På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2013-01-10 09:30 Nr 2013:5


Konsumentprisindex (KPI), december 2012. Korrigerad 2013-02-28:

Inflationstakten -0,1 procent

Inflationstakten var -0,1 procent i december, vilket är oförändrat jämfört med föregående månad. Från november till december steg KPI med i genomsnitt 0,3 procent. Under motsvarande period förra året ökade KPI med 0,2 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,0 procent i december.

Utvecklingen från november

KPI steg med i genomsnitt 0,3 procent från november till december 2012.

Till den totala uppgången den senaste månaden bidrog högre priser på utrikes flygresor (43,5 procent) med 0,2 procentenheter. Högre priser på livsmedel (0,5 procent) samt el (2,6 procent) bidrog vardera upp med 0,1 procentenhet.

Uppgången motverkades av lägre priser på kläder och skor (-1,0 procent) och rekreationstjänster (-1,6 procent) som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var -0,1 procent i december, vilket är oförändrat jämfört med föregående månad.

Till den totala nedgången sedan december 2011 bidrog lägre räntekostnader på boende (-12,6 procent) nedåt med 0,9 procentenheter. Lägre priser på hemelektronik (-14,0 procent) samt teletjänster och utrustning (-4,6 procent) bidrog nedåt med 0,3 respektive 0,2 procentenheter.

Nedgången motverkades delvis av höjda hyror (2,6 procent), högre priser på livsmedel (2,4 procent) samt ökade transportkostnader (1,7 procent), som bidrog uppåt med 0,3 procentenheter vardera. Vidare bidrog högre tobakspriser (10,7 procent) med 0,2 procentenheter.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

KPI för december 2012 var 314,61 (1980=100).

 

Vägningstal

Bidrag i procentenheter
till konsumentprisernas
förändring sedan

Förändring i
procent sedan

 

2012

nov
2012

dec
2011

nov
2012

dec
2011

Livsmedel och alkoholfria drycker
136,0
0,1
0,2
0,5
1,9
Alkoholhaltiga drycker och tobak
39,0 0,0
0,2
0,0
4,7
Kläder och skor
56,0
-0,1
0,0
-1,0
-0,2
Boende
261,0
0,1
-0,5
0,4
-1,6
Inventarier och hushållsvaror
57,0 0,0
-0,1
-0,3
-2,0
Hälso- och sjukvård
36,0 0,0
0,1
-0,2
2,8
Transport
137,0
0,2
0,3
1,2
1,7
Post och telekommunikationer
36,0 0,0
-0,1
-0,6
-4,2
Rekreation och kultur
123,0 0,0
-0,2
0,1
-2,0
Utbildning
4,0 0,0 0,0
0,1
1,6
Restauranger och logi
59,0 0,0 0,0 0,0
0,2
Diverse varor och tjänster
56,0 0,0
0,1
0,1
2,5
KPI totalt
1 000,0
0,3
-0,1
0,3
-0,1

Underliggande inflation

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 1,0 procent i december, vilket är en uppgång från november då den var 0,8 procent. Från november till december steg KPIF med i genomsnitt 0,3 procent. Under samma period förra året var KPIF oförändrat.

KPIF är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation som på uppdrag från Riksbanken beräknas av SCB.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation. Beräkningen av måttet skiljer sig något från beräkningen av KPI och det är inte heller helt och hållet samma produkter som prismäts. Exempelvis exkluderas egnahemsägarnas räntekostnader från HIKP, vilka har påverkat KPI relativt kraftigt de senaste åren. Att varukorgarna skiljer sig något åt innebär också en skillnad i produkternas relativa vikter, vilket kan ge vissa skillnader i utfall.

Uppgifterna avseende HIKP korrigerades 2013-02-28.

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 1,0 (korrigerad 2013-02-28) procent i december 2012. Från november till december steg priserna i genomsnitt med 0,2 (korrigerad 2013-02-28) procent enligt HIKP. Under samma period förra året var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade enligt HIKP. HIKP var 113,94 (korrigerad 2013-02-28) (2005=100) i december 2012.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser november 2012. Inflationstakten för EU var då 2,4 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 2,2 procent. Under samma period var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 0,8 procent. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 2,2 procent för EMU-länderna i december 2012.

Linjediagram

* Diagrammet korrigerades 2013-02-28.

 

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för januari 2013 publiceras 2013-02-19 kl. 09.30.

Nytt inför 2013

Vissa förändringar införs i beräkningen av konsumentprisindex från och med publicering av KPI för januari 2013. För ytterligare information se ”Ändringar i beräkning av KPI från 2013”.

 

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 946 04


Förfrågningar

Muhanad Sammar
08-506 947 48
fornamn.efternamn@scb.se

Emanuel Carlsson
08-506 948 11
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.