På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2010-03-31 09:30 Nr 2010:92


Offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier 2009:

Offentliga sektorns finansiella sparande är negativt

Den offentliga sektorns finansiella sparande uppgick till -16,4 miljarder kronor 2009 enligt reglerna för EU:s konvergenskriterier. Jämfört med 2008 har det finansiella sparandet minskat kraftigt. Minskningen uppgår till 94 miljarder kronor. Det finansiella sparandet i relation till BNP har minskat från plus 2,5 procent 2008 till minus 0,5 procent 2009.

Även BNP har minskat. Mellan 2008 och 2009 uppgår minskningen till 98 miljarder kronor, i löpande priser, vilket motsvarar 3,1 procent.

Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld definierad enligt samma kriterier har ökat med 86 miljarder under 2009 och uppgick som andel av BNP till 42,3 procent.

Trots finanskris och lågkonjunktur klarar Sverige EU:s konvergenskriterier med god marginal. Där anges att medlemsländernas offentliga sparande inte får vara lägre än minus 3 procent och att bruttoskulden inte får vara högre än 60 procent av BNP. Det framgår av beräkningar som SCB levererat till Eurostat i enlighet med Europeiska unionens stabilitets- och tillväxtpakt.  Tabellerna ”EDP-tabeller 2006-2009” finns på www.scb.se/nr0108.

Beräkningarna kommer att granskas av Eurostat och kan under processens gång komma att förändras. Om så blir fallet kommer de förändrade beräkningarna att publiceras på SCB:s webbplats den 22 april då Eurostat offentliggör materialet för samtliga länder.

Jämförelse med ordinarie nationalräkenskaper

Vid beräkningen enligt konvergenskriterierna gäller något annorlunda regler än i de ordinarie nationalräkenskaperna. När finansiellt sparande beräknas skall så kallade swappar (räntor på skuldbytesavtal) och framtida räntebindningsavtal (FRA) vara inkluderade i räntorna, vilket de inte är i de ordinarie beräkningarna. Bruttoskulden beräknas till nominellt värde, eftersom det är detta belopp som ska betalas när skulden förfaller. I de ordinarie finansräkenskaperna är skulden värderad till marknadsvärde, vilket motsvarar det värde den kan omsättas till.

Utöver ovanstående finns i dagsläget vissa mindre skillnader jämfört med de ordinarie finansräkenskaperna.

Offentliga sektorns sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier

Miljarder kronor

2006 2007 2008 2009
BNP
2 900,8 3 063,1 3 154,6 3 057,1
Finansiellt sparande
73,7 117,2 77,7 -16,4
I procent av BNP (%)
2,5 3,8 2,5 -0,5
Bruttoskuld
1 326,4 1 248,4 1 207,5 1 293,8
I procent av BNP (%)
45,7 40,8 38,3 42,3

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-09-30  kl. 09.30.

 

Logotyp

Producent

SCB, Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 942 96


Förfrågningar

Johan Norberg
019-17 67 65
nrinfo@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.