På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-01-13 09:30 Nr 2011:6


Konsumentprisindex (KPI), december 2010:

Inflationstakten 2,3 procent

Inflationstakten, det vill säga förändringen under de senaste tolv månaderna, var 2,3 procent i december, vilket är en uppgång från november då den var 1,8 procent. Från november till december steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,7 procent.

Reviderade uppgifter för KPI totalt och boende, se pressmeddelande 17 februari 2011.

Till den totala uppgången på 0,7 procent den senaste månaden bidrog ökade boendekostnader (1,8 procent) med 0,5 procentenheter. Därav bidrog höjda elpriser (7,8 procent) med 0,3 procentenheter och högre räntekostnader för egnahemsägare (3,3 procent) med 0,1 procentenhet. Höjda priser på livsmedel och alkoholfria drycker (0,5 procent) liksom högre drivmedelspriser (3,1 procent) bidrog med 0,1 procentenhet vardera.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten var 2,3 procent i december 2010.

Till den totala uppgången sedan december 2009 bidrog högre boendekostnader (5,2 procent) med 1,4 procentenheter. Därav bidrog höjda priser på el (15,0 procent) med 0,6 procentenheter, högre räntekostnader (12,5 procent) med 0,5 procentenheter och höjda hyror (1,5 procent) med 0,2 procentenheter.

Höjda priser på livsmedel och alkoholfria drycker (2,7 procent) bidrog med 0,4 procentenheter, varav högre priser på mjölk, ost och ägg (4,1 procent),  grönsaker (11,0 procent) och alkoholfria drycker (4,3 procent) bidrog med 0,1 procentenhet vardera.

Högre priser på transporter (3,3 procent) bidrog med 0,4 procentenheter beroende på högre drivmedelspriser (8,8 procent). Höjda restaurangpriser (2,6 procent) bidrog med 0,2 procentenheter.

Inom huvudgruppen rekreation och kultur sjönk priserna (-1,4 procent), vilket bidrog med 0,2 procentenheter nedåt, huvudsakligen beroende på lägre priser på audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (-15,3 procent), som bidrog nedåt med 0,3 procentenheter.

För övriga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

KPI för december 2010 var 308,73 (1980=100).

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar (KPIF) var i december 2,3 procent, vilket är en uppgång från november då den var 1,9 procent.

  Vägningstal   

Bidrag i procentenheter   
till konsumentprisernas   
förändring sedan

Förändring i   
procent sedan   

  2010 november
2010
december
2009
november
2010
december
2009
Livsmedel och alkoholfria drycker
136,0
0,1
0,4
0,5
2,7
Alkoholhaltiga drycker och tobak
37,0 0,0 0,0 0,0
0,1
Kläder och skor
54,0 0,0
0,1
-0,3
2,0
Boende
279,0
0,5
1,4
1,8
5,2
Inventarier och hushållsvaror
55,0 0,0
-0,1
0,0
-1,5
Hälso- och sjukvård
32,0 0,0
0,1
-0,1
2,0
Transport
134,0
0,2
0,4
1,2
3,3
Post och telekommunikationer
34,0 0,0
-0,1
-0,6
-1,6
Rekreation och kultur
116,0 0,0
-0,2
0,4
-1,4
Utbildning
4,0 0,0 0,0
0,2
1,8
Restauranger och logi
65,0 0,0
0,2
-0,2
2,6
Diverse varor och tjänster
54,0 0,0
0,1
0,0
2,4
KPI totalt
1 000,0
0,7
2,3
0,7
2,3

Inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser november 2010. Inflationstakten för EU var då 2,3 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 1,9 procent. I november var inflationstakten i Sverige 1,7 procent enligt HIKP. I HIKP exkluderas bland annat egnahemsägarnas räntekostnader.

Inflationstakten i Sverige steg enligt HIKP till 2,1 procent i december 2010. Från november till december steg konsumentpriserna med 0,6 procent enligt HIKP. Under samma period förra året steg HIKP med 0,2 procent. HIKP för december 2010 var 112,27 (2005=100). Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 2,2 procent för EMU-länderna i december 2010.

Nettoprisindex

Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI steg med 0,7 procent från november till december 2010. Inflationstakten enligt NPI var 3,1 procent i december 2010, vilket är en uppgång från november då den var 2,6 procent. NPI för december 2010 var 261,31 (1980=100).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för januari 2011 publiceras
17 februari 2011 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 946 04


Förfrågningar

Rolf Björnson
08-506 941 54
rolf.bjornson@scb.se

Kamala Krishnan
08-506 944 81
kamala.krishnan@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.