På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2013-03-01 09:30 Nr 2013:58


Nationalräkenskaper, fjärde kvartalet 2012:

BNP ökade 1,4 procent

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,4 procent fjärde kvartalet 2012 jämfört med motsvarande kvartal 2011. Hushållens konsumtionsutgifter gav det största positiva bidraget till utvecklingen. Säsongrensad och jämfört med tredje kvartalet 2012 var BNP oförändrad.

Tabell 1: BNP från produktionssidan, kalenderkorrigerad (1), volymförändring (procent) - GDP production approach, working-day adjusted, change in volume (percent)

BNP från produktionssidan

2011:1 2011:2 2011:3 2011:4 2012:1 2012:2 2012:3 2012:4
BNP till marknadspris
5,6 4,3 4,2 1,1 1,1 1,5 0,7 1,4
Därav
               
Varuproduktion (SNI A01-F43)
13,5 7,4 4,9 -1,0 -1,1 1,6 0,0 -0,7
del Tillv. ind (SNI C10-C33)
18,1 8,1 5,2 -3,1 -6,2 -1,3 -1,1 -4,9
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98)
5,4 6,1 6,2 2,6 3,1 2,7 1,1 1,8
S:a näringsliv [2]
8,3 6,5 5,9 1,4 1,5 2,3 0,7 1,0
Offentliga myndigheters produktion
-1,2 -0,6 0,1 1,5 -0,3 1,5 1,0 1,7
Arbetsinsats, arbetade timmar
3,5 3,1 1,5 1,3 1,0 -0,1 0,2 1,3

[1] Kalenderkorrigerad BNP innebär att det faktiska värdet är korrigerat för effekten av olika antal arbetsdagar inom kvartalen. Volymförändringen avser en jämförelse med motsvarande period föregående år.
[2] Exklusive tullar och produktskatter netto.

Tabell 2: BNP, säsongrensad, volymförändring (procent) (1) - GDP, seasonally adjusted, change in volume (percent)

År

Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4
2000
0,7 2,0 0,6 0,2
2001
-0,4 0,3 0,7 1,1
2002
-0,1 1,4 0,1 0,8
2003
1,0 -0,3 1,1 0,5
2004
1,7 0,7 0,7 0,7
2005
0,6 0,9 1,4 0,5
2006
1,4 1,4 1,4 0,3
2007
1,0 0,5 0,6 1,5
2008
-1,2 -0,2 0,0 -3,8
2009
-2,6 0,2 0,0 1,1
2010
2,5 2,1 1,4 1,8
2011
0,4 0,6 1,1 -0,9
2012
0,4 0,8 0,3 0,0

[1] Volymförändringen avser en jämförelse med närmast föregående period.

 

Diagram 1: BNP, säsongrensad, volymförändring (procent) (1) - GDP, seasonally adjusted, change in volume (percent)

Diagram - BNP, säsongrensad, volymförändring (procent) (1) - GDP, seasonally adjusted, change in volume (percent)

[1] Volymförändringen avser en jämförelse med närmast föregående period.

 

Tabell 3: BNP från användningssidan, försörjningsbalans, volymförändring (procent) samt faktiska värden - GDP: expenditure approach, change in volume (percent) and actual values.

Volymförändring (procent) i förhållande till
motsvarande period föregående år

Miljoner
kronor

 2011

2012

 

BNP från användningssidan

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv 1‑4

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv 1‑4

2012 Kv4

BNP till marknadspris
6,1 3,8 4,2 1,1
3,7
1,6 1,0 0,3 0,5 0,8
923 500
Import
13,3 8,1 3,5 1,5
6,3
0,9 0,2 -0,3 -1,1 -0,1
379 572
Varor (SNI A01-F43)
16,5 8,7 4,6 1,4
7,5
-0,7 -1,7 -1,3 -2,3 -1,5
271 606
Tjänster (SNI G45-T98)
4,5 6,2 0,5 1,8
3,1
5,7 6,2 2,6 2,2 4,1
107 966
 S:a Tillgång
8,2 5,1 4,0 1,2
4,5
1,4 0,8 0,1 0,0 0,6
1 303 072
Hushållens
konsumtionsutgifter
3,3 3,8 1,1 0,4
2,1
2,1 0,7 1,5 1,9 1,5
440 472
Egentliga hushåll
3,4 3,9 1,1 0,4
2,2
2,1 0,7 1,5 1,8 1,5
426 205
HIO[1]
0,9 0,4 1,2 2,7
1,3
1,3 1,4 1,2 4,1 2,0
14 267
Offentliga
konsumtionsutgifter
2,2 0,5 2,1 -0,1
1,1
1,1 -0,2 1,3 1,1 0,8
263 106
Staten
4,1 -0,2 2,8 0,2
1,5
1,4 -0,5 3,5 1,7 1,4
74 884
Kommunerna
1,6 0,9 1,8 -0,2
0,9
1,0 -0,1 0,5 0,8 0,6
188 222
Fast bruttoinvestering
8,7 10,6 4,9 2,1
6,4
12,3 2,6 -1,7 1,8 3,4
180 716
Lagerinvestering
[2]
1,8 0,2 -0,3 0,3
0,5
-2,3 -0,8 0,1 -1,5 -1,1
-15 697
Export
13,0 6,4 9,0 1,0
7,1
2,0 2,2 -1,2 0,0 0,7
434 475
Varor (SNI A01-F43)
18,9 7,8 9,7 0,9
8,9
0,4 1,1 -2,5 -1,9 -0,7
292 001
Tjänster (SNI G45-T98)
-0,2 3,0 7,3 1,0
2,8
6,2 4,8 1,7 4,4 4,2
142 474
 S:a Användning
8,2 5,1 4,0 1,2
4,5
1,4 0,8 0,1 0,0 0,6
1 303 072

[1] Hushållens icke-vinstdrivande organisationer.
[2] Inklusive förändring i värdeföremål.

 

Definitioner och förklaringar

Publikation

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-05-29 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 942 96


Förfrågningar

Emil Aho
08-506 947 64

Mickael Kyrlis
08-506 949 81

nrinfo@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.