På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2008-06-10 09:30 Nr 2008:164


Konsumentprisindex (KPI) för maj 2008:

Inflationstakten 4 procent i maj

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, ökade till 4,0 procent i maj (3,4 procent i april). Konsumentpriserna steg i genomsnitt med 0,4 procent från april till maj. Under motsvarande period föregående år sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent. Den underliggande inflationen, enligt KPIX ökade till 2,9 procent i maj från 2,4 procent i april.

(För reviderade uppgifter, se pressmeddelandet 9 sep 2008)

Senaste månaden: priserna upp 0,4 procent
Konsumentpriserna steg i genomsnitt med 0,4 procent från april 2008 till maj 2008.

Till månadsförändringen i maj bidrog framförallt högre priser på drivmedel (4,3 %) som påverkade uppåt med 0,2 procentenheter. Prisökningar på skor (11,0 %) och livsmedel (0,5 %) bidrog ytterligare uppåt med 0,1 procentenheter vardera.

Senaste tolv månaderna: priserna upp 4,0 procent
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 4,0 procent i maj 2008 (3,4 procent i april).

Högre kostnader inom gruppen boende (6,5 %) bidrog uppåt med 1,7 procentenheter till KPI:s årsförändring i maj, varav ökade räntekostnader (21,0 %) bidrog med 1,1 procentenheter. Högre priser på el (7,4 %) och eldningsolja (32,9 %) påverkade uppåt med 0,3 respektive 0,1 procentenheter. Höjda hyror (2,5 %) med 0,3 procentenheter. Den allmänna ökningen av boendekostnaderna motverkades av sänkningen av fastighetsskatten (-26,1 %) vid årsskiftet, som bidrog nedåt med 0,2 procentenheter.
 
Höjda priser på livsmedel (8,3 %) påverkade årsförändringen i KPI med 1,0 procentenheter i maj. De högre livsmedelspriserna reflekteras främst i dyrare bröd och spannmålsprodukter (10,9 %), kött (6,6 %) mejeriprodukter (10,6 %) och frukt (15,9 %), vilka vardera bidrog uppåt med 0,2 procentenheter. Högre priser på grönsaker (7,9 %) och alkoholfria drycker (4,0 %) bidrog uppåt med 0,1 procentenheter vardera.
 
Stigande drivmedelpriser (13,4 %) får allt större genomslag på inflationstakten och påverkade uppåt med 0,6 procentenheter i maj. Totalt sett bidrog prisökningar inom området transporter (5,7 %) uppåt med 0,8 procentenheter.

Högre priser på restaurangmåltider (5,3 %) samt alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror (8,0 %) påverkade uppåt med 0,4 respektive 0,3 procentenheter. Gällande restaurangmåltider bidrog prisökningar på dagens lunch (5,7 %) uppåt med 0,2 procentenheter. Prisökningar på diverse varor och tjänster (3,0 %) samt hälso- och sjukvård (1,6 %) påverkade uppåt med 0,2 respektive 0,1 procentenheter.
 
Den totala uppgången av konsumentpriserna motverkades samtidigt av prissänkningar inom grupperna rekreation och kultur (-2,8 %) och teletjänster och teleutrustning (-5,1%) som bidrog nedåt med 0,3 respektive 0,2 procentenheter.

KPI för maj 2008 var 300,99 (1980=100).

  Vägningstal   

Bidrag i procentenheter   
till konsumentprisernas   
förändring sedan

Förändring i   
procent sedan   

  2008 apr
2008
maj
2007
apr
2008
maj
2007
Livsmedel och alkoholfria drycker
131,0 0,1 1,0 0,5 7,9
Alkoholhaltiga drycker och tobak
37,0 0,0 0,3 0,2 8,0
Kläder och skor
54,0 0,1 0,0 1,2 0,3
Boende
266,0 0,0 1,7 0,1 6,5
Inventarier och hushållsvaror
55,0 0,0 0,0 0,8 0,1
Hälso- och sjukvård
32,0 0,0 0,1 0,2 1,6
Transport
145,0 0,2 0,8 1,3 5,7
Post och telekommunikationer
35,0 0,0 -0,2 -0,6 -4,6
Rekreation och kultur
119,0 0,0 -0,3 0,0 -2,8
Utbildning
4,0 0,0 0,0 0,0 3,3
Restauranger och logi
68,0 0,0 0,4 0,7 5,2
Diverse varor och tjänster
54,0 0,0 0,2 0,2 3,0
KPI totalt
1 000,0 0,4 4,0 0,4 4,0

Inflationsmålet och den underliggande inflationen
Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent, med en accepterad avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt. Riksbanken har framhållit att effekterna av vissa tillfälliga störningar i inflationsutvecklingen tillåts slå igenom i KPI utan att penningpolitiken ändras. Detta gäller till exempel förändringar av indirekta skatter och räntekostnader för egnahem.

KPIX är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. I ett pressmeddelande igår meddelande banken emellertid att de "fasar ut" inflationsmåttet KPIX. Riksbanken skriver bl.a. att måttet "...haft en särskild status jämfört med andra delmått på inflation. Så kommer det inte att vara framöver." 

Den underliggande inflationstakten, enligt KPIX, var 2,9 procent i maj (2,4 procent i april). Förändringen i KPIX mellan april och maj var 0,4 procent.

Riksbankens kontaktperson för inflationsmått är Jesper Johansson, tfn 08-787 01 53.

Inflationstakten i EU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflationen.

Inflationstakten enligt HIKP för Sverige var 3,9 procent i maj 2008 (3,2 procent i april). HIKP ökade med 0,5 procent mellan april och maj. Under samma period föregående år sjönk HIKP med 0,1 procent. HIKP för maj 2008 var 107,01 (2005=100).

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser april. Inflationstakten för EU (EICP) var 3,6 procent i april (preliminär siffra). För EMU-området (MUICP) var inflationstakten 3,3 procent (preliminär siffra). För mer information om HIKP i de olika medlemsländerna se HIKP:s webbsida.

Inflationstakten enligt HIKP-CT ökade till 3,1 procent i maj 2008 (2,5 procent i april). Den genomsnittliga månadsförändringen mellan april och maj var 0,5 procent. HIKP-CT för april 2008 var 105,81 (2005=100).

Nettoprisindex 
Nettoprisindex (NPI) ökade med 0,4 procent mellan april och maj 2008. Inflationstakten enligt NPI steg till 3,1 procent i maj. NPI för maj 2008 var 254,35 (1980=100).

Inflationstakten (prisförändring under de senaste tolv månaderna) enligt KPI, KPIX, HIKP för Sverige respektive EU. Procent.


Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för juni 2008 publiceras torsdagen den 10 juli kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 946 04


Förfrågningar

Peter Nilsson
08-506 943 09
peter.nilsson@scb.se

Muhanad Sammar
08-506 947 48
muhanad.sammar@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.