På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2015-12-10 09:30 Nr 2015:546


Konsumentprisindex (KPI), november 2015:

Inflationstakten 0,1 procent

Inflationstakten var 0,1 procent i november, vilket är oförändrat från oktober. Från oktober 2015 till november 2015 sjönk KPI med 0,2 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,1 procent. Inflationen enligt KPIF (KPI med fast ränta) var 1,0 procent i november.

Utvecklingen den senaste månaden

KPI sjönk med 0,2 procent från oktober 2015 till november 2015.

Till månadsförändringen bidrog prissänkningar på paketresor (-10,3 procent) med 0,2 procentenheter, utrikes flygresor (-22,0 procent) och grönsaker (-4,0 procent) med 0,1 procentenhet vardera.

Prisökningar på el (1,7 procent) samt kläder (1,2 procent) bidrog med 0,1 procentenhet vardera.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 0,1 procent i november, vilket är oförändrat från föregående månad.

Prishöjningar på livsmedel (2,7 procent) bidrog med 0,3 procentenheter. Högre priser på alkoholhaltiga drycker och tobak (4,4 procent), restauranger (3,0 procent) och höjda hyror (1,4 procent) påverkade inflationstakten med 0,2 procentenheter vardera.

Uppgången motverkades av lägre räntekostnader (-18,2 procent) som påverkade inflationstakten med 0,7 procentenheter. Prissänkningar på teletjänster och utrustning (-7,9 procent) och drivmedel (-6,7 procent) bidrog med 0,3 respektive 0,2 procentenheter i november.

För samtliga huvudgrupper hänvisas till tabellen nedan.

KPI för november 2015 var 313,75 (1980=100).

 Vägningstal

Bidrag i procent-
enheter till
konsument-
prisernas
förändring
sedan

Förändring
i
procent
sedan

 2015okt-15nov-14okt-15nov-14
Livsmedel och alkoholfria drycker
137,0 ‑0,1 0,3 ‑0,4 2,4
Alkoholhaltiga drycker och tobak
39,0 0,0 0,2 0,0 4,4
Kläder och skor
52,0 0,1 0,1 1,1 2,4
Boende
258,0 0,1 ‑0,6 0,3 ‑2,4
Inventarier och hushållsvaror
54,0 0,0 0,0 0,1 ‑0,3
Hälso- och sjukvård
38,0 0,0 0,0 ‑0,1 0,0
Transport
132,0 ‑0,1 0,0 ‑1,0 ‑0,5
Post och telekommunikationer
35,0 0,0 ‑0,3 ‑0,3 ‑7,5
Rekreation och kultur
121,0 ‑0,1 0,1 ‑1,1 0,6
Utbildning
5,0 0,0 0,0 0,3 1,6
Restauranger och logi
65,0 0,0 0,2 0,2 2,5
Diverse varor och tjänster
64,0 0,0 0,1 0,2 1,5
KPI totalt
1 000,0 ‑0,2 0,1 ‑0,2 0,1

Underliggande inflation

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 1,0 procent i november 2015. Det är en sänkning jämfört med föregående månad då den var 1,1 procent. Från oktober till november 2015 sjönk KPIF med 0,1 procent. Under samma period föregående år var KPIF oförändrat.

Inflationstakten enligt måttet KPIF exklusive energi var 1,4 procent i november. Från oktober till november 2015 sjönk KPIF exklusive energi med 0,3 procent.

KPIF är ett mått på underliggande inflation som SCB beräknar på uppdrag av Riksbanken.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) är ett inom EU jämförbart mått på inflation. Det finns vissa skillnader mellan HIKP och KPI. Beräkningarna görs på olika sätt och det är inte helt och hållet samma produkter som ingår i måtten. Framförallt exkluderas större delen av egnahemsägarnas boendekostnader samt bostadsrätter från HIKP.

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 0,8 procent i november 2015. Från oktober till november 2015 sjönk HIKP med 0,2 procent. Under samma period föregående år sjönk konsumentpriserna enligt HIKP med 0,1 procent.

HIKP för november 2015 var 115,33 (2005=100).

De senast publicerade HIKP-talen för samtliga EU-länder avser oktober 2015. Inflationstakten var 0,0 procent för EU-länderna och 0,1 procent för EMU-länderna i oktober. I jämförelse var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 0,9 procent i oktober 2015. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 0,1 procent för EMU-länderna i november 2015.

Konsumentprisindex (KPI) för november 2015

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för december 2015 publiceras  2016-01-14 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Gissele Milanovici
08-506 945 09
gissele.milanovici@scb.se

Miykal Tareke
08-506 944 16
miykal.tareke@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.