På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-03-15 09:30 Nr 2016:57


Konsumentprisindex (KPI), februari 2016:

Inflationstakten 0,4 procent

Inflationstakten var 0,4 procent i februari, vilket är en nedgång sedan januari då den var 0,8 procent. Från januari 2016 till februari 2016 steg KPI med 0,3 procent. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,7 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,1 procent i februari.

Utvecklingen den senaste månaden

KPI steg med 0,3 procent från januari 2016 till februari 2016.
Till månadsförändringen bidrog prishöjningar på kläder (6,7 procent) med 0,3 procentenheter. Prishöjningar på paketresor (6,1 procent), grönsaker (3,5 procent) samt inventarier och hushållsvaror (0,9 procent) bidrog med 0,1 procentenhet vardera.

Uppgången motverkades bland annat av lägre priser på el (-3,9 procent) som påverkade månadstakten med 0,2 procentenheter. Prissänkningar på drivmedel (-3,2 procent) bidrog nedåt med 0,1 procentenhet.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 0,4 procent i februari, vilket är en nedgång från föregående månad då den var 0,8 procent.

Till uppgången i februari 2016 bidrog framförallt prishöjningar på livsmedel (2,2 procent) som påverkade inflationstakten med 0,3 procentenheter. Prishöjningar inom delindex för avskrivningar (7,5 procent) som främst berodde på ändrat ROT-avdrag, kläder och skor (3,4 procent), gruppen diverse varor och tjänster (2,8 procent) samt restauranger (2,7 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera.

Uppgången motverkades framförallt av lägre räntekostnader (-14,2 procent) som påverkade inflationstakten med 0,5 procentenheter. Prissänkningar inom post och telekommunikationer (-6,6 procent) och drivmedel (-6,6 procent) bidrog nedåt med 0,2 procentenheter vardera.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan.

KPI för februari 2016 var 314,14 (1980=100).

  Vägningstal

Bidrag i procentenheter till konsumentprisernas förändring sedan

Förändring i procent sedan

  2016 jan-16 feb-15 jan-16 feb-15
Livsmedel och alkoholfria drycker
139,0 0,0 0,2 0,3 1,6
Alkoholhaltiga drycker och tobak
39,0 0,0 0,1 0,1 1,9
Kläder och skor
53,0 0,3 0,2 5,5 3,4
Boende
251,0 ‑0,1 ‑0,3 ‑0,6 ‑1,2
Inventarier och hushållsvaror
55,0 0,1 0,1 0,9 1,5
Hälso- och sjukvård
38,0 0,0 0,0 0,2 0,5
Transport
135,0 ‑0,1 ‑0,1 ‑0,5 ‑0,8
Post och telekommunikationer
35,0 0,0 ‑0,2 ‑0,1 ‑6,6
Rekreation och kultur
120,0 0,1 0,1 1,0 1,0
Utbildning
5,0 0,0 0,0 0,1 ‑0,6
Restauranger och logi
67,0 0,0 0,2 0,2 2,2
Diverse varor och tjänster
63,0 0,0 0,2 0,4 2,8
KPI totalt
1 000,0 0,3 0,4 0,3 0,4

Underliggande inflation

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 1,1 procent i februari 2016. Från januari till februari 2016 steg KPIF med 0,3 procent. Under samma period förra året steg KPIF med 0,8 procent.

Inflationstakten enligt måttet KPIF exklusive energi var 1,5 procent i februari. Från januari 2016 till februari 2016 steg KPIF exklusive energi med 0,6 procent.

KPIF är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation som på uppdrag från Riksbanken beräknas av SCB.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation. Beräkningen av måttet skiljer sig något från beräkningen av KPI och det är inte heller helt och hållet samma produkter som prismäts. Exempelvis exkluderas egnahemsägarnas räntekostnader från HIKP, vilka har påverkat KPI relativt kraftigt de senaste åren. Att varukorgarna skiljer sig något åt innebär också en skillnad i produkternas relativa vikter, vilket kan ge vissa skillnader i utfall.

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 0,8 procent i februari 2016. Från januari till februari 2016 steg HIKP med 0,3 procent. Under samma period förra året steg HIKP med 0,8 procent.

HIKP för februari 2016 var 115,24 (2005=100).

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser januari 2016. Inflationstakten för både EU och EMU-länderna var då 0,3 procent. I jämförelse var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 1,3 procent i januari 2016. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten -0,2 procent för EMU-länderna i februari 2016.

Konsumentprisindex (KPI) för februari 2016

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för mars 2016 publiceras 2016-04-12 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Paulina Jonéus
08-506 945 26
paulina.joneus@scb.se

Brunilda Sandén
08-506 945 62
brunilda.sanden@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.