På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2009-03-17 09:30 Nr 2009:75


Sveriges ekonomi ur ett statistiskt perspektiv, 4:e kvartalet 2008

Krismedvetna hushåll ökade sparandet

Hushållens konsumtion minskade under fjärde kvartalet 2008 samtidigt som den disponibla inkomsten ökade. Detta fick till följd att sparandet steg till en rekordhög nivå. Dessutom höll den kraftiga exportnedgången och snabba lageravvecklingen i hög grad tillbaka BNP-utvecklingen. Läs analysen av siffrorna som nu presenteras i Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv nummer 1/2009.

BNP sjönk med 4,9 procent och bakom den extremt svaga utvecklingen låg bland annat en under året allt svagare internationell efterfrågan. Under fjärde kvartalet, när den finansiella krisen på allvar började sätta spår i den reala ekonomin, uppstod något som kan betecknas som tvärstopp för varuexporten. Den sjönk med drygt 10 procent jämfört med fjärde kvartalet 2007.  Det är det största fallet som förekommit sedan 1980, det vill säga under hela den period för vilken det finns kvartalsuppgifter om utrikeshandeln i nationalräkenskaperna. Fordonsexporten bidrog mest till fallet.

Hushållens sparkvot

Procent av disponibel inkomst. Fjärde kvartalet respektive år

Diagram: Hushållenssparkvot, fjärde kvartalet 1993–2008

Hushållskonsumtionen sjönk med dryga 3 procent. Det var första gången sedan 1993 som hushållens konsumtion gick ner, om man bortser från tredje kvartalet i fjol och fjärde kvartalet 2001 då det var marginella minskningar. Det var dock inte någon effekt av lägre hushållsinkomster och försämrad köpkraft hos hushållen utan orsakerna synes snarast vara mer av psykologisk art. Hushållssparande var extremt högt för ett fjärde kvartal och uppgick till 7,4 procent av den disponibla inkomsten.

För fjärde kvartalet kan noteras en lagerminskning som på ett markant sätt bidrog till nedgången av BNP. En konjunkturnedgång leder ofta till en uppbyggnad av färdigvarulagren vilket för tillverkningsindustrin var fallet även denna gång. Även insatsvarorna ökade något. Däremot medförde produktionsminskningen avsevärt lägre lager av produkter i arbete jämfört med fjärde kvartalet 2007 och sammantaget ledde detta till en starkt återhållande effekt på BNP.

Den minskande ekonomiska aktiviteten har ännu inte på något dramatiskt sätt påverkat sysselsättningen. Den tidigare starka sysselsättningsökningen har dock stannat av under 2008 och sysselsättningen visade tecken på minskning mellan tredje och fjärde kvartalet. Arbetslösheten visar också den en ogynnsam tendens och ökade något från tredje till fjärde kvartalet, säsongrensat. Varslen ökade kraftigt i slutet av 2008 och detta ger genomslag på sysselsättning och arbetslöshet med viss fördröjning.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Avdelningen för nationalräkenskaper, analysenheten
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 945 76


Förfrågningar

Leif Munters
08-506 945 09, 070-399 45 09
leif.munters@scb.se

Eva Hagsten
08-506 942 27
eva.hagsten@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.