På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2015-07-14 09:30 Nr 2015:411


Prisbasbeloppet för år 2016:

Prisbasbeloppet för år 2016 beräknat till 44 300 kronor

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2016 beräknats till 44 300 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2016 är 200 kronor lägre än prisbasbeloppet för år 2015.

Beräkningarna av prisbasbeloppet (tidigare benämning basbeloppet) ska enligt de nuvarande bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (2010:110), utgå från bastalet 36 396, som ligger till grund för 1998 års prisbasbelopp. Detta bastal ska årligen multipliceras med ett jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före det år som prisbasbeloppet avser och prisläget i juni 1997.

Regeringen har uppdragit åt Statistiska centralbyrån (SCB) att utifrån dessa bestämmelser beräkna prisbasbeloppet. Beräkningarna ska göras med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex.

Konsumentprisindex med två decimaler har för juni 1997 och juni 2015 beräknats till 257,38 respektive 313,33 (1980=100). Jämförelsetalet har sedan beräknats som 313,33/257,38 = 1,2174. Bastalet 36 396, som beräkningarna av prisbasbeloppet ska utgå från, har uppräknats genom multiplikation med jämförelsetalet 1,2174. Prisbasbeloppet för år 2016 har således beräknats till 44 300 kronor (36 396 * 1,2174 = 44 300) efter avrundning till närmaste hundratal kronor, vilket är en sänkning med 200 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2015.

Regeringen har även uppdragit åt SCB att beräkna det förhöjda prisbasbeloppet som används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng. Det förhöjda prisbasbeloppet ska beräknas på samma sätt som det ordinarie prisbasbeloppet, men med skillnaden att bastalet är 37 144. Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2016 har beräknats till 45 200 kronor (37 144 * 1,2174 = 45 200) efter avrundning till närmaste hundratal kronor, vilket är en sänkning med 200 kronor jämfört med det förhöjda prisbasbeloppet för år 2015.

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet ska fastställas av regeringen.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Edith Brodda Jansen
08-506 945 52
Edith.Brodda-Jansen@scb.se

Christer Andersson
08-506 946 28
christer.andersson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.