På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2013-12-12 09:30 Nr 2013:316


Konsumentprisindex (KPI), november 2013:

Inflationstakten 0,1 procent

Inflationstakten var 0,1 procent i november, vilket är en uppgång från oktober då den var minus 0,1 procent. Från oktober 2013 till november 2013 sjönk KPI med 0,1 procent i genomsnitt. Under motsvarande period förra året var månadsförändringen minus 0,2 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,7 procent i november.

Utvecklingen från oktober

KPI sjönk med i genomsnitt 0,1 procent från oktober 2013 till november 2013.

Till nedgången den senaste månaden bidrog prissänkningar på paketresor (-8,5 procent) samt transporttjänster (-2,6 procent) med 0,1 procentenhet nedåt vardera.

Nedgången motverkades av mindre prishöjningar på diverse produkter som tillsammans bidrog med 0,1 procentenhet uppåt.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var 0,1 procent i november, vilket är högre än i oktober då den var minus 0,1 procent.

Till den totala uppgången sedan november 2012 bidrog främst hyror (2,1 procent) och livsmedel (1,7 procent) som vardera bidrog med 0,2 procentenheter uppåt.

Uppgången motverkades av lägre räntekostnader (-4,7 procent) som bidrog med 0,2 procentenheter nedåt. Lägre priser inom gruppen Rekreation och kultur (-1,5 procent) bidrog också nedåt med 0,2 procentenheter, främst till följd av prissänkningar på hemelektronik (-10,4) och paketresor (-5,9).

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

KPI för november 2013 var 314,20 (1980=100).

  Vägningstal

Bidrag i procentenheter till konsumentprisernas förändring sedan

Förändring i procent sedan

  2013 oktober 2013 november 2012 oktober 2013 november 2012
Livsmedel och alkoholfria drycker
134,0 0,0 0,2 0,1 1,6
Alkoholhaltiga drycker och tobak
38,0 0,0 0,0 0,0 1,3
Kläder och skor
53,0 0,0 0,0 ‑0,1 0,4
Boende
262,0 0,0 0,1 0,2 0,5
Inventarier och hushållsvaror
54,0 0,0 ‑0,1 0,6 ‑1,6
Hälso- och sjukvård
35,0 0,0 0,1 ‑0,1 1,8
Transport
141,0 ‑0,1 ‑0,1 ‑0,5 ‑1,0
Post och telekommunikationer
36,0 0,0 ‑0,1 0,5 ‑1,3
Rekreation och kultur
120,0 ‑0,1 ‑0,2 ‑1,0 ‑1,5
Utbildning
4,0 0,0 0,0 0,4 1,7
Restauranger och logi
62,0 0,0 0,1 0,0 1,0
Diverse varor och tjänster
61,0 0,0 0,1 0,5 1,1
KPI totalt
1 000,0 ‑0,1 0,1 ‑0,1 0,1

Underliggande inflationstakt

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 0,7 procent i november, vilket är en uppgång från oktober då den var 0,6 procent. Från oktober till november var KPIF oförändrad. Under samma period förra året sjönk KPIF med 0,2 procent.

KPIF är ett mått på underliggande inflation som SCB beräknar på uppdrag av Riksbanken.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation. Beräkningen av måttet skiljer sig något från beräkningen av KPI och det är inte heller helt och hållet samma produkter som prismäts. Exempelvis exkluderas egnahemsägarnas räntekostnader från HIKP. Att varukorgarna skiljer sig åt innebär också en skillnad i produkternas relativa vikter, vilket kan ge vissa skillnader i utfall.

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 0,3 procent i november 2013. Från oktober 2013 till november 2013 sjönk priserna med 0,1 procent i genomsnitt. Under samma period föregående år sjönk priserna med 0,2 procent. HIKP var 114,00 (2005=100) i november 2013.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser oktober 2013. Inflationstakten för EU var då 0,9 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 0,7 procent. Under samma period var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 0,2 procent. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 0,9 procent för EMU-länderna i november 2013.

diagram

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Muhanad Sammar
08-506 947 48
muhanad.sammar@scb.se

Erik Nilsson
08-506 948 23
erik.nilsson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.