På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-02-29 09:30 Nr 2016:42


Nationalräkenskaper, 4:e kvartalet 2015:

BNP steg med 1,3 procent jämfört med tredje kvartalet

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,3 procent fjärde kvartalet, säsongrensat och jämfört med tredje kvartalet. Det är det femte kvartalet i rad med en stabil ökning omkring 1 procent. Uppgången var bred men exporten bidrog mest. Sedan fjärde kvartalet 2014 var ökningen kalenderkorrigerat 4,5 procent. BNP för helåret 2015 var 4,1 procent högre än år 2014.

Diagram 1 BNP, säsongrensad, volymförändring (procent) (1)

Diagram

(1) Volymförändringen avser en jämförelse med närmast föregående period

Tabell 1. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, säsongrensad volymförändring (procent)

GDP: expenditure approach, sesonally adjusted, change in volume (percent)

Volymförändring (procent) i förhållande till närmast föregående kvartal (1)

BNP från användningssidan2014:12014:22014:32014:42015:12015:22015:32015:4
BNP till marknadspris 0,4 0,7 0,4 1,0 0,9 1,2 1,0 1,3
Import 3,0 2,3 0,7 3,4 ‑0,7 0,6 2,4 2,0
Varor 0,9 2,2 0,6 0,7 1,8 0,3 2,1 1,4
Tjänster 2,9 2,5 0,9 9,9 ‑6,0 1,3 3,0 3,4
                 
Hushållens                
konsumtionsutgifter 0,5 0,9 ‑0,1 1,1 0,5 0,6 0,6 0,9
Egentliga hushåll 0,5 0,9 ‑0,1 1,2 0,5 0,7 0,6 0,9
HIO (2) 0,3 0,0 0,5 0,2 ‑0,2 ‑0,1 0,5 0,5
Offentliga                
konsumtionsutgifter 0,4 0,5 0,9 0,3 0,5 0,7 0,3 0,9
Staten ‑0,3 1,0 0,6 0,2 1,0 0,1 0,8 0,8
Kommunerna 0,5 0,3 0,9 0,3 0,4 0,9 0,1 0,9
Fast bruttoinvestering 3,7 0,7 1,5 3,0 1,3 1,3 1,6 2,0
Lagerinvestering (1) (3) 399 4 009 2 574 3 922 1 009 1 896 5 993 3 316
Export 1,9 1,1 0,7 2,2 0,5 1,4 1,8 2,9
Varor 1,6 0,3 0,2 1,0 ‑0,3 1,2 1,3 2,5
Tjänster 1,9 3,1 2,1 4,9 2,4 1,7 3,0 3,5

1 Lagerinvestering redovisas i miljoner kronor, säsongrensat, fasta referensårspriser.

2 Hushållens icke-vinstdrivande organisationer.

3 Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 2 Bidrag till BNP-utveckling, procentenheter

Contribututions to GDP growth (percentage points) 

     Faktiska värden
jmf 
med motsv.
kvartal 
föregående år (3)
 Säsongrensad och kalenderkorrigerad
 jmf med föregående kvartal (2)
BNP från användningssidan2015:12015:22015:32015:42015Kv4
BNP till marknadspris 0,9 1,2 1,0 1,3 5,0
Import 0,3 ‑0,3 ‑1,0 ‑0,8 ‑2,6
Hushållens konsumtionsutgifter 0,2 0,3 0,3 0,4 1,4
Offentliga konsumtionsutgifter 0,1 0,2 0,1 0,2 1,0
Fast bruttoinvestering 0,3 0,3 0,4 0,5 1,8
Lagerinvestering (1) ‑0,3 0,1 0,4 ‑0,3 0,0
Export 0,2 0,6 0,8 1,3 3,4

(1) Inklusive förändring i värdeföremål.
(2) Seasonal and working-day adjusted values compared to the previous quarter
(3) Actual values compared to the corresponding quarter previous year

Tabell 3. BNP från produktionssidan, säsongrensad (1), volymförändring i förhållande till närmast föregående kvartal (procent)

GDP production approach, seasonally adjusted, change in volume (percent)

BNP från produktionssidan2014:12014:22014:32014:42015:12015:22015:32015:4
BNP till marknadspris 0,4 0,7 0,4 1,0 0,9 1,2 1,0 1,3
Därav                
Varuproduktion (SNI A01-F43) 1,1 0,7 ‑0,6 1,8 0,9 2,4 1,6 1,6
del Tillv. ind (SNI C10-C33) ‑1,2 0,6 ‑1,1 1,5 0,5 2,3 0,9 1,7
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98) 0,1 0,9 0,8 1,1 1,2 0,8 1,2 1,2
S:a näringsliv (2) 0,5 0,8 0,3 1,3 1,1 1,3 1,3 1,4
Offentliga myndigheters produktion 0,4 0,0 0,6 ‑0,2 0,0 0,7 ‑0,3 0,8
                 
Arbetsinsats, arbetade timmar 0,6 0,2 1,2 ‑0,6 0,4 0,1 0,4 0,2

(1) Säsongrensad BNP innebär att det faktiska värdet är korrigerat för effekten av återkommande variationer
under året.
(2) Exklusive tullar och produktskatter netto.

