På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-12-14 09:30 Nr 2012:955


Kommunalskatterna 2013:

Nästan halva befolkningen får höjd skatt 2013

44 procent av befolkningen kommer att få höjd skatt nästa år. Den främsta orsaken till detta är att åtta landsting höjer landstingsskatten. Den totala kommunalskatten, som i snitt blir 31,73 procent, kommer att öka i 140 kommuner år 2013.

Bland kommunerna höjer 89 skattesatsen och sju sänker den. Den högsta ökningen sker i Habo med 1,09 procentenheter följt av Lindesberg och Dorotea med en procentenhet. Österåker och Norrtälje sänker mest, 0,25 respektive 0,20 procentenheter. Av de sju kommuner som sänker är det endast Kil som inte tillhör Stockholms län.

I åtta landsting höjs skattesatsen medan fyra landsting sänker. Det sistnämnda beror på en så kallad skatteväxling där landstinget sänker och kommunerna höjer. Skatten höjs mest i Östergötland med 0,65 procentenheter följt av Södermanland med 0,60 procentenheter. Även riktigt stora landsting som Västra Götaland och Uppsala kommer höja skatten. Den högsta minskningen görs i Jönköping och Blekinge , minus 0,34 respektive 0,32 procentenheter.

Högst skatt i Hofors och lägst i Vellinge

Hofors har den högsta kommunalskatten i landet med 34,52 procent, följt av Ragunda med 34,42. Den lägsta kommunalskatten finns i Vellinge med 28,89 och Kävlinge med 28,90 procent.

Lika hög andel som får höjd som oförändrad skatt

44 procent av folkmängden får höjd kommunalskatt nästa år. Motsvarande andel som får sänkt skatt är 12 procent. Det är således lika hög andel som får höjd som oförändrad skatt. Inför år 2012 var det 83 procent av befolkningen som fick en oförändrad skatt och 15 procent en ökning. 

Genomsnittlig kommunalskatt är 31,73 procent

Den genomsnittliga totala kommunalskatten för riket ökar från 31,60 till 31,73 procent. Den primärkommunala genomsnittliga skattesatsen ligger på 20,61 (en ökning med 0,02 procentenheter) och den landstingskommunala på 11,11 (en höjning med 0,10 procentenheter). På grund av avrundning blir summan av skattesatsen till kommun och landsting inte exakt densamma som den totala.

Skatteunderlaget ökar med tre procent

Det totala kommunala skatteunderlaget i landet har ökat med tre procent mellan taxeringsåren 2011 och 2012. Nacka har haft den högsta ökningen med 5,3 procent och Bjurholm den lägsta med minus 1,4 procent.

Skattekraften per invånare högst i Stockholm

Skattekraften, som bygger på inkomsterna och folkmängden år 2011, ökar med 2,3 procent som är något lägre än skatteunderlagets ökning. Den genomsnittliga skattekraften för riket är 180 028 kr.

Danderyd har högst skattekraft i landet med 321 037 kr per invånare och Årjäng lägst med 130 150. Det ska dock påpekas att inkomster från andra länder som till exempel Norge inte ingår i denna statistik. Bland länen är det endast Stockholm som ligger över riksgenomsnittet med 17 procent.

Definitioner och förklaringar

I kommunalskatten ingår såväl den primärkommunala skatten som den landstingskommunala. Skatteunderlaget är lika med den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer. Skattekraften definieras som skatteunderlaget per invånare vid taxeringsårets ingång. Den genomsnittliga skattesatsen, medelskattesatsen, beräknas genom att väga den kommunala skattesatsen med skatteunderlaget i respektive kommun.

Skattesatsen uttrycktes tidigare som kronor och ören per skattekrona. Detta tal är detsamma som nu uttrycks i form av ett procenttal.

På grund av omfördelning av ansvaret för viss verksamhet kan skatteväxling förekomma i vissa län på så sätt att kommunerna höjer skatten om landstinget sänker. Det omvända kan också gälla.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som beräknas finnas på SCB:s webbplats under januari månad 2013.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Observera att skattesatserna och andra uppgifter kan komma att revideras i samband med publicering av ovanstående publikation.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Offentlig ekonomi
701 89 Örebro


Förfrågningar

Staffan Brantingson
019 - 17 64 18
fornamn.efternamn@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.