På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2006-08-16 09:30 Nr 2006:199


Aktivitetsindex (AI) AVSLUTAD i juni 2006:

En fortsatt stark ökning av aktiviteten i den svenska ekonomin

Den skattade trenden för aktivitetsindex visar på en fortsatt uppgång i den svenska ekonomin i juni 2006. Trendvärdet var 116,5 i juni, en ökning med 0,4 procent jämfört med maj, vilket uppräknat till årstakt är 4,4 procent.

Omsättningen inom detaljhandeln samt exporten visar fortsatt stark utveckling. Industriproduktionen visar dock en viss försvagning.

Förändringen av trendvärdet hos aktivitetsindex från juni 2005 till juni 2006 var 4,5 procent. Säsongrensat aktivitetsindex var 116,3 i juni, vilket är en ökning med 0,1 procent jämfört med maj.

Aktivitetsindex 2000=100. Säsongrensade värden

Säsongrensat index och trend
    Index 2000=100 Förändr. i % från föreg. mån. Förändr. i % från föreg. mån. Årstakt
Säsongrensad
Maj
116,19 0,50  
 
Jun
116,29 0,08  
Trend
Maj
116,05 0,36 4,37
 
Jun
116,47 0,36 4,36
Förändring i procent från föregående månad, uppräknat till årstakt. Trend

Definitioner och förklaringar

Aktivitetsindex (AI) avser att mäta aktiviteten i ekonomin. Det är en sammanvägning av industriproduktionsindex, arbetade timmar för offentligt anställda, omsättningen i detaljhandeln, varuexport och -import. Indexet är avstämt mot BNP (2000=100) så att BNP och Aktivitetsindex är lika för alla kvartal. Aktivitetsindex föreligger i tre varianter - originalserien, den säsongrensade serien samt en skattning av trenden. Den sistnämnda reducerar effekten av tillfälliga störningar hos det säsongrensade indexet. Avstämningen mot BNP avser originalserien. BNP för ett kvartal, beräknad som ett index med basår 2000 är lika med medelvärdet för Aktivitetsindex originalserie för månaderna i kvartalet. Observera dock att förändringarna hos trenden och de säsongrensade serierna för BNP och Aktivitetsindex kan skilja sig åt.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-09-07 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
08-506 942 96


Förfrågningar

Carl-Magnus Jaensson
08-506 941 43
carl-magnus.jaensson@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.