Tabell 4. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, volymförändring i förhållande till motsvarande kvartal föregående år (procent) (1) samt faktiska värden.

GDP: expenditure approach, change in volume (percent) and actual values

Volymförändring (procent) i förhållande till motsvarande kvartal föregående år(1)          Miljoner
kronor
BNP från användningssidan2014:12014:22014:32014:42014:1-42015:12015:22015:32015:42015:1-42015 Kv 4
BNP till marknadspris 1,8 2,3 2,3 2,6 2,3 3,0 4,1 4,1 5,0 4,1 1 098 174
Import 5,2 4,7 6,0 8,9 6,3 5,8 3,7 5,6 6,2 5,4 453 062
Varor 3,8 4,0 5,6 5,1 4,6 5,3 3,1 4,8 7,9 5,3 306 454
Tjänster 8,9 6,6 7,0 18,1 10,3 7,2 5,1 7,4 2,7 5,5 146 608
S:a Tillgång 2,7 3,0 3,4 4,4 3,4 3,8 4,0 4,6 5,4 4,5 1 551 236
                       
Hushållens                      
konsumtionsutgifter 2,4 2,7 1,7 2,2 2,2 2,5 2,1 2,8 3,0 2,6 486 999
Egentliga hushåll 2,4 2,8 1,6 2,2 2,3 2,6 2,2 2,9 3,0 2,7 471 915
HIO (2) 1,9 ‑1,0 2,1 1,4 1,0 0,6 ‑0,2 0,3 1,1 0,4 15 084
Offentliga                      
konsumtionsutgifter 0,5 0,4 2,1 2,4 1,3 1,9 2,8 1,4 3,8 2,5 296 927
Staten ‑0,4 ‑0,5 2,2 2,8 1,0 2,9 1,1 1,9 4,3 2,6 82 153
Kommunerna 0,7 0,8 2,0 2,3 1,5 1,6 3,5 1,2 3,5 2,5 214 774
Fast bruttoinvestering 8,0 6,9 6,0 9,0 7,5 6,9 7,6 7,3 7,1 7,3 281 397
Lagerinvestering (1) (3) ‑0,3 0,4 0,6 ‑0,2 0,1 0,1 ‑0,3 0,4 0,0 0,1 ‑7 593
Export 3,1 2,0 3,0 5,8 3,5 4,7 5,3 6,0 7,7 5,9 493 506
Varor 3,5 1,1 1,9 2,9 2,3 1,4 2,7 3,2 5,9 3,3 330 721
Tjänster 2,3 4,4 5,4 12,6 6,3 13,3 11,8 12,3 11,7 12,2 162 785
S:a Användning 2,7 3,0 3,4 4,4 3,4 3,8 4,0 4,6 5,4 4,5 1 551 236

1 Lagerinvestering redovisas som procentuellt bidrag till BNP totalt.

2 Hushållens icke-vinstdrivande organisationer.

3 Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 5. BNP från produktionssidan, kalenderkorrigerad (1), volymförändring (procent)

GDP production approach, working-day adjusted, change in volume (percent)

BNP från produktionssidan2014:12014:22014:32014:42015:12015:22015:32015:4
BNP till marknadspris 1,8 2,8 2,3 2,6 3,0 3,6 4,1 4,5
Därav                
Varuproduktion (SNI A01-F43) 0,3 4,0 1,8 3,2 2,1 4,9 6,8 6,7
del Tillv. ind (SNI C10-C33) ‑2,9 1,5 ‑1,6 0,5 0,5 3,9 5,4 5,4
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98) 2,9 2,9 3,0 3,0 4,3 3,4 4,3 4,5
S:a näringsliv (2) 2,0 3,3 2,6 3,0 3,5 4,0 5,2 5,2
Offentliga myndigheters produktion 0,1 0,9 1,3 1,1 0,5 1,4 ‑0,3 1,4
                 
Arbetsinsats, arbetade timmar 2,4 0,8 2,9 1,4 1,2 1,1 0,4 1,1

(1) Kalenderkorrigerad BNP innebär att det faktiska värdet är korrigerat för effekten av olika
antal arbetsdagar inom kvartalen. Volymförändringen avser en jämförelse med motsvarande
kvartal föregående år.
(2) Exklusive tullar och produktskatter netto.

Definitioner och förklaringar

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2016-05-30 klockan 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Mickael Kyrlis
08-506 949 81

Marcus van der Poll
08-506 947 62

nrinfo@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.