På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-06-14 09:30 Nr 2011:156


Konsumentprisindex (KPI), maj 2011:

Inflationstakten 3,3 procent

Inflationstakten, det vill säga förändringen i konsumentprisindex under de senaste tolv månaderna, var 3,3 procent i maj, vilket var oförändrat jämfört med april. Från april till maj steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent.

Utvecklingen från april

Till den totala uppgången i KPI på 0,2 procent den senaste månaden bidrog framför allt högre boendekostnader (0,7 procent) med 0,2 procentenheter. Därav bidrog ökade räntekostnader för egnahemsägarna (2,7 procent) med 0,1 procentenhet. I övrigt var det prishöjningar på kläder och skor (1,2 procent) samt ökade priser inom gruppen restauranger och logi (1,0 procent), som bidrog uppåt med 0,1 procentenhet vardera. Uppgången motverkades av lägre priser på utrikes flygresor (-17,2 procent) och livsmedel (-0,4 procent), som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten var 3,3 procent i maj 2011.

Till den totala uppgången sedan maj 2010 bidrog högre boendekostnader (10,0 procent) med 2,6 procentenheter. Därav bidrog högre räntekostnader (49,0 procent) med 1,8 procentenheter, höjda hyror (2,5 procent) med 0,3 procentenheter och höjda elpriser (7,4 procent) med 0,3 procentenheter.

Inom transportområdet bidrog högre drivmedelspriser (9,0 procent) med 0,4 procentenheter. Höjda priser på livsmedel och alkoholfria drycker (1,5 procent) samt prishöjningar på rekreationstjänster och kulturella tjänster (3,6 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera.

Uppgången motverkades av prissänkningar inom audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (-16,5 procent), som bidrog nedåt med 0,3 procentenheter.

För övriga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar (KPIF) var i maj 1,7 procent, vilket är en nedgång från april då den var 1,8 procent.

KPI för maj 2011 var 312,02 (1980=100).
 

  Vägningstal   

Bidrag i procentenheter   
till konsument-prisernas   
förändring sedan

Förändring i   
procent sedan   

  2011 april
2011
maj
2010
april
2011
maj
2010
Livsmedel och alkoholfria drycker
139,0 0,0
0,2
-0,3
1,5
Alkoholhaltiga drycker och tobak
40,0 0,0 0,0 0,0
1,0
Kläder och skor
55,0
0,1
0,1
1,2
2,0
Boende
264,0
0,2
2,6
0,7
10,0
Inventarier och hushållsvaror
58,0 0,0
-0,1
0,3
-1,3
Hälso- och sjukvård
36,0 0,0
0,1
0,0
1,9
Transport
128,0
-0,1
0,4
-0,9
3,2
Post och telekommunikationer
36,0 0,0
-0,1
-0,1
-1,7
Rekreation och kultur
124,0 0,0
-0,2
0,4
-1,4
Utbildning
4,0 0,0 0,0 0,0
2,2
Restauranger och logi
58,0
0,1
0,1
1,0
3,2
Diverse varor och tjänster
58,0 0,0
0,1
-0,1
1,4
KPI totalt
1 000,0
0,2
3,3
0,2
3,3

Inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser april 2011. Inflationstakten för EU var då 3,2 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 2,8 procent. I april var inflationstakten i Sverige 1,8 procent enligt HIKP. I HIKP exkluderas bland annat egnahemsägarnas räntekostnader.

Inflationstakten i Sverige var enligt HIKP 1,7 procent i maj 2011. Från april till maj var konsumentpriserna oförändrade enligt HIKP. Under samma period förra året steg HIKP med 0,1 procent. HIKP för maj 2011 var 112,66 (2005=100). Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 2,7 procent för EMU-länderna i maj 2011.

Nettoprisindex

Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI steg med 0,3 procent från april 2011 till maj 2011. Inflationstakten enligt NPI var 2,4 procent i maj 2011. NPI för maj 2011 var 262,32 (1980=100).

 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för juni 2011 publiceras 2011-07-12 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 946 04


Förfrågningar

Oxana Tarassiouk
08-506 945 67
oxana.tarassiouk@scb.se

Muhanad Sammar
08-506 947 48
muhanad.sammar@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.