På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-01-14 09:30 Nr 2016:3


Konsumentprisindex (KPI), december 2015:

Inflationstakten 0,1 procent

Inflationstakten var 0,1 procent i december, vilket är oförändrat från november. Från november 2015 till december 2015 steg KPI med 0,1 procent. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,2 procent. Inflationen enligt KPIF (KPI med fast ränta) var 0,9 procent i december.

Utvecklingen den senaste månaden

KPI steg med 0,1 procent från november 2015 till december 2015.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på utrikes flygresor (41,3 procent) med 0,2 procentenheter och paketresor (5,3 procent) med 0,1 procentenhet.

Prissänkningar på el (-2,8 procent), drivmedel (-2,7 procent) samt livsmedel och alkoholfria drycker (-0,4 procent) bidrog med 0,1 procentenhet vardera.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 0,1 procent i december, vilket är oförändrat från föregående månad.

Prishöjningar på livsmedel (2,1 procent) bidrog med 0,3 procentenheter. Högre priser på alkoholhaltiga drycker och tobak (4,3 procent), restauranger (3,5 procent) och hyror (1,4 procent) påverkade inflationstakten med 0,2 procentenheter vardera.

Uppgången motverkades av lägre räntekostnader (-17,2 procent) som påverkade inflationstakten med 0,7 procentenheter. Prissänkningar på teletjänster och utrustning (-7,4 procent) och el (-5,5 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera i december.

För samtliga huvudgrupper hänvisas till tabellen nedan.

KPI för december 2015 var 314,21 (1980=100).

 Vägningstal

Bidrag i procentenheter
till konsumentprisernas
förändring sedan

Förändring
i procent
sedan

 2015nov-15dec-14nov-15dec-14
Livsmedel och alkoholfria drycker
137,0 ‑0,1 0,3 ‑0,4 1,9
Alkoholhaltiga drycker och tobak
39,0 0,0 0,2 0,0 4,3
Kläder och skor
52,0 0,0 0,1 ‑0,5 2,2
Boende
258,0 ‑0,1 ‑0,7 ‑0,4 ‑2,7
Inventarier och hushållsvaror
54,0 0,0 0,0 0,2 0,3
Hälso- och sjukvård
38,0 0,0 0,0 0,1 0,2
Transport
132,0 0,2 0,0 1,3 0,0
Post och telekommunikationer
35,0 0,0 ‑0,2 0,2 ‑7,1
Rekreation och kultur
121,0 0,1 0,1 0,9 0,5
Utbildning
5,0 0,0 0,0 ‑0,3 1,2
Restauranger och logi
65,0 0,0 0,2 0,5 3,2
Diverse varor och tjänster
64,0 0,0 0,1 0,2 1,6
KPI totalt
1 000,0 0,1 0,1 0,1 0,1

Underliggande inflation

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 0,9 procent i december 2015. Det är en sänkning jämfört med föregående månad då den var 1,0 procent. Från november till december 2015 steg KPIF med 0,2 procent. Under samma period föregående år var KPIF också 0,2 procent.

Inflationstakten enligt måttet KPIF exklusive energi var 1,3 procent i december. Från november till december 2015 steg KPIF exklusive energi med 0,4 procent.

KPIF är ett mått på underliggande inflation som SCB beräknar på uppdrag av Riksbanken.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) är ett inom EU jämförbart mått på inflation. Det finns vissa skillnader mellan HIKP och KPI. Beräkningarna görs på olika sätt och det är inte helt och hållet samma produkter som ingår i måtten. Framförallt exkluderas större delen av egnahemsägarnas boendekostnader samt bostadsrätter från HIKP.

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 0,7 procent i december 2015. Från november till december 2015 var HIKP 0,2 procent. Under samma period föregående år steg konsumentpriserna enligt HIKP med 0,3 procent.

HIKP för december 2015 var 115,52 (2005=100).

De senast publicerade HIKP-talen för samtliga EU-länder avser november 2015. Inflationstakten var 0,1 procent för EU-länderna och 0,2 procent för EMU-länderna i november. I jämförelse var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 0,8 procent i november 2015. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 0,2 procent för EMU-länderna i december 2015.

Konsumentprisindex (KPI) för december 2015

Nytt inför 2016

Vissa ändringar införs i beräkningen av konsumentprisindex från och med publiceringen för januari 2016. För ytterligare information se Ändringar i beräkningen av KPI från år 2016 (pdf).

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för januari 2016 publiceras  2016-02-18 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Gissele Milanovici
08-506 945 09
gissele.milanovici@scb.se

Brunilda Sandén
08-506 945 62
brunilda.sanden@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.