På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-02-18 09:30 Nr 2016:27


Konsumentprisindex (KPI), januari 2016:

Inflationstakten 0,8 procent

Inflationstakten var 0,8 procent i januari, vilket är en uppgång sedan december då den var 0,1 procent. Från december 2015 till januari 2016 sjönk KPI med 0,3 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 1,1 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,6 procent i januari.

Utvecklingen den senaste månaden

KPI sjönk med 0,3 procent från december 2015 till januari 2016.

Vid varje årsskifte ändras den varukorg som ligger till grund för beräkningen av KPI. Framförallt uppdateras konsumtionsvikterna för de varor och tjänster som ingår i varukorgen. I januari 2016 var dessa effekter små, varukorgseffekten avrundas till 0,0 procentenheter.

Till månadsförändringen bidrog säsongsnormala prissänkningar på kläder och skor (-10,5 procent) nedåt med 0,6 procentenheter. Prissänkningar på transporttjänster (-7,0 procent) påverkade nedåt med 0,2 procentenheter. Prissänkningar på paketresor (-7,9 procent), teleutrustning (-3,3 procent) och hemelektronik (-2,3 procent) påverkade nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

Nedgången motverkades av bland annat prishöjningar på el (6,0 procent) och höjda priser för nyttjande av bostaden (2,4 procent) som påverkade månadstakten uppåt med 0,2 procentenheter vardera. Höjda broavgifter (47,1 procent) där bland annat trängselskatt ingår och prishöjningar inom gruppen för övriga finansiella tjänster (7,0 procent), sjuk- och tandvård (2,6 procent), drivmedel (1,4 procent) samt livsmedel och alkoholfria drycker (0,3 procent) påverkade uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var 0,8 procent i januari, vilket är en uppgång från föregående månad då den var 0,1 procent.

Till uppgången i januari 2016 bidrog framförallt prishöjningar på livsmedel (2,4 procent) som påverkade uppåt med 0,3 procentenheter. Prishöjningar inom delindex för avskrivningar (7,9 procent) som berodde främst på ändrat ROT-avdrag, drift av fordon (3,2 procent), restauranger (3,0 procent) samt gruppen diverse varor och tjänster (2,4 procent) påverkade uppåt med 0,2 procentenheter vardera.

Uppgången motverkades framförallt av lägre räntekostnader (-15,9 procent) som påverkade inflationstakten nedåt med 0,6 procentenheter. Prissänkningar inom post och telekommunikationer (-6,4 procent) påverkade nedåt med 0,2 procentenheter.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan.

KPI för januari 2016 var 313,13 (1980=100).

  Vägningstal

Bidrag i procentenheter till konsumentprisernas förändring sedan

Förändring i procent sedan

  2016 dec-15 jan-15 dec-15 jan-15
Livsmedel och alkoholfria drycker
139,0 0,1 0,3 0,3 2,2
Alkoholhaltiga drycker och tobak
39,0 0,0 0,0 0,2 1,1
Kläder och skor
53,0 ‑0,6 0,1 ‑10,5 2,3
Boende
251,0 0,5 ‑0,3 1,9 ‑1,0
Inventarier och hushållsvaror
55,0 0,0 0,1 ‑0,3 1,3
Hälso- och sjukvård
38,0 0,0 0,0 0,4 0,5
Transport
135,0 ‑0,1 0,3 ‑0,8 2,4
Post och telekommunikationer
35,0 0,0 ‑0,2 ‑0,6 ‑6,4
Rekreation och kultur
120,0 ‑0,2 0,0 ‑1,4 0,4
Utbildning
5,0 0,0 0,0 ‑0,3 0,4
Restauranger och logi
67,0 0,0 0,2 ‑0,5 2,8
Diverse varor och tjänster
63,0 0,1 0,2 1,0 2,4
KPI totalt
1 000,0 ‑0,3 0,8 ‑0,3 0,8

Underliggande inflation

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 1,6 procent i januari 2016. Från december 2015 till januari 2016 sjönk KPIF med 0,4 procent. Under samma period förra året sjönk KPIF med 1,0 procent.

Inflationstakten enligt måttet KPIF exklusive energi var 1,6 procent i januari. Från december 2015 till januari 2016 sjönk KPIF exklusive energi med 0,8 procent.

KPIF är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation som på uppdrag från Riksbanken beräknas av SCB.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation. Beräkningen av måttet skiljer sig något från beräkningen av KPI och det är inte heller helt och hållet samma produkter som prismäts. Exempelvis exkluderas egnahemsägarnas räntekostnader från HIKP, vilka har påverkat KPI relativt kraftigt de senaste åren. Att varukorgarna skiljer sig något åt innebär också en skillnad i produkternas relativa vikter, vilket kan ge vissa skillnader i utfall.

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 1,3 procent i januari 2016. Från december 2015 till januari 2016 sjönk HIKP med 0,6 procent. Under samma period förra året sjönk HIKP med 1,1 procent.

HIKP för januari 2016 var 114,86 (2005=100).

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser december 2015. Inflationstakten för både EU och EMU-länderna var då 0,2 procent. I jämförelse var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 0,7 procent i december 2015. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 0,4 procent för EMU-länderna i januari 2016.

Konsumentprisindex (KPI) för januari 2016

Nytt inför 2016

Vissa ändringar införs i beräkningen av konsumentprisindex från och med publiceringen för januari 2016. För ytterligare information se Ändringar i beräkningen av KPI från år 2016 (pdf).

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för februari 2016 publiceras 2016-03-15 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Paulina Jonéus
08-506 945 26
paulina.joneus@scb.se

Brunilda Sandén
08-506 945 62
brunilda.sanden@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.