På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-01-12 09:30 Nr 2012:7


Konsumentprisindex (KPI), december 2011:

Inflationstakten 2,3 procent

Inflationstakten, det vill säga förändringen i konsumentprisindex under de senaste tolv månaderna, var 2,3 procent i december, vilket är en nedgång från november då den var 2,8 procent. Från november till december steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent.

Utvecklingen från november

Till den totala uppgången på 0,2 procent den senaste månaden bidrog ökade boendekostnader (0,3 procent) med 0,1 procentenhet. Därav bidrog högre räntekostnader för egnahemsägare (3,7 procent) med 0,2 procentenheter, men motverkades delvis av lägre elpriser (-3,0 procent) som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet. Höjda priser på livsmedel och alkoholfria drycker (0,5 procent) samt transporttjänster (2,1 procent) bidrog även de till den totala uppgången med 0,1 procentenhet vardera. Uppgångarna motverkades delvis av lägre priser på kläder och skor (-1,3 procent) som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten var 2,3 procent i december 2011.

Till den totala uppgången sedan december 2010 bidrog högre boendekostnader (7,2 procent) med 1,9 procentenheter. Därav bidrog högre räntekostnader (43,9 procent) med 1,9 procentenheter och höjda hyror (2,4 procent) med 0,3 procentenheter. Lägre priser på el (-9,6 procent) bidrog dock nedåt med 0,4 procentenheter.

Inom transportområdet bidrog högre drivmedelspriser (5,1 procent) med 0,2 procentenheter.

Uppgången motverkades av prissänkningar inom audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (-15,0 procent), som bidrog nedåt med 0,3 procentenheter.

För övriga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar (KPIF) var 0,5 procent i december 2011,vilket är en nedgång från november då den var 1,1 procent.

KPI för december 2011 var 314,78 (1980=100).

  Vägningstal   

Bidrag i procentenheter   
till konsumentprisernas   
förändring sedan

Förändring i   
procent sedan   

  2011 november
2011
december
2010
november
2011
december
2010
Livsmedel och alkoholfria drycker
139,0
0,1
0,1
0,5
0,6
Alkoholhaltiga drycker och tobak
40,0 0,0 0,0 0,0
0,9
Kläder och skor
55,0
-0,1
0,0
-1,3
-0,1
Boende
264,0
0,1
1,9
0,3
7,2
Inventarier och hushållsvaror
58,0 0,0 0,0
-0,4
0,1
Hälso- och sjukvård
36,0 0,0
0,1
-0,2
1,2
Transport
128,0
0,1
0,2
0,4
1,8
Post och telekommunikationer
36,0 0,0 0,0
0,8
-0,5
Rekreation och kultur
124,0 0,0
-0,2
0,3
-1,3
Utbildning
4,0 0,0 0,0
0,2
2,2
Restauranger och logi
58,0 0,0
0,1
0,1
3,0
Diverse varor och tjänster
58,0 0,0
0,1
0,2
0,7
KPI totalt
1 000,0
0,2
2,3
0,2
2,3

Inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser november 2011. Inflationstakten för EU var då 3,4 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 3,0 procent. I november var inflationstakten i Sverige 1,1 procent enligt HIKP. I HIKP exkluderas bland annat egnahemsägarnas räntekostnader.

Inflationstakten i Sverige var enligt HIKP 0,4 procent i december 2011. Från november till december var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade enligt HIKP. Under samma period förra året steg HIKP med 0,6 procent. HIKP för december 2011 var 112,77 (2005=100). Enligt Eurostats snabbstatistik för HIKP var inflationstakten 2,8 procent för EMU-länderna i december 2011.

Nettoprisindex

Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI steg med 0,3 procent från november 2011 till december 2011. Inflationstakten enligt NPI var 1,4 procent i december 2011. NPI för december 2011 var 264,91 (1980=100). 

 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för januari 2012 publiceras 2012-02-16 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 946 04


Förfrågningar

Peter Bäckström
08-506 945 26
peter.backstrom@scb.se

Rolf Björnson
08-506 941 54
rolf.bjornson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.