På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-05-13 09:30 Nr 2014:115


Konsumentprisindex (KPI), april 2014:

Inflationstakten 0,0 procent

Inflationstakten var 0,0 procent i april, vilket är en uppgång sedan mars då den var minus 0,6 procent. Från mars 2014 till april 2014 ökade KPI med i genomsnitt 0,4 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,2 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,5 procent i april.

Utvecklingen från mars

KPI steg med i genomsnitt 0,4 procent från mars 2014 till april 2014.

Till uppgången den senaste månaden bidrog högre priser på utrikes flygresor (38,8 procent) uppåt med 0,2 procentenheter.

Prishöjningar på kläder och skor (2,7 procent), drivmedel (2,5 procent) och höjda hyror (0,5 procent) bidrog uppåt med ytterligare 0,1 procentenhet vardera.

Uppgången motverkades av lägre priser på paketresor (-7,7 procent) och el (-1,3 procent) vilka bidrog nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var 0,0 procent i april, vilket är en uppgång sedan mars då den var -0,6 procent.

Den största effekten på inflationstakten sedan april 2013 hade minskade räntekostnader (-5,7 procent) och lägre priser på el (-5,7 procent) vilka bidrog nedåt med 0,3 procentenheter respektive 0,2 procentenheter.

Nedgången motverkades främst av höjda hyror (1,7 procent) och ökade priser inom gruppen transport (1,5 procent) vilka bidrog uppåt med 0,2 procentenheter vardera.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 16 i Statistiskt Meddelande.

KPI för april 2014 var 313,89 (1980=100).

  Vägningstal

Bidrag i procentenheter till konsumentprisernas förändring sedan

Förändring i procent sedan

  2014 mars 2014 april 2013 mars 2014 april 2013
Livsmedel och alkoholfria drycker
133,0 0,0 ‑0,1 ‑0,1 ‑0,4
Alkoholhaltiga drycker och tobak
39,0 0,0 0,1 0,0 1,6
Kläder och skor
52,0 0,1 0,1 2,7 1,0
Boende
264,0 0,0 ‑0,2 0,0 ‑0,9
Inventarier och hushållsvaror
53,0 0,0 0,0 ‑0,3 ‑0,2
Hälso- och sjukvård
35,0 0,0 0,0 0,0 0,8
Transport
138,0 0,3 0,2 2,3 1,5
Post och telekommunikationer
35,0 0,0 ‑0,1 0,7 ‑3,0
Rekreation och kultur
120,0 ‑0,1 ‑0,1 ‑0,5 ‑1,1
Utbildning
4,0 0,0 0,0 0,1 2,3
Restauranger och logi
64,0 0,0 0,0 ‑0,1 0,7
Diverse varor och tjänster
63,0 0,0 0,1 0,0 1,7
KPI totalt
1 000,0 0,4 0,0 0,4 0,0

Underliggande inflation

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 0,5 procent i april, vilket är en uppgång från mars då den var 0,0 procent. Från mars till april steg KPIF med i genomsnitt 0,4 procent. Under samma period förra året sjönk KPIF med 0,2 procent.

KPIF är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation som på uppdrag från Riksbanken beräknas av SCB.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation. Beräkningen av måttet skiljer sig något från beräkningen av KPI och det är inte heller helt och hållet samma produkter som prismäts. Exempelvis exkluderas egnahemsägarnas räntekostnader från HIKP, vilka har påverkat KPI relativt kraftigt de senaste åren. Att varukorgarna skiljer sig något åt innebär också en skillnad i produkternas relativa vikter, vilket kan ge vissa skillnader i utfall.

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 0,3 procent i april 2014. Från mars till april steg priserna med 0,4 procent enligt HIKP. Under samma period förra året sjönk konsument-priserna i genomsnitt med 0,2 procent enligt HIKP. HIKP var 114,11 (2005=100) i april 2014.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser mars 2014. Inflationstakten för EU var då 0,6 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 0,5 procent. Under samma period var inflationstakten enligt HIKP i Sverige minus 0,4 procent. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 0,7 procent för EMU-länderna i april 2014.

Konsumentprisindex (KPI) för april 2014

 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för maj 2014 publiceras 2014-06-12 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Gissele Milanovici
08-506 945 09
gissele.milanovici@scb.se

Ronny Andersson
08-506 945 21
ronny.andersson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.