På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-08-11 09:30 Nr 2011:199


Konsumentprisindex (KPI), juli 2011:

Inflationstakten 3,3 procent

Inflationstakten, det vill säga förändringen i konsumentprisindex under de senaste tolv månaderna, var 3,3 procent i juli, vilket är en uppgång från juni då den var 3,1 procent. Från juni till juli var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

Utvecklingen från juni

Priserna var i genomsnitt oförändrade från juni till juli. Säsongsnormala prissänkningar på kläder och skor (-7,0 procent) bidrog nedåt med 0,4 procentenheter. Lägre priser på el (-2,1 procent) bidrog ytterligare med 0,1 procentenhet nedåt. Sänkningen motverkades framför allt av högre räntekostnader för egnahemsägarna (3,0 procent), som bidrog med 0,2 procentenheter uppåt. Prishöjningar på charterresor (5,9 procent), drivmedel (1,7 procent) samt livsmedel och alkoholfria drycker (0,4 procent) bidrog uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten var 3,3 procent i juli 2011.

Till den totala uppgången sedan juli 2010 bidrog högre boendekostnader (9,3 procent) med 2,5 procentenheter. Därav bidrog högre räntekostnader (49,0 procent) med 1,9 procentenheter och höjda hyror (2,4 procent) med 0,3 procentenheter.

Inom transportområdet bidrog högre drivmedelspriser (12,5 procent) med 0,5 procentenheter. Höjda priser på livsmedel och alkoholfria drycker (1,9 procent) samt rekreationstjänster och kulturella tjänster (3,7 procent) bidrog med 0,3 respektive 0,2 procentenheter.

Uppgången motverkades av prissänkningar inom audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (-15,0 procent), som bidrog nedåt med 0,3 procentenheter.

För övriga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar (KPIF) var i juli 1,6 procent, vilket är en uppgång från juni då den var 1,5 procent.

KPI för juli 2011 var 311,13 (1980=100).

  Vägningstal   

Bidrag i procentenheter   
till konsumentprisernas   
förändring sedan

Förändring i   
procent sedan   

 

2011

juni
2011

juli
2010

juni
2011

juli
2010

Livsmedel och alkoholfria drycker
139,0
0,1
0,3
0,4
1,9
Alkoholhaltiga drycker och tobak
40,0 0,0 0,0
0,2
1,0
Kläder och skor
55,0
-0,4
0,0
-7,0
0,2
Boende
264,0
0,1
2,5
0,3
9,3
Inventarier och hushållsvaror
58,0 0,0 0,0 0,0
-0,5
Hälso- och sjukvård
36,0 0,0
0,1
0,1
1,6
Transport
128,0
0,1
0,5
0,5
4,3
Post och telekommunikationer
36,0 0,0
-0,1
-0,2
-2,2
Rekreation och kultur
124,0
0,1
-0,1
0,8
-0,9
Utbildning
4,0 0,0 0,0
0,1
2,3
Restauranger och logi
58,0 0,0
0,1
-0,1
2,9
Diverse varor och tjänster
58,0 0,0
0,1
0,4
0,9
KPI totalt
1 000,0
0,0
3,3
0,0
3,3

Inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser juni 2011. Inflationstakten för EU var då 3,1 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 2,7 procent. I juni var inflationstakten i Sverige 1,5 procent enligt HIKP. I HIKP exkluderas bland annat egnahemsägarnas räntekostnader.

Inflationstakten i Sverige var enligt HIKP 1,6 procent i juli 2011. Från juni till juli sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent enligt HIKP. Under samma period förra året sjönk HIKP med 0,4 procent. HIKP för juli 2011 var 111,99 (2005=100). Enligt Eurostats snabbstatistik för HIKP var inflationstakten 2,5 procent för EMU-länderna i juli 2011.

Nettoprisindex

Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI var oförändrat från juni 2011 till juli 2011. Inflationstakten enligt NPI var 2,5 procent i juli 2011. NPI för juli 2011 var 261,83 (1980=100).

 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för augusti 2011 publiceras 2011-09-13 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 946 04


Förfrågningar

Oxana Tarassiouk
08-506 945 67
oxana.tarassiouk@scb.se

Rolf Björnson
08-506 941 54
rolf.bjornson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.