På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2010-04-13 09:30 Nr 2010:99


Konsumentprisindex (KPI), mars 2010:

Oförändrad inflationstakt

Inflationstakten var 1,2 procent i mars, vilket är oförändrat jämfört med februari. Rensad för effekten av sänkta räntor var inflationstakten 2,5 procent. Från februari till mars steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent. Samma tid förra året ökade konsumentpriserna med 0,3 procent.

Reviderade uppgifter för KPI totalt och boende, se pressmeddelande 17 februari 2011.

Till den genomsnittliga konsumentprisuppgången på 0,2 procent från februari till mars bidrog framförallt säsongsnormala prishöjningar på kläder (4,9 procent) och skor (7,9 procent), vilket påverkade uppåt med 0,2 respektive 0,1 procentenheter. Prisökningar på grönsaker (5,0 procent) och drivmedel (3,0 procent) bidrog med ytterligare 0,1 procentenhet vardera.

Sänkta elpriser (-5,9 procent), drog ner månadstakten med 0,3 procentenheter.


Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen under de senaste tolv månaderna, var 1,2 procent i mars 2010, vilket är samma som i februari 2010. Stor inverkan på inflationstakten har egnahemsägarnas räntekostnader, som är fortsatt betydligt lägre än för ett år sedan. Rensat för effekten av sänkta räntor (KPIF) var inflationstakten i mars 2,5 procent, vilket är en liten nedgång jämfört med februari då den var 2,7 procent.

Till den totala uppgången på 1,2 procent sedan mars 2009 bidrog prishöjningar inom transportområdet (6,5 procent) med 0,9 procentenheter. Därav bidrog stigande priser på drivmedel (14,4 procent) och fordon (4,5 procent) med 0,6 respektive 0,2 procentenheter.

Höjda hyror (2,0 procent) har bidragit uppåt med 0,3 procentenheter. Prisökningar på kläder (3,4 procent) samt högre priser hos restauranger (3,4 procent) påverkade uppåt med ytterligare 0,2 procentenheter vardera.

Den totala uppgången i konsumentpriserna motverkades framförallt av sänkta räntekostnader för egnahemsägarna (-21,6 procent), vilket minskade årstakten med 1,0 procentenhet. Lägre priser inom audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (-14,7) minskade årstakten med ytterligare 0,3 procentenheter.

För övriga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

KPI för

mars 2010
var
302,32
(1980=100).


 

 
 

Vägningstal   

Bidrag i procentenheter till konsumentprisernas   
förändring sedan

Förändring i  procent
sedan   

2010

februari
2010

mars
2009

februari
2010

mars
2009

Livsmedel och alkoholfria drycker
136,0
0,1
0,2
0,4
1,1
Alkoholhaltiga drycker och tobak
37,0 0,0
0,1
0,1
2,1
Kläder och skor
54,0
0,3
0,2
5,4
3,6
Boende
279,0
-0,2
-0,6
-0,9
-2,1
Inventarier och hushållsvaror
55,0 0,0 0,0
0,2
0,8
Hälso- och sjukvård
32,0 0,0
0,1
0,1
3,3
Transport
134,0
0,1
0,9
0,8
6,5
Post och telekommunikationer
34,0 0,0 0,0
0,3
-0,7
Rekreation och kultur
116,0 0,0 0,0
-0,3
-0,2
Utbildning
4,0 0,0 0,0
-0,1
2,4
Restauranger och logi
65,0 0,0
0,2
0,2
3,2
Diverse varor och tjänster
54,0 0,0
0,1
0,3
2,5
KPI totalt
1 000,0
0,2
1,2
0,2
1,2

Förändringstal samt bidrag till konsumentprisernas förändring avser i denna tabell både den effekt som beror av förändrade priser och den som beror av ändringen i varukorgens sammansättning.

Inflationstakten i Sverige högre än för EU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser februari 2010. Inflationstakten för EU var då 1,4 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 0,9 procent. I februari var inflationstakten i Sverige 2,8 procent enligt HIKP. I HIKP exkluderas bland annat egnahemsägarnas räntekostnader. Den högre inflationstakten i Sverige jämfört med EMU förklaras bland annat av att priserna på vissa livsmedel och på bilar stiger i Sverige och sjunker i EMU.

Inflationstakten i Sverige var enligt HIKP 2,5 procent i mars 2010. HIKP i Sverige steg   med 0,3 procent från februari till mars. Under samma period förra året steg HIKP med 0,5 procent. HIKP för mars 2010 var 110,72 (2005=100). Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 1,5 procent för EMU-länderna i mars 2010.

Nettoprisindex

Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI steg med 0,3 procent från februari 2010 till mars 2010. Inflationstakten enligt NPI var 1,6 procent i mars 2010, vilket är oförändrat jämfört med februari 2010. NPI för mars 2010 var 255,30 (1980=100).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för april 2010 publiceras den 11:e maj 2010 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 946 04


Förfrågningar

Emanuel Carlsson
08-506 948 11
emanuel.carlsson@scb.se

Kamala Krishnan
08-506 944 81
kamala.krishnan@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.