På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-07-12 09:30 Nr 2011:185


Konsumentprisindex (KPI), juni 2011:

Inflationstakten 3,1 procent

Inflationstakten, det vill säga förändringen i konsumentprisindex under de senaste tolv månaderna, var 3,1 procent i juni, vilket är en nedgång från maj då den var 3,3 procent. Från maj till juni sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent. Prisbasbeloppet 2012 har beräknats till 44 000 kronor, vilket innebär en ökning med 1 200 kronor jämfört med prisbasbeloppet 2011. För vidare information se separat pressmeddelande.

Utvecklingen från maj

Till den totala nedgången i KPI på 0,2 procent den senaste månaden bidrog prissänkningar på kläder och skor (-3,9 procent) med 0,2 procentenheter. Lägre priser på livsmedel (-0,4 procent), el (-1,3 procent) och drivmedel (-1,9 procent) bidrog nedåt med 0,1 procentenhet vardera. Nedgången motverkades av högre räntekostnader för egnahemsägarna (1,2 procent) samt högre priser på transporttjänster (3,5 procent) och paketresor (6,3 procent) som bidrog uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten var 3,1 procent i juni 2011.

Till den totala uppgången sedan juni 2010 bidrog högre boendekostnader (9,5 procent) med 2,5 procentenheter. Därav bidrog högre räntekostnader (47,9 procent) med 1,8 procentenheter, höjda hyror (2,5 procent) med 0,3 procentenheter och höjda elpriser (5,1 procent) med 0,2 procentenheter.

Inom transportområdet bidrog högre drivmedelspriser (7,7 procent) med 0,3 procentenheter. Höjda priser på livsmedel och alkoholfria drycker (1,3 procent) samt prishöjningar på rekreationstjänster och kulturella tjänster (3,5 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera.

Uppgången motverkades av prissänkningar inom audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (-15,4 procent), som bidrog nedåt med 0,3 procentenheter.

För övriga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar (KPIF) var i juni 1,5 procent, vilket är en nedgång från maj då den var 1,7 procent.

KPI för juni 2011 var 311,28 (1980=100). 

 

Vägningstal   

Bidrag i procentenheter
till konsumentprisernas
förändring sedan

Förändring i
procent sedan   

 

2011

maj
2011

juni
2010

maj
2011

juni
2010

Livsmedel och alkoholfria drycker
139,0 0,0
0,2
-0,3
1,3
Alkoholhaltiga drycker och tobak
40,0 0,0 0,0
0,5
0,9
Kläder och skor
55,0
-0,2
0,0
-3,9
0,7
Boende
264,0 0,0
2,5
0,0
9,5
Inventarier och hushållsvaror
58,0 0,0
-0,1
-0,4
-1,2
Hälso- och sjukvård
36,0 0,0
0,1
-0,1
1,8
Transport
128,0 0,0
0,4
0,0
3,3
Post och telekommunikationer
36,0 0,0
-0,1
-0,5
-1,5
Rekreation och kultur
124,0
0,1
-0,2
0,6
-1,3
Utbildning
4,0 0,0 0,0
0,3
2,3
Restauranger och logi
58,0 0,0
0,1
-0,2
2,3
Diverse varor och tjänster
58,0 0,0
0,1
-0,3
0,8
KPI totalt
1 000,0
-0,2
3,1
-0,2
3,1

Inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser maj 2011. Inflationstakten för EU var då 3,2 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 2,7 procent. I maj var inflationstakten i Sverige 1,7 procent enligt HIKP. I HIKP exkluderas bland annat egnahemsägarnas räntekostnader.

Inflationstakten i Sverige var enligt HIKP 1,5 procent i juni 2011. Från maj till juni sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent enligt HIKP. Under samma period förra året sjönk HIKP med 0,1 procent. HIKP för juni 2011 var 112,30 (2005=100). Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 2,7 procent för EMU-länderna i juni 2011.

Nettoprisindex

Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI sjönk med 0,2 procent från maj 2011 till juni 2011. Inflationstakten enligt NPI var 2,1 procent i juni 2011. NPI för juni 2011 var 261,72 (1980=100).

 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för juli 2011 publiceras 2011-08-11 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 946 04


Förfrågningar

Emanuel Fredriksson
08-506 942 25
emanuel.fredriksson@scb.se

Oxana Tarassiouk
08-506 945 67
oxana.tarassiouk@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.