På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Nästa publicering: 2017-02-28

Nationalräkenskaperna (NR) är ett kontosystem som sammanfattar och beskriver vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling. I nationalräkenskaperna beräknas bland annat bruttonationalprodukten (BNP), reala sektorräkenskaper och finansräkenskaper.

Visa mer

Närliggande statistik

BNPEkonomiKonjunktur

Nyckeltal för Sverige

BNP, volymförändring (säsongrensad)

0,5%

2016 kvartal 3 jämfört med 2016 kvartal 2

BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad)

2,8 %

2016 kvartal 3 jämfört med 2015 kvartal 3

Nationalräkenskaper, BNP

4 181 103

miljoner kronor, löpande pris År 2015

Nationalräkenskaper, BNP per capita

426,7

tusentals kronor, löpande priser År 2015

Nationalräkenskaper, Bruttonationalinkomst (BNI)

4 245 150

miljoner kronor, löpande pris År 2015

Visa alla

Tabeller och diagram

Utvalda tabeller och diagram

Visa alla
Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,5 procent tredje kvartalet, säsongrensat och jämfört med andra kvartalet. Det var främst exporten och hushållens konsumtion som bidrog till uppgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med tredje kvartalet 2015 steg BNP med 2,8 procent.

Läs hela statistiknyheten
Rapporter

Titel
Typ
Datum
Visa alla
Artiklar

Export av tjänster betydelsefullt för Sverige

Tjänsteexporten har växt snabbare än varuexporten de senaste fyra åren och har lämnat positiva bidrag till BNP på årsbasis sedan 2009. Tjänsteexporten minskade däremot under första kvartalet i år efter åtta kvartal i rad med tillväxt. I denna artikel presenteras tjänsteexportens utveckling i ett historiskt perspektiv samt hur den fördelar sig på produkter och mottagarländer. 

Bostadsbyggandet ökar kraftigt

Bostäder spelar en central roll för rörligheten på arbets­marknaden och för Sveriges ekonomiska tillväxt. Bostads­byggandet ökar nu kraftigt efter att ha legat på en låg nivå under och efter finans­krisen. Trots det anger fler kommuner än tidigare att det råder bostads­brist, framför­allt i storstads­regionerna. Det beror till stor del på att befolkningen ökat i snabbare takt än antalet bostäder.

Därför kommer Sveriges BNP att öka med cirka 5 procent i september

I september 2014 ska EU-länderna gå över till att använda den uppdaterade förordningen, Europeiska National- och Regional­räkenskaps­systemet, ENS 2010. Den reglerar vad som ska ingå i national­räkenskaperna och hur de olika delarna ska beräknas.

Företagens lager påverkar BNP-utvecklingen

En gång per kvartal kommer ny statistik över Sveriges brutto­national­produkt, BNP. Spänningen är stor om siffrorna ska peka uppåt eller nedåt. Något som ofta har en betydande påverkan på hur BNP utvecklas är hur mycket företagen har i sina lager. Till exempel bestod hälften av uppgången i BNP under sista kvartalet 2013 av förändringar i lager.

Fler artiklar

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

År

Kvartal

Statistikservice

 010-479 50 00

 

Vardagar 
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kontakta oss

nrinfo@scb.se

Kortadress : http://www.scb.se/nr0103