På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-02-16 09:30 Nr 2012:39


Konsumentprisindex (KPI), januari 2012:

Inflationstakten 1,9 procent

Inflationstakten var 1,9 procent i januari, i december 2011 var den 2,3 procent. Från december till januari sjönk KPI med i genomsnitt 0,9 procent. Sänkningen berodde främst på förändringar i varukorgens sammansättning och ovanligt stora prissänkningar på kläder och skor.

Utvecklingen från december

Konsumentprisindex (KPI) sjönk med i genomsnitt 0,9 procent från december 2011 till januari 2012. Priserna sjönk dock med i genomsnitt endast 0,5 procentenheter.

Skillnaden förklaras av tekniska faktorer. Vid varje årsskifte ändras den varukorg som ligger till grund för beräkningen av KPI, framför allt uppdateras konsumtionsvikterna för de varor och tjänster som ingår i varukorgen. Varukorgseffekten i januari 2012 blev något större än normalt till stor del beroende på att konsumtionsvikten för räntekostnader inom egnahem minskade relativt mycket.

Till den totala nedgången i KPI från december 2011 till januari 2012 bidrog säsongsnormala prissänkningar på kläder och skor (-13,5 procent) med 0,8 procentenheter. Sänkta priser på hemelektronik (-5,2 procent) och lägre räntekostnader för egnahemsägare (-0,7 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera. Prisnedgångar på utrikes flygresor (-20,2 procent), charterresor (-5,3 procent) samt restaurangbesök (-1,4 procent) påverkade nedåt med ytterligare 0,1 procentenhet vardera.

Nedgången motverkades delvis av dyrare läkarvård (8,4 procent), där högre patientavgifter och det höjda taket för högkostnadsskyddet sammanlagt bidrog uppåt med 0,1 procentenhet. Prishöjningar på drivmedel (4,5 procent) och hushållsel (2,2 procent) samt höjda hyror (1,0 procent) bidrog ytterligare uppåt med 0,1 procentenhet vardera till månadsförändringen i KPI. Övriga prishöjningar bidrog med 0,2 procentenheter uppåt, bl.a. pga. höjda priser på tobak (2,3 procent) och livsmedel (0,4 procent).

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var 1,9 procent i januari 2012. Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar (KPIF) var i januari 0,9 procent.

Till uppgången i KPI bidrog högre boendekostnader (5,3 procent) med 1,4 procentenheter. Därav bidrog högre räntekostnader (28,6 procent) med 1,2 procentenheter och höjda hyror (2,7 procent) med 0,3 procentenheter. Lägre priser på el (-6,1 procent) motverkade dock detta med 0,3 procentenheter.

Dyrare läkarvård (8,4 procent) och prishöjningar på livsmedel och alkoholfria drycker (1,1 procent) bidrog uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Högre priser på tobaksvaror (4,7 procent) och restaurangbesök (1,4 procent) bidrog med 0,1 procentenhet vardera.

Inom transportområdet bidrog högre priser på drivmedel (8,7 procent) och lokaltrafik (9,0 procent) med 0,3 respektive 0,1 procentenheter uppåt.

Uppgången motverkades framförallt av prissänkningar på hemelektronik (-15,7 procent) som bidrog nedåt med 0,4 procentenheter. Lägre priser på kläder och skor (-4,4 procent) samt charterresor (-4,2 procent) bidrog nedåt med ytterligare 0,2 respektive 0,1 procentenhet.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

KPI för januari 2012 var 311,85 (1980=100).

  Vägningstal   

Bidrag i procentenheter   
till konsumentprisernas   
förändring sedan

Förändring i   
procent sedan   

  2012 december
2011
januari
2011
december
2011
januari
2011
Livsmedel och alkoholfria drycker
136,0 0,0
0,1
0,3
1,1
Alkoholhaltiga drycker och tobak
39,0 0,0
0,1
1,2
2,1
Kläder och skor
56,0
-0,8
-0,2
-13,5
-4,4
Boende
261,0
0,1
1,4
0,3
5,3
Inventarier och hushållsvaror
57,0 0,0 0,0
-0,9
0,7
Hälso- och sjukvård
36,0
0,1
0,1
2,6
2,8
Transport
137,0 0,0
0,3
0,0
2,4
Post och telekommunikationer
36,0 0,0 0,0
-0,4
0,5
Rekreation och kultur
123,0
-0,3
-0,3
-2,5
-2,1
Utbildning
4,0 0,0 0,0
-0,3
1,5
Restauranger och logi
59,0
-0,1
0,1
-1,5
1,5
Diverse varor och tjänster
56,0 0,0
0,1
1,0
2,4
KPI totalt
1 000,0
-0,9
1,9
-0,9
1,9

Inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser december 2011. Inflationstakten för EU var då 3,0 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 2,7 procent. I december var inflationstakten i Sverige 0,4 procent enligt HIKP. I HIKP exkluderas bland annat egnahemsägarnas räntekostnader.

Inflationstakten i Sverige var enligt HIKP 0,7 procent i januari 2012. Från december till januari sjönk konsumentpriserna med 0,6 procent enligt HIKP. Under samma period förra året sjönk HIKP med 0,9 procent. HIKP för januari 2012 var 112,10 (2005=100). Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 2,7 procent för EMU-länderna i januari 2012.

Nettoprisindex

Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI sjönk med 0,8 procent från december 2011 till januari 2012. Inflationstakten enligt NPI var 2,5 procent i januari 2012. NPI för januari 2012 var 262,66 (1980=100). 

 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för februari 2012 publiceras 2012-03-13 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 946 04


Förfrågningar

Oxana Tarassiouk
08-506 945 67
oxana.tarassiouk@scb.se

Peter Nilsson
08-506 942 21
peter.nilsson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.