På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-09-11 09:30 Nr 2014:227


Konsumentprisindex (KPI), augusti 2014:

Inflationstakten -0,2 procent

Inflationstakten var -0,2 procent i augusti, vilket är en nedgång sedan juli då den var 0,0 procent. Från juli till augusti 2014 sjönk KPI med 0,1 procent. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,1 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,5 procent i augusti.

Utvecklingen den senaste månaden

KPI sjönk med 0,1 procent från juli till augusti 2014. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,1 procent.

Prissänkningar på paketresor (-10,3 procent) påverkade nedåt med 0,2 procentenheter, prissänkningar på livsmedel (-0,6 procent), drivmedel (-1,8 procent), utrikes flygresor (-12,2 procent) samt räntekostnader (-1,6 procent) påverkade nedåt med ytterligare 0,1 procentenhet vardera.

Nedgången motverkades av prishöjningar på kläder och skor (5,4 procent) som påverkade KPI uppåt med 0,3 procentenheter från juli till augusti. Även prishöjningar på el (1,3 procent) och logi (6,9 procent) påverkade uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var -0,2 procent i augusti, vilket är en nedgång från föregående månad då den var 0,0 procent.

Lägre räntekostnader (-6,9 procent) drog ned inflationen med 0,3 procentenheter i augusti, vilket var det största enskilda bidraget. Nedgången motverkades av höjda hyror (1,7 procent) som påverkade uppåt med 0,2 procentenheter.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 16 i Statistiskt meddelande.

KPI för augusti 2014 var 313,35 (1980=100).

  Vägningstal

Bidrag i procentenheter till konsumentprisernas förändring sedan

Förändring i procent sedan

  2014 juli 2014 augusti 2013 juli 2014 augusti 2013
Livsmedel och alkoholfria drycker
133,0 ‑0,1 0,1 ‑0,5 0,5
Alkoholhaltiga drycker och tobak
39,0 0,0 0,1 0,1 1,3
Kläder och skor
52,0 0,3 ‑0,1 5,4 ‑1,0
Boende
264,0 0,0 ‑0,2 0,0 ‑0,7
Inventarier och hushållsvaror
53,0 0,0 ‑0,1 0,0 ‑1,2
Hälso- och sjukvård
35,0 0,0 0,0 0,1 0,4
Transport
138,0 ‑0,1 0,0 ‑1,0 0,3
Post och telekommunikationer
35,0 0,0 ‑0,1 ‑0,6 ‑3,5
Rekreation och kultur
120,0 ‑0,2 0,0 ‑1,3 ‑0,3
Utbildning
4,0 0,0 0,0 0,0 2,5
Restauranger och logi
64,0 0,1 0,1 0,8 1,0
Diverse varor och tjänster
63,0 0,0 0,1 ‑0,1 1,1
KPI totalt
1 000,0 ‑0,1 ‑0,2 ‑0,1 ‑0,2

Underliggande inflation

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 0,5 procent i augusti 2014, vilket är en nedgång från juli då den var 0,6 procent. Från juli till augusti 2014 var KPIF oförändrat. Under samma period förra året steg KPIF med 0,1 procent.

KPIF för augusti 2014 var 201,92 (1987=100).

KPIF är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation. Beräkningen av måttet skiljer sig något från beräkningen av KPI och det är inte heller helt och hållet samma produkter som prismäts. Exempelvis exkluderas egnahemsägarnas räntekostnader från HIKP. Att varukorgarna skiljer sig något åt innebär också en skillnad i produkternas relativa vikter, vilket kan ge vissa skillnader i utfall.

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 0,2 procent i augusti 2014, vilket är en nedgång jämfört med föregående månad då den var 0,4 procent. Från juli till augusti var priserna oförändrade enligt HIKP. Under samma period föregående år steg konsumentpriserna med 0,1 procent enligt HIKP.

HIKP för augusti 2014 var 114,12 (2005=100).

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser juli 2014. Inflationstakten för EU-länderna var då 0,6 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 0,4 procent. Under samma period var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 0,4 procent. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 0,3 procent för EMU-länderna i augusti 2014.

Konsumentprisindex (KPI) för augusti 2014

 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för september 2014 publiceras 2014-10-14 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Edith Brodda Jansen
08-506 945 52
edith.brodda-jansen@scb.se

Ronny Andersson
08-506 945 21
ronny.andersson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.