På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2013-03-12 09:30 Nr 2013:77


Konsumentprisindex (KPI), februari 2013:

Inflationstakten -0,2 procent

Inflationstakten var -0,2 procent i februari, vilket är en nedgång sedan januari då den var 0,0 procent. Från januari 2013 till februari 2013 steg KPI med i genomsnitt 0,4 procent. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,7 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,9 procent i februari.

Utvecklingen från januari

KPI steg med  i genomsnitt 0,4 procent från januari 2013 till februari 2013.

Till den totala uppgången den senaste månaden bidrog prishöjningar på kläder (5,0 procent) med 0,2 procentenheter. Prishöjningar på livsmedel och alkoholfria drycker (0,4 procent), drivmedel (1,8 procent), transporttjänster (1,8 procent) och paketresor (6,1 procent) bidrog uppåt med ytterligare 0,1 procentenhet vardera.

Uppgången motverkades av lägre räntekostnader för egnahem (-1,3 procent) som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var -0,2 procent i februari, vilket är en nedgång sedan januari då den var 0,0 procent.

Till den totala nedgången sedan februari 2012 bidrog minskade räntekostnader (-12,4 procent) med 0,7 procentenheter. Lägre priser på el (-5,8 procent) bidrog nedåt med 0,3 procentenheter.

Sänkta priser på hemelektronik (-11,4 procent) bidrog nedåt med 0,2 procentenheter. Lägre priser på möbler (-3,1 procent) och hushållstextilier (-13,2 procent) bidrog tillsammans nedåt med 0,2 procentenheter.

Samtidigt bidrog höjda priser på livsmedel (2,2 procent) uppåt med 0,3 procentenheter. Höjda hyror (2,4 procent) och prishöjningar på kläder och skor (2,9 procent) bidrog uppåt med 0,2 procentenheter vardera.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.
KPI för februari 2013 var 313,39 (1980=100). 

  Vägningstal

Bidrag i procentenheter
till konsumentprisernas
förändring sedan

Förändring i
procent sedan

  2013 jan
2013
feb
2012
jan
2013
feb
2012
Livsmedel och alkoholfria drycker
134,0
0,1
0,2
0,4
1,9
Alkoholhaltiga drycker och tobak
38,0 0,0
0,1
0,2
1,8
Kläder och skor
53,0
0,2
0,2
3,5
2,9
Boende
262,0
-0,1
-0,6
-0,3
-1,9
Inventarier och hushållsvaror
54,0 0,0
-0,2
-0,1
-3,4
Hälso- och sjukvård
35,0 0,0
0,1
0,1
1,7
Transport
141,0
0,2
0,1
1,1
0,3
Post och telekommunikationer
36,0 0,0
-0,1
0,2
-3,5
Rekreation och kultur
120,0
0,1
-0,1
0,9
-0,7
Utbildning
4,0 0,0 0,0
0,3
2,7
Restauranger och logi
62,0 0,0
0,1
0,2
1,9
Diverse varor och tjänster
61,0 0,0
0,1
0,1
1,3
KPI totalt
1 000,0
0,4
-0,2
0,4
-0,2

Underliggande inflation

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 0,9 procent i februari, vilket är en nedgång från januari då den var 1,0 procent. Från januari till februari steg KPIF med i genomsnitt 0,5 procent. Under samma period förra året steg KPIF med 0,7 procent.

KPIF är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation som på uppdrag från Riksbanken beräknas av SCB.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation. Beräkningen av måttet skiljer sig något från beräkningen av KPI och det är inte heller helt och hållet samma produkter som prismäts. Exempelvis exkluderas egnahemsägarnas räntekostnader från HIKP, vilka har påverkat KPI relativt kraftigt de senaste åren. Att varukorgarna skiljer sig något åt innebär också en skillnad i produkternas relativa vikter, vilket kan ge vissa skillnader i utfall.

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 0,5 procent i februari 2013. Från januari till februari steg priserna i genomsnitt med 0,6 procent enligt HIKP. Under samma period förra året steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,7 procent enligt HIKP. HIKP var 113,46 (2005=100) i februari 2013.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser januari 2013. Inflationstakten för EU var då 2,1 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 2,0 procent. Under samma period var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 0,7 procent. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 1,8 procent för EMU-länderna i februari 2013.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 946 04


Förfrågningar

Emanuel Fredriksson
08-506 942 25
fornamn.efternamn@scb.se

Rolf Björnson
08-506 941 54
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.