På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-04-10 09:30 Nr 2014:91


Konsumentprisindex (KPI), mars 2014:

Inflationstakten -0,6 procent

Inflationstakten var minus 0,6 procent i mars, vilket är en nedgång från februari då den var minus 0,2 procent. Från februari 2014 till mars 2014 var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade. Under motsvarande period förra året var månadsförändringen 0,4 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,0 procent i mars.

Utvecklingen från februari

KPI var oförändrat från februari 2014 till mars 2014.

Den senaste månaden bidrog prishöjningar på kläder (2,6 procent) uppåt med 0,1 procentenhet.

Uppgången motverkades av lägre priser för gruppen rekreation och kultur (-0,8 procent) som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var -0,6 procent i mars, vilket är en nedgång sedan februari då den var -0,2 procent.

Till den totala nedgången sedan mars 2013 bidrog minskade räntekostnader (-5,7 procent) med 0,3 procentenheter och lägre priser på el (-5,3 procent) med 0,2 procentenheter.

Sänkta priser på utrikes flygresor (-23,2 procent) och inom gruppen rekreation och kultur (-1,4 procent) bidrog nedåt med 0,2 procentenheter vardera.

Nedgången motverkades främst av höjda hyror (1,7 procent) som bidrog uppåt med 0,2 procentenheter.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 16 i Statistiskt Meddelande.

KPI för mars 2014 var 312,68 (1980=100).

  Vägningstal

Bidrag i procentenheter till konsumentprisernas förändring sedan

Förändring i procent sedan

  2014 februari 2014 mars 2013 februari 2014 mars 2013
Livsmedel och alkoholfria drycker
133,0 0,0 0,0 ‑0,3 0,2
Alkoholhaltiga drycker och tobak
39,0 0,0 0,1 ‑0,2 1,5
Kläder och skor
52,0 0,1 ‑0,1 2,7 ‑1,5
Boende
264,0 0,0 ‑0,2 ‑0,2 ‑0,9
Inventarier och hushållsvaror
53,0 0,0 0,0 0,1 ‑0,6
Hälso- och sjukvård
35,0 0,0 0,0 ‑0,1 0,8
Transport
138,0 0,0 ‑0,2 0,0 ‑1,7
Post och telekommunikationer
35,0 0,0 ‑0,1 ‑0,3 ‑3,8
Rekreation och kultur
120,0 ‑0,1 ‑0,2 ‑0,8 ‑1,4
Utbildning
4,0 0,0 0,0 0,0 1,7
Restauranger och logi
64,0 0,0 0,1 0,2 0,7
Diverse varor och tjänster
63,0 0,0 0,1 0,3 1,5
KPI totalt
1 000,0 0,0 ‑0,6 0,0 ‑0,6

Underliggande inflation

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 0,0 procent i mars, vilket är en nedgång från februari då den var 0,4 procent. Från februari till mars steg KPIF med i genomsnitt 0,1 procent. Under samma period förra året steg KPIF med 0,5 procent.

KPIF är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation som på uppdrag från Riksbanken beräknas av SCB.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation. Beräkningen av måttet skiljer sig något från beräkningen av KPI och det är inte heller helt och hållet samma produkter som prismäts. Exempelvis exkluderas egnahemsägarnas räntekostnader från HIKP, vilka har påverkat KPI relativt kraftigt de senaste åren. Att varukorgarna skiljer sig något åt innebär också en skillnad i produkternas relativa vikter, vilket kan ge vissa skillnader i utfall.

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var -0,4 procent i mars 2014. Från februari till mars var priserna oförändrade enligt HIKP. Under samma period förra året steg konsument-priserna i genomsnitt med 0,5 procent enligt HIKP. HIKP var 113,65 (2005=100) i mars 2014.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser februari 2014. Inflationstakten för EU var då 0,8 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 0,7 procent. Under samma period var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 0,1 procent. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 0,5 procent för EMU-länderna i mars 2014.

Konsumentprisindex (KPI) för mars 2014

 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för april 2014 publiceras 2014-05-13 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Gissele Milanovici
08-506 945 09
gissele.milanovici@scb.se

Ronny Andersson
08-506 945 21
ronny.andersson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.