På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-06-12 09:30 Nr 2014:153


Konsumentprisindex (KPI), maj 2014:

Inflationstakten -0,2 procent

Inflationstakten var minus 0,2 procent i maj, vilket var en nedgång sedan april då den var oförändrad. Från april 2014 till maj 2014 steg KPI med 0,1 procent. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,2 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,4 procent i maj.

Utvecklingen från april

KPI steg med 0,1 procent från april 2014 till maj 2014. Under motsvarande period 2013 steg KPI med 0,2 procent.

Prishöjningar på livsmedel (+0,5 procent sedan föregående månad), el (+2,3 procent), paketresor (+4,6 procent) och logi (+7,5 procent) bidrog uppåt med 0,1 procentenhet vardera, medan lägre priser på utrikes flygresor (-22,5 procent) bidrog nedåt med 0,2 procentenheter.

 

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var minus 0,2 procent i maj, vilket var en nedgång från föregående månad då den var oförändrad.

Störst effekt på inflationstakten under maj månad hade minskade räntekostnader (-5,6 procent sedan maj 2013), som påverkade nedåt med 0,3 procentenheter, medan höjda hyror (+1,7 procent) påverkade uppåt med 0,2 procentenheter.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 16 i Statistiskt Meddelande.

KPI för maj 2014 var 314,05 (1980=100).  

 Vägningstal

Bidrag i procentenheter till konsumentprisernas förändring sedan

Förändring i procent sedan

 2014april
2014
maj
2013
april
2014
maj
2013
Livsmedel och alkoholfria drycker
133,0 0,1 ‑0,1 0,5 ‑0,4
Alkoholhaltiga drycker och tobak
39,0 0,0 0,1 ‑0,1 1,5
Kläder och skor
52,0 0,0 0,1 ‑0,7 1,0
Boende
264,0 0,1 ‑0,1 0,3 ‑0,3
Inventarier och hushållsvaror
53,0 0,0 ‑0,1 0,1 ‑1,6
Hälso- och sjukvård
35,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Transport
138,0 ‑0,2 0,0 ‑1,4 ‑0,2
Post och telekommunikationer
35,0 0,0 ‑0,1 ‑0,3 ‑2,8
Rekreation och kultur
120,0 0,1 ‑0,1 0,5 ‑0,6
Utbildning
4,0 0,0 0,0 0,0 2,3
Restauranger och logi
64,0 0,1 0,1 1,1 0,9
Diverse varor och tjänster
63,0 0,0 0,1 0,0 1,2
KPI totalt
1 000,0 0,1 ‑0,2 0,1 ‑0,2

Underliggande inflation

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 0,4 procent i maj 2014, vilket var en nedgång från april då den var 0,5 procent. Från april 2014 till maj 2014 steg KPIF med 0,1 procent. Under samma period förra året ökade KPIF med 0,2 procent.

KPIF är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation som på uppdrag från Riksbanken beräknas av SCB.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation. Beräkningen av måttet skiljer sig något från beräkningen av KPI och det är inte heller helt och hållet samma produkter som prismäts. Exempelvis exkluderas egnahemsägarnas räntekostnader från HIKP, vilka har påverkat KPI relativt kraftigt de senaste åren. Att varukorgarna skiljer sig något åt innebär också en skillnad i produkternas relativa vikter, vilket kan ge vissa skillnader i utfall.

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 0,1 procent i maj 2014. Från april 2014 till maj 2014 steg priserna med 0,1 procent enligt HIKP. Under samma period föregående år ökade konsumentpriserna med 0,2 procent enligt HIKP. HIKP var 114,18 (2005=100) i maj 2014.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser april 2014. Inflationstakten för EU var då 0,8 procent, medan den var 0,7 procent för EMU-länderna, vilket var en uppgång jämfört med föregående månad för både EU- och EMU-länderna. I jämförelse var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 0,3 procent i april 2014. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 0,5 procent för EMU-länderna i maj 2014.

Konsumentprisindex (KPI) för maj 2014

 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för juni 2014 publiceras 2014-07-10 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Erik Nilsson
08-506 948 23
erik.nilsson@scb.se

Ronny Andersson
08-506 945 21
ronny.andersson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.