På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2010-05-24 09:30 Nr 2010:132


Landstingens bokslut 2009 – verksamhetsindelat (preliminär):

Fortsatt ökade kostnader för hälso- och sjukvård

Landstingens nettokostnad för hälso- och sjukvård, exklusive tandvård, var 192,1 miljarder kronor år 2009. Jämfört med 2008 är det en ökning med 6,1 miljarder, eller 3,3 procent. Landstingen redovisade ett resultat på 2,8 miljarder kronor före extraordinära poster, enligt landstingens resultaträkning som presenterades tidigare.

De största nettokostnadsökningarna fanns inom primärvården och den specialiserade somatiska vården. Primärvården ökade med 4,3 procent motsvarande 1,4 miljarder kronor mellan 2008 och 2009. Det är bland annat kostnader för allmänläkarvård och jourverksamhet samt övrig primärvård som bidrog till ökningen. I övrig primärvård ingår bland annat kostnader för influensapandemin.

Den specialiserade somatiska vården, där bland annat den slutna sjukhusanslutna somatiska vården ingår, ökade med 4,2 procent jämfört med föregående år vilket motsvarar 4,1 miljarder kronor.

Av hälso- och sjukvårdens nettokostnadsökning på 6,1 miljarder kronor kommer 3,9 miljarder från de tre största landstingen, Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Dessa stod tillsammans för drygt hälften  av landets hälso- och sjukvårdskostnader år 2009.

Något mindre kostnader för tandvården

Tandvårdens nettokostnader sjunker något bland annat på grund av tandvårdsreformen som infördes i juli 2008. Tandvårdsstödet riktat till vuxna har medfört ökade intäkter troligen på grund av en ökad efterfrågan på tandvård.

Nettokostnad för regional utveckling var 16,2 miljarder. Det innebär en ökning med 2,8 procent jämfört med föregående år. Motsvarande ökning mellan 2007 och 2008 var 9,1procent. 

Nettokostnad för 2008–2009, miljarder kronor, löpande priser1

Verksamhet

2008

2009

Förändring
i procent

Primärvård
32,1 33,4 4,3
Specialiserad somatisk vård
99,5 103,7 4,2
Specialiserad psykiatrisk vård
17,6 17,9 1,3
Övrig hälso- och sjukvård
14,8 14,8 0,5
Politisk verksamhet avseende hälso- och sjukvård
1,2 1,2 4,2
Läkemedel inom läkemedelsförmånen
20,9 21,1 1,1
Summa hälso- och sjukvård exkl. tandvård
186,0 192,1 3,3
Tandvård, exklusive moms
5,0 4,9 -0,7
Regional utveckling
15,8 16,2 2,8
Utanför verksamheten[2]
1,7 2,2 24,5
Nettokostnad, totalt
208,6 215,5 3,3

1) Tabellen innehåller samtliga landsting och regioner samt den delen av Gotlands kommun som bedriver landstingsverksamhet.

2) Inkluderar interna ränteintäkter och pensionsavsättningar.

 

Definitioner och förklaringar

Nettokostnad avser verksamhetens samtliga kostnader, inklusive avskrivningar, med avdrag för samtliga intäkter.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i OE 28 SM 1001 den 16 juni 2010.

Nästa publiceringstillfälle

Ytterligare uppgifter publiceras i statistikdatabasen den 16 juni. Databaserna är avgiftsfritt åtkomliga via SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle är den 16 juni 2010. 

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om offentlig ekonomi
70189 Örebro
019-17 63 05


Förfrågningar

Kaisa Ahola
019-17 61 14
kaisa.ahola@scb.se

Elisabeth Siegrist
019-17 63 09
elisabeth.siegrist@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.