På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-03-11 09:30 Nr 2014:70


Konsumentprisindex (KPI), februari 2014:

Inflationstakten -0,2 procent

Inflationstakten var minus 0,2 procent i februari, vilket är oförändrat från januari. Från januari 2014 till februari 2014 steg KPI med i genomsnitt 0,4 procent. Under motsvarande period förra året var månadsförändringen också 0,4 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,4 procent i februari.

Utvecklingen från januari

KPI steg med i genomsnitt 0,4 procent från januari 2014 till februari 2014.

Till den totala uppgången den senaste månaden bidrog prishöjningar på kläder (5,0 procent) med 0,2 procentenheter. Prishöjningar på livsmedel (0,6 procent), transporttjänster (1,7 procent) och paketresor (6,0 procent) bidrog uppåt med ytterligare 0,1 procentenhet vardera.

Uppgången motverkades av lägre räntekostnader för egnahem (-1,3 procent) som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var -0,2 procent i februari, vilket är oförändrat från januari.

Till den totala nedgången sedan februari 2013 bidrog minskade räntekostnader (-6,1 procent) med 0,3 procentenheter och lägre priser på el (-3,7 procent)  med 0,2 procentenheter.

Sänkta priser inom gruppen transport (-1,9 procent) bidrog nedåt med 0,3 procentenheter, därav lägre priser på drivmedel (-3,9 procent) bidrog nedåt med 0,2 procentenheter.

Nedgången motverkades främst av höjda hyror (1,8 procent) som bidrog uppåt med 0,2 procentenheter.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 16 i Statistiskt Meddelande.

KPI för februari 2014 var 312,70 (1980=100).

  Vägningstal

Bidrag i procentenheter till konsumentprisernas förändring sedan

Förändring i procent sedan

  2014 januari 2014 februari 2013 januari 2014 februari 2013
Livsmedel och alkoholfria drycker
133,0 0,1 0,1 0,7 0,6
Alkoholhaltiga drycker och tobak
39,0 0,0 0,1 ‑0,1 1,8
Kläder och skor
52,0 0,2 0,1 3,9 2,8
Boende
264,0 ‑0,1 ‑0,2 ‑0,3 ‑0,7
Inventarier och hushållsvaror
53,0 0,0 0,0 0,5 ‑0,3
Hälso- och sjukvård
35,0 0,0 0,0 0,2 1,0
Transport
138,0 0,1 ‑0,3 0,8 ‑1,9
Post och telekommunikationer
35,0 0,0 ‑0,1 ‑0,3 ‑2,9
Rekreation och kultur
120,0 0,1 ‑0,1 0,5 ‑0,8
Utbildning
4,0 0,0 0,0 1,0 1,9
Restauranger och logi
64,0 0,0 0,0 0,2 0,7
Diverse varor och tjänster
63,0 0,0 0,1 0,1 1,3
KPI totalt
1 000,0 0,4 ‑0,2 0,4 ‑0,2

Underliggande inflation

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 0,4 procent i februari, vilket är oförändrat från januari. Från januari till februari steg KPIF med i genomsnitt 0,5 procent. Under samma period förra året steg KPIF också med 0,5 procent.

KPIF är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation som på uppdrag från Riksbanken beräknas av SCB.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation. Beräkningen av måttet skiljer sig något från beräkningen av KPI och det är inte heller helt och hållet samma produkter som prismäts. Exempelvis exkluderas egnahemsägarnas räntekostnader från HIKP, vilka har påverkat KPI relativt kraftigt de senaste åren. Att varukorgarna skiljer sig något åt innebär också en skillnad i produkternas relativa vikter, vilket kan ge vissa skillnader i utfall.

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 0,1 procent i februari 2014. Från januari till februari steg priserna i genomsnitt med 0,5 procent enligt HIKP. Under samma period förra året steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,6 procent enligt HIKP. HIKP var 113,61 (2005=100) i februari 2014.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser januari 2014. Inflationstakten för EUvar då 0,9 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 0,8 procent. Under samma period var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 0,2 procent. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 0,8 procent för EMU-länderna i februari 2014.

diagram

Korrigerat 2014-03-11, kl. 14.00

 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för mars 2014 publiceras 2014-04-10 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Giuseppe Picone
08-506 941 98
giuseppe.picone@scb.se

Erik Nilsson
08-506 948 23
erik.nilsson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.