På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2005-07-12 10:00 Nr 2005:188


Konsumentprisindex (KPI) juni 2005

Högre inflationstakt

Konsumentpriserna var i genomsnitt oförändrade från maj till juni. Under samma period förra året sjönk konsumentpriserna med 0,4 procent. Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i juni 0,6 procent. Detta innebär en ökning jämfört med maj då den var 0,1 procent. I juni 2004 var inflationstakten 0,4 procent. Årstakten för den underliggande inflationen enligt måttet UND1X var 0,7 procent i juni.

Tidigare redovisade uppgifter avseende måttet UNDINHX månadsförändring för januari 2005 och 12-månadersförändringar för januari och april 2005 har reviderats. De reviderade talen finns tillgängliga på SCB:s webbplats, Statistiska databaser och andra publikationer där UNDINHX redovisas.

KPI, UND1X, NPI och HIKP påverkas inte av denna revidering.

Senaste månaden: priserna oförändrade
Konsumentpriserna var i genomsnitt oförändrade från maj till juni.

Säsongnormala prissänkningar på kläder (med -3,3 %) bidrog nedåt med 0,2 procentenheter, till en prisförändring mellan maj och juni i konsumentpriserna totalt. Sänkta priser på grönsaker (-6,1 %) bidrog nedåt med 0,1 procentenheter.

Nedgången motverkades av högre priser på bensin och dieselolja (4,0 %) som bidrog uppåt med 0,2 procentenheter. Högre priser på paketresor (6,3 %) bidrog uppåt med 0,1 procentenhet.

Tidigare år har konsumentpriserna annars ofta sjunkit mellan maj och juni. År 2004 sjönk konsumentpriserna med 0,4 procent mellan maj och juni.

Senaste tolv månaderna: priserna upp 0,6 procent
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i juni 0,6 procent. Detta innebär en högre inflationstakt jämfört med maj då den var 0,1 procent. Att inflationstakten alltså steg från maj till juni i år förklaras av att priserna förra året sjönk mellan maj och juni, medan de i år var oförändrade mellan dessa månader.

Under den senaste tolvmånadersperioden noterades kostnadsökningar inom området boende (på 0,7 %), som bidrog uppåt med 0,2 procentenheter till förändringen i konsumentpriserna totalt. Därav bidrog höjda hyror (på 2,3 %) med 0,3 procentenheter, och prishöjningar på eldningsolja (på 20,4 %) bidrog med 0,1 procentenhet. Uppgången inom området boende motverkades av lägre priser på el (-1,9 %) samt lägre räntekostnader (-4,2 %) som bidrog nedåt med 0,1 respektive 0,2 procentenheter.

Högre priser inom området transport (4,8 %) bidrog uppåt med 0,7 procentenheter. Därav bidrog drivmedel (12,5 %) med 0,6 procentenhet. Höjda priser på underhåll och reparationer av fordon (3,8 %) samt transporttjänster (2,5 %) bidrog med tillsammans 0,1 procentenhet.
Höjda priser på restauranger och logi (2,8 %) bidrog uppåt med 0,2 procentenheter. Högre priser på sjuk- och tandvård (3,5 %) samt försäkringar (6,8 %) bidrog uppåt med vardera 0,1 procentenhet.

Uppgången motverkades av att prissänkningar inom området rekreation och kultur (-2,0 %) bidrog nedåt med 0,2 procentenheter. Därav bidrog lägre priser på audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (-13,7 %) med nära 0,3 procentenheter. Lägre priser på paketresor (-5,5 %) bidrog nedåt med 0,1 procentenhet. Nedgången inom området motverkades av högre priser för rekreationstjänster och kulturella tjänster (2,9 %) som bidrog uppåt med 0,1 procentenhet.

Lägre priser på teletjänster och teleutrustning (-6,3 %) bidrog nedåt med 0,2 procentenheter. Prissänkningar på dels livsmedel, dels kläder och skor, dels inventarier och hushållsvaror bidrog nedåt med vardera 0,1 procentenhet.
 

