På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-05-10 09:30 Nr 2012:731


Konsumentprisindex (KPI), april 2012:

Inflationstakten 1,3 procent

Inflationstakten var 1,3 procent i april, vilket är en nedgång från mars då den var 1,5 procent. Från mars till april ökade KPI med i genomsnitt 0,2 procent. Under samma period förra året ökade KPI med 0,4 procent. Inflationen enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,0 procent i april.

Utvecklingen från mars

KPI steg med i genomsnitt 0,2 procent från mars till april 2012.

Till uppgången den senaste månaden påverkade prishöjningar på kläder och skor (3,7 procent) med 0,2 procentenheter. Högre priser på utrikesflyg (25,7 procent) samt höjda hyror (0,5 procent) bidrog uppåt med ytterligare 0,1 procentenhet vardera.

Den totala uppgången motverkades framförallt av lägre priser på flygcharter (-7,4 procent) och livsmedel (-0,7 procent) som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, sjönk till 1,3 procent i april från 1,5 procent i mars.

Den största effekten på inflationstakten i april hade högre boendekostnader (2,7 procent) som bidrog uppåt med 0,7 procentenheter. Inom gruppen boendekostnader påverkade i sin tur högre räntekostnader (12,6 procent) och det senaste årets hyreshöjningar (2,5 procent) med 0,5 respektive 0,3 procentenheter. Lägre el- och bränslekostnader (-4,3 procent) motverkade delvis höjningarna; priset på hushållsel har sjunkit med 5,8 procent från april 2011 till april 2012, vilket bidrog nedåt med 0,3 procentenheter.

Inom transportområdet bidrog högre priser på drivmedel (8,3 procent) med 0,3 procentenheter och lokaltrafik (8,7 procent) med 0,1 procentenhet.

Prisuppgångar på cigaretter (9,2 procent), snus (18,1 procent), läkarvård (8,4 procent), kläder (1,5 procent) samt personlig hygien (1,9 procent) påverkade ytterligare uppåt med ungefär 0,1 procentenhet vardera.

Uppgångarna motverkades framförallt av prissänkningar på hemelektronik (-14,2 procent) som bidrog nedåt med 0,3 procentenheter.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

KPI för april 2012 var 315,49 (1980=100).

 

Vägnings‑
tal

Bidrag i procent-
enheter till konsumentpris-
ernas förändring
sedan

Förändring
i procent
sedan

 

2012

mars
2012

april
2011

mars
2012

april
2011

Livsmedel och alkoholfria drycker
136,0
-0,1
0,1
-0,7
0,6
Alkoholhaltiga drycker och tobak
39,0 0,0
0,2
0,3
5,3
Kläder och skor
56,0
0,2
0,1
3,7
0,9
Boende
261,0 0,0
0,7
0,1
2,7
Inventarier och hushållsvaror
57,0 0,0 0,0
-0,3
0,2
Hälso- och sjukvård
36,0 0,0
0,1
0,1
2,6
Transport
137,0
0,2
0,3
1,2
2,0
Post och telekommunikationer
36,0 0,0 0,0
-0,4
-1,2
Rekreation och kultur
123,0
-0,1
-0,3
-0,6
-2,3
Utbildning
4,0 0,0 0,0
0,4
1,6
Restauranger och logi
59,0 0,0 0,0
-0,4
0,6
Diverse varor och tjänster
56,0 0,0
0,1
0,3
2,3
KPI totalt
1 000,0
0,2
1,3
0,2
1,3

Underliggande inflation

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 1,0 procent i april, vilket är en nedgång från mars då den var 1,1 procent. Förändringen i måttet KPIF mellan mars och april 2012 var 0,3 procent. Under samma period förra året ökade KPIF med 0,4 procent.

KPIF är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation som på uppdrag från Riksbanken beräknas av SCB.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation. Beräkningen av måttet skiljer sig något från beräkningen av KPI och det är inte heller helt och hållet samma produkter som prismäts. Exempelvis exkluderas egnahemsägarnas räntekostnader från HIKP, vilka har påverkat KPI relativt kraftigt de senaste åren. Att varukorgarna skiljer sig något åt innebär också en skillnad i produkternas relativa vikter, vilket kan ge vissa skillnader i utfall.

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 1,0 procent i april 2012. Från mars till april ökade priserna med 0,3 procent, vilket är samma som under motsvarande period förra året. HIKP var 113,73 (2005=100) i april 2012.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser mars 2012. Inflationstakten för EU var då 2,9 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 2,7 procent. Under samma period var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 1,1 procent. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 2,6 procent för EMU-länderna i april 2012.

 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för maj 2012 publiceras 2012-06-12 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 946 04


Förfrågningar

Emanuel Carlsson
08-506 948 11
emanuel.carlsson@scb.se

Peter Bäckström
08-506 945 26
peter.backstrom@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.