer där tjänsteproducenterna redovisade den starkaste uppgången. Samtidigt ligger antalet lediga jobb på de högsta nivåerna under hela 2000-talet.

Ökad asylinvandring höjer BNP

Detta nummer av Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv innehåller även fyra fördjupningsartiklar. Där analyseras effekten av den ökade asylinvandringen på BNP fjärde kvartalet och hur den ökade migrationen skapar utmaningar för statistiken. I den tredje artikeln beskrivs produktskatternas betydelse för BNP. Vi reder även ut vad som ligger bakom den höga BNP-tillväxten i storstadslänen under de senaste femton åren.

Bruttonationalprodukten (BNP)

Procentuell förändring från föregående kvartal, säsongrensad

Källa: Nationalräkenskaperna

 

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Avdelningen för nationalräkenskaper
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Maria Schoultz
08-506 940 74
maria.schoultz@scb.se

Magnus Saltveit
08-506 949 84
magnus.saltveit@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.