KPI för juni 2005 är 280,4 (1980=100).

 

Bidrag i procentenheter till konsumentprisernas förändring sedan

Vägningstal Förändring i
procent sedan
  maj
2005
juni
2004
2005 juni
2004
Livsmedel och alkoholfria drycker
-0,1 -0,1 134,0 -0,7
Alkoholhaltiga drycker och tobak
0,0 0,0 41,0 0,4
Kläder och skor
-0,2 -0,1 56,0 -1,4
Boende
0,0 0,2 295,0 0,7
Inventarier och hushållsvaror
0,0 -0,1 53,0 -1,9
Hälso- och sjukvård
0,0 0,1 28,0 2,1
Transport
0,2 0,7 135,0 4,8
Post och telekommunikationer
0,0 -0,2 35,0 -5,8
Rekreation och kultur
0,1 -0,2 123,0 -2,0
Utbildning
0,0 0,0 1,0 5,0
Restauranger och logi
0,0 0,2 54,0 2,8
Diverse varor och tjänster
0,0 0,1 45,0 2,7
KPI totalt
0,0 0,6 1 000,0 0,6

Anm.: Avrundningar kan medföra att kolumnsumman för huvudgrupperna inte stämmer med KPI totalt.

Inflationsmålet och den underliggande inflationen
Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent, med en accepterad avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt. Riksbanken har framhållit att effekterna av vissa tillfälliga störningar i inflationsutvecklingen tillåts slå igenom i KPI utan att penningpolitiken ändras. Detta gäller till exempel förändringar av indirekta skatter och räntekostnader för egnahem.

UND1X och UNDINHX är två av Riksbanken definierade mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. I båda måtten exkluderas hushållens räntekostnader för egnahem och den direkta effekten av förändrade indirekta skatter och subventioner, och i UNDINHX exkluderas dessutom varor som i huvudsak importeras.

Den underliggande inflationen, mätt som prisförändringen under de senaste tolv månaderna, var i juni enligt UND1X 0,7 procent (maj 0,2 procent) och enligt UNDINHX 0,9 procent (maj 1,0 procent). De genomsnittliga prisförändringarna från maj till juni var enligt UND1X 0,1 procent och enligt UNDINHX oförändrad. Motsvarande förändringar föregående månad var enligt UND1X 0,1 procent och enligt UNDINHX 0,3 procent. Från maj till juni 2004 var prisförändringen enligt UND1X -0,5 procent och enligt UNDINHX oförändrad.

Riksbankens kontaktperson för inflationsmått är Jesper Johansson, tfn 08-787 01 53.
 

Inflationstakten i EU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) för Sverige steg med 0,1 procent från maj till juni. Samma period år 2004 sjönk HIKP med 0,5 procent. Från juni 2004 till juni 2005 var ökningen 0,8 procent. HIKP för juni 2005 har beräknats till 114,3 (1996=100).

Senast publicerade HIKP-tal för EU-länderna avser maj månad. Inflationstakten för EU (EICP, vilket omfattar 25 medlemsländer fr.o.m. maj 2004) var i maj 1,9 procent, för EMU (MUICP, vilket omfattar 12 medlemsländer) 1,9 procent och för Sverige 0,2 procent.

HIKP har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Skillnader jämfört med KPI beror främst på olika täckning inom bostadsposten och social omsorg.

Nettoprisindex
Nettoprisindex (NPI), som anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner, steg från maj till juni med 0,1 procent. Sedan juni 2004 har nettopriserna stigit med 0,4 procent. NPI för juni 2005 har beräknats till 238,9 (1980=100).

Inflationstakten (prisförändring under de senaste tolv månaderna) enligt KPI, UND1X, HIKP för Sverige respektive EU. Procent

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för juli publiceras torsdag den 11 augusti kl. 10.00.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 946 04


Förfrågningar

Martin Ribe
08-506 948 54
fornamn.efternamn@scb.se

Peter Nilsson
08-506 943 09
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.