På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-09-13 09:30 Nr 2011:235


Konsumentprisindex (KPI), augusti 2011:

Inflationstakten 3,4 procent

Inflationstakten, det vill säga förändringen i konsumentprisindex under de senaste tolv månaderna, var 3,4 procent i augusti, vilket är en uppgång från juli då den var 3,3 procent. Från juli till augusti var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

Utvecklingen från juli

Priserna var i genomsnitt oförändrade från juli till augusti. Högre priser på kläder och skor (4,1 procent) bidrog uppåt med 0,2 procentenheter, medan ökade räntekostnader för egnahemsägarna (1,2 procent) bidrog uppåt med 0,1 procentenhet. Uppgången motverkades av lägre priser på drivmedel (-2,4 procent), utrikes flygresor (-8,5 procent) och flygcharter (-8,3 procent), som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten var 3,4 procent i augusti 2011.

Till den totala uppgången sedan augusti 2010 bidrog högre boendekostnader (9,6 procent) med 2,5 procentenheter. Därav bidrog högre räntekostnader (48,7 procent) med 1,9 procentenheter, höjda hyror (2,4 procent) med 0,3 procentenheter och höjda elpriser (3,4 procent) med 0,2 procentenheter.

Inom transportområdet bidrog högre drivmedelspriser (9,9 procent) med 0,4 procentenheter. Höjda priser på livsmedel och alkoholfria drycker (1,9 procent) bidrog med 0,3 procentenheter, medan högre priser på kläder och skor (3,4 procent) samt rekreationstjänster och kulturella tjänster (3,6 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera.

Uppgången motverkades av prissänkningar inom audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (-16,3 procent), som bidrog nedåt med 0,3 procentenheter.

För övriga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar (KPIF) var i augusti 1,6 procent, vilket är samma takt som i juli.

KPI för augusti 2011 var 311,23 (1980=100).

  Vägningstal   

Bidrag i procentenheter   
till konsumentprisernas   
förändring sedan

Förändring i   
procent sedan   

  2011 juli
2011
augusti
2010
juli
2011
augusti
2010
Livsmedel och alkoholfria drycker
139,0 0,0
0,3
0,2
1,9
Alkoholhaltiga drycker och tobak
40,0 0,0 0,0 0,0
0,9
Kläder och skor
55,0
0,2
0,2
4,1
3,4
Boende
264,0
0,1
2,5
0,4
9,6
Inventarier och hushållsvaror
58,0 0,0
-0,1
0,0
-1,0
Hälso- och sjukvård
36,0 0,0
0,1
-0,1
1,5
Transport
128,0
-0,2
0,4
-1,4
3,3
Post och telekommunikationer
36,0 0,0
-0,1
0,0
-2,8
Rekreation och kultur
124,0
-0,1
-0,1
-1,1
-1,2
Utbildning
4,0 0,0 0,0
0,1
2,5
Restauranger och logi
58,0 0,0
0,1
0,5
3,2
Diverse varor och tjänster
58,0 0,0
0,1
-0,3
0,7
KPI totalt
1 000,0
0,0
3,4
0,0
3,4

Inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser juli 2011. Inflationstakten för EU var då 2,9 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 2,5 procent. I juli var inflationstakten i Sverige 1,6 procent enligt HIKP. I HIKP exkluderas bland annat egnahemsägarnas räntekostnader.

Inflationstakten i Sverige var enligt HIKP 1,6 procent i augusti 2011. Från juli till augusti sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent enligt HIKP. Under samma period förra året sjönk HIKP med 0,1 procent. HIKP för augusti 2011 var 111,92 (2005=100). Enligt Eurostats snabbstatistik för HIKP var inflationstakten 2,5 procent för EMU-länderna i augusti 2011.

Nettoprisindex

Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI var oförändrat från juli 2011 till augusti 2011. Inflationstakten enligt NPI var 2,5 procent i augusti 2011. NPI för augusti 2011 var 261,76 (1980=100).

 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för september 2011 publiceras 2011-10-11 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 946 04


Förfrågningar

Rolf Björnson
08-506 941 54
rolf.bjornson@scb.se

Muhanad Sammar
08-506 947 48
muhanad.sammar@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.