På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-05-11 09:30 Nr 2012:734


Socialt skydd i Sverige 1993-2010:

Utgifterna för socialt skydd fortsätter att öka

Utgifterna för det sociala skyddet ökade i löpande priser men sjönk i förhållande till BNP år 2010. Som andel av BNP sjönk utgifterna från 32,0 procent år 2009 till 30,5 procent år 2010. I det sociala skyddet ingår ersättningar som till exempel pensioner och arbetslöshetsersättning samt förmåner som sjukvård och barnomsorg.

Mellan åren 2009 och 2010 ökade de totala utgifterna för socialt skydd med 22,9 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 2,3 procent. Totalt uppgick utgifterna till 1 016,1 miljarder kronor.

De totala utgifterna för det sociala skyddet har ökat varje år  under perioden 1993-2010. Sett över hela denna period ökade utgifterna med 430 miljarder, vilket motsvarar en ökning med 73,2 procent.

Som andel av BNP har utgifterna för det sociala skyddet varierat en del under åren. Mellan 1993 och 2000 minskade andelen stadigt för att därefter öka under tre år. Från år 2004 har andelen minskat med undantag för 2008 och 2009 då andelen steg. Totalt sett har utgifternas andel av BNP minskat från 37,3 procent 1993 till 30,5 procent 2010.

Fortsatt ökning av utgifterna för arbetslöshet

De utgifter som vägde tyngst var de för ålderdom samt hälso- och sjukvård. Sammanlagt utgjorde de 65,2 procent av de sociala förmånerna år 2010.

Utgifterna för ålderdom ökade med 11,2 miljarder, motsvarande 2,9 procent mellan år 2009 och 2010. Dessa består till största delen av pensioner vilka ökade med 3,9 procent.

Totalt ökade utgifterna för hälso- och sjukvård med 1,6 miljarder, vilket motsvarar en ökning med 0,7 procent. Den totala utgiften för betald sjukledighet minskade med 5,8 procent. Av denna sjönk utgifterna för sjukpenning från Försäkringskassan med 10,2 procent. Utgifterna för sjukvård ökade däremot med 1,8 procent.

Utgifterna för arbetslöshet steg med 4,7 miljarder, vilket motsvarar 11,5 procent. Utgiften för arbetsmarknadsåtgärder ökade med hela 52,9 procent medan bidragen från arbetslöshetskassorna minskade med 7,7 procent.

Tabell 1: Totala utgifter för sociala förmåner per funktion som andel (%) av BNP 2005-2010. Miljoner kr – löpande priser
Funktion
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1. Sjukdom/Hälso- och sjukvård
219 453 228 591 233 851 241 201 246 568 248 216
2. Funktionshinder
126 743 133 481 138 177 141 692 142 032 141 640
3. Ålderdom
319 558 328 084 345 643 366 544 391 660 402 854
4. Efterlevande
17 941 18 072 17 971 17 968 18 077 17 190
5. Familj/Barn
79 653 87 781 91 448 96 947 99 686 103 777
6. Arbetslöshet
51 161 47 861 33 905 27 932 40 632 45 297
7. Boende
14 775 15 008 14 736 14 695 14 746 15 282
8. Övrig social utsatthet
16 624 17 446 18 355 19 821 21 977 23 664
Totala utgifter för sociala förmåner
845 908 876 324 894 086 926 800 975 378 997 920
Andel av BNP
30,5 29,8 28,6 28,9 31,4 30,0
Utgifter för administration /andra utgifter
16 380 17 027 18 285 18 429 17 854 18 174
Totala utgifter för det sociala skyddet
862 288 893 351 912 371 945 229 993 232 1 016 094
Andel av BNP
31,1 30,3 29,2 29,5 32,0 30,5

Hög utgiftsandel jämfört med övriga Europa

De totala utgifterna för det sociala skyddet i förhållande till BNP steg i Sverige från 29,5 procent år 2008 till 32,0 procent år 2009. För EU-länderna totalt steg andelen från 26,7 procent år 2008 till 29,5 procent år 2009. Sverige har under hela tidsperioden 1993-2009 redovisat bland de största andelarna. Det är endast Frankrike och Danmark som de senaste åren redovisat större andel.

