På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2015-09-10 09:30 Nr 2015:458


Konsumentprisindex (KPI), augusti 2015:

Inflationstakten -0,2 procent

Inflationstakten var -0,2 procent i augusti, vilket är en nedgång sedan juli då den var -0,1 procent. Från juli 2015 till augusti 2015 sjönk KPI med 0,2 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,1 procent. Inflationstakten enligt KPIF (KPI med fast ränta) var 0,8 procent i augusti.

Utvecklingen den senaste månaden

KPI sjönk med 0,2 procent från juli 2015 till augusti 2015.

Till månadsförändringen bidrog lägre priser på utrikes flygresor (-24,5 procent) och paketresor (-10,7 procent) med 0,2 procentenheter vardera. Prissänkningar på drivmedel (-4,0 procent) påverkade med 0,1 procentenhet.

Högre priser på kläder (6,2 procent) och el (2,8 procent) bidrog med 0,3 respektive 0,1 procentenheter.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var -0,2 procent i augusti, vilket är en nedgång från föregående månad då den var -0,1 procent.

Lägre räntekostnader (-18,5 procent) och lägre elpriser (-6,8 procent) påverkade inflationstakten med 0,8 respektive 0,3 procentenheter i augusti. Prissänkningar på teletjänster och utrustning (-6,8 procent) samt drivmedel (-6,2 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera.

Nedgången motverkades av högre livsmedelpriser (2,8 procent) som bidrog med 0,4 procentenheter. Högre priser på alkoholhaltiga drycker och tobak (4,2 procent), restauranger (2,8 procent) och hyror (1,4 procent) bidrog med ytterligare 0,2 procentenheter vardera.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan.

KPI för augusti 2015 var 312,81 (1980=100).

 Vägningstal

Bidrag i
procent-
enheter till
konsument-
prisernas
förändring
sedan

Förändring
i procent
sedan

 2015jul-2015aug-2014jul-2015aug-2014
Livsmedel och alkoholfria drycker
137,0 0,0 0,4 0,1 2,7
Alkoholhaltiga drycker och tobak
39,0 0,0 0,2 0,0 4,2
Kläder och skor
52,0 0,3 0,1 5,6 1,9
Boende
258,0 0,0 ‑0,9 0,2 ‑3,4
Inventarier och hushållsvaror
54,0 0,0 0,0 0,5 ‑0,1
Hälso- och sjukvård
38,0 0,0 0,0 0,0 0,3
Transport
132,0 ‑0,4 ‑0,1 ‑3,0 ‑0,8
Post och telekommunikationer
35,0 0,0 ‑0,2 ‑0,5 ‑6,4
Rekreation och kultur
121,0 ‑0,2 0,1 ‑1,4 0,6
Utbildning
5,0 0,0 0,0 0,1 2,4
Restauranger och logi
65,0 0,0 0,2 0,5 2,6
Diverse varor och tjänster
64,0 0,0 0,1 0,2 1,9
KPI totalt
1 000,0 ‑0,2 ‑0,2 ‑0,2 ‑0,2

Underliggande inflation

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 0,8 procent i augusti 2015. Från juli till augusti 2015 sjönk KPIF med 0,1 procent. Under samma period förra året var KPIF oförändrat.

KPIF är ett mått på underliggande inflation som SCB beräknar på uppdrag av Riksbanken.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) är ett inom EU jämförbart mått på inflation. Det finns vissa skillnader mellan HIKP och KPI. Beräkningarna görs på olika sätt och det är inte helt och hållet samma produkter som ingår i måtten. Framförallt exkluderas större delen av egnahemsägarnas boendekostnader samt bostadsrätter från HIKP.

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 0,6 procent i augusti 2015, vilket är en nedgång jämfört med föregående månad då den var 0,8 procent. Från juli till augusti 2015 sjönk HIKP med 0,2 procent. Under samma period förra året var konsumentpriserna oförändrade enligt HIKP.

HIKP för augusti 2015 var 114,85 (2005=100).

De senast publicerade HIKP-talen för samtliga EU-länder avser juli 2015. Inflationstakten var 0,1 procent för EU-länderna och 0,2 procent för EMU-länderna i juli. I jämförelse var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 0,8 procent i juli 2015. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 0,2 procent för EMU-länderna i augusti 2015.

Konsumentprisindex (KPI) för juli 2015

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för september 2015 publiceras 2015-10-13 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Gissele Milanovici
08-506 945 09
gissele.milanovici@scb.se

Ronny Andersson
08-506 945 21
ronny.andersson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.