Tabell 2: Totala utgifter för det sociala skyddet i EU-länderna, Island, Norge och Schweiz som andel (%) av BNP 2005-2009.

Land

2005

2006

2007

2008

2009

Belgien
27,3   27,1   26,8   28,1   30,4  
Danmark
30,2   29,2   28,8   29,6   33,4  
Tyskland
30,0   28,9   27,8   28,0   31,4 p
Grekland
24,9   24,7   24,8   26,3   28,0  
Spanien
20,6   20,5   20,7   22,1 p 25,0 p
Frankrike
31,5   30,9   30,6   31,0   33,1 p
Irland
17,9   18,2   18,8   22,0   27,9  
Italien
26,4   26,6   26,7   27,8 p 29,8 p
Luxemburg
21,7   20,4   19,3   20,2   23,1  
Nederländerna
27,9   28,8   28,3   28,5   31,6 p
Österrike
28,7   28,2   27,8   28,4   30,8  
Portugal
24,6   24,6   23,9   24,3   26,9  
Finland
26,7   26,4   25,4   26,2   30,3  
Sverige
31,1   30,4   29,2   29,5   32,0 p
Storbritannien
26,3   26,0   23,3 p 26,3 p 29,2 p
Totalt EU15
27,6   27,2   26,4 p 27,5 p 30,3 p
Tjeckien
18,4   18,0   18,0   18,0   20,4  
Estland
12,6   12,1   12,1   14,9   19,2  
Cypern
18,4   18,5   18,2   18,5   20,9  
Lettland
12,8   12,7   11,3   12,7   16,8 p
Litauen
13,2   13,4   14,4   16,1   21,3 p
Ungern
21,9   22,5   22,7   22,9   23,4  
Malta
18,4   18,3   18,0   18,5   20,0  
Polen
19,7   19,4   18,1   18,6   19,7  
Slovenien
23,0   22,7   21,3   21,4   24,3 p
Slovakien
16,5   16,3   16,0   16,0   18,8 p
Totalt EU25
27,2   26,8   25,9 p 26,9 p 29,7 p
Rumänien
13,4   12,8   13,6   14,3   17,1  
Bulgarien
15,1   14,2   14,1   15,5   17,2  
Totalt EU27
27,1   26,6   25,7 p 26,7 p 29,5 p
Island
21,7   21,2   21,4   22,0   25,4  
Norge
23,8   22,6   22,9   22,5   26,4  
Schweiz
29,3   28,0   27,3   26,4 p :  

p) Preliminära data

:) Ej tillgänglig

Ett problem vid internationella jämförelser är skillnader i ländernas beskattningsregler. En del länder beskattar vissa förmåner medan andra inte gör det. Dessutom kan vissa förmåner i en del länder utgöras av skatteavdrag medan andra länder istället betalar förmånen direkt.

I Sverige är de flesta kontantförmånerna skattepliktiga. Om man tar hänsyn till beskattningen sjunker förmånernas andel av BNP år 2010 från 30,0 procent inklusive skatt till 26,1 procent exklusive skatt.

Definitioner och förklaringar

Socialt skydd definieras här som samtliga insatser från offentliga eller privata organ som syftar till att avlasta hushåll och enskilda personer från speciellt definierade risker eller att tillgodose speciellt definierade behov. En förutsättning är att insatsen inte kräver en samtidig gentjänst och att den inte är baserad på individuella arrangemang. Förmånerna kan antingen vara kontant eller in natura.

Publikation

Det statistiska meddelandet ”Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering” publiceras årligen av SCB, Nationalräkenskaperna. Årets publikation omfattar åren 2005-2010. Såväl publikationen som de tabeller som ingår, finns tillgängliga på SCB:s hemsida.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s hemsida.

På Eurostats hemsida publiceras dessa data för alla EU länderna i en databas under: Population and social conditions – Data - Living conditions and welfare - Social protection – expenditures/receipts. De har även en publikation som enklast hittas via sökordet ESSPROS.

Logotyp

Producent

SCB, Nationalräkenskaperna
Box 24300
104 51 Stockholm
fax 08-506 942 96


Förfrågningar

Annica Wallerå
019-17 62 38

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.