På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-04-12 09:30 Nr 2011:91


Konsumentprisindex (KPI), mars 2011:

Inflationstakten 2,9 procent

Inflationstakten, det vill säga förändringen under de senaste tolv månaderna, var 2,9 procent i mars, vilket är en uppgång från februari då den var 2,5 procent. Från februari till mars steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,7 procent.

Utvecklingen från februari

Till den totala uppgången på 0,7 procent den senaste månaden bidrog säsongsnormala prishöjningar på kläder och skor (5,5 procent) samt ökade räntekostnader för egnahemsägarna (6,1 procent) med 0,3 procentenheter vardera. Högre drivmedelspriser (3,5 procent) bidrog uppåt med 0,1 procentenhet. Uppgången motverkades av lägre priser på utrikes flygresor (-12,6 procent) samt prissänkningar inom rekreation och kultur (-0,5 procent), som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten var 2,9 procent i mars 2011.

Till den totala uppgången sedan mars 2010 bidrog högre boendekostnader (9,1 procent) med 2,4 procentenheter. Därav bidrog högre räntekostnader (47,2 procent) med 1,7 procentenheter, höjda hyror (2,2 procent) med 0,3 procentenheter och höjda elpriser (5,4 procent) med 0,3 procentenheter.

Inom transportområdet bidrog högre drivmedelspriser (7,4 procent) med 0,3 procentenheter. Höjda priser på livsmedel och alkoholfria drycker (1,3 procent) bidrog med 0,2 procentenheter.

Uppgången motverkades av prissänkningar inom audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (-14,1 procent), som bidrog nedåt med 0,3 procentenheter.

För övriga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar (KPIF) var i mars 1,5 procent, vilket är en uppgång från februari då den var 1,3 procent.

KPI för mars 2011 var 310,11 (1980=100).

 

Vägningstal   

Bidrag i procentenheter   
till konsumentprisernas   
förändring sedan

Förändring i   
procent sedan   

 

2011

februari
2011

mars
2010

februari
2011

mars
2010

Livsmedel och alkoholfria drycker
139,0 0,0
0,2
0,1
1,3
Alkoholhaltiga drycker och tobak
40,0 0,0 0,0
-0,1
1,0
Kläder och skor
55,0
0,3
0,0
5,5
0,7
Boende
264,0
0,3
2,4
1,3
9,1
Inventarier och hushållsvaror
58,0 0,0
-0,1
-0,3
-1,8
Hälso- och sjukvård
36,0 0,0
0,1
0,2
2,1
Transport
128,0
0,1
0,3
0,8
2,6
Post och telekommunikationer
36,0 0,0
-0,1
-0,2
-2,3
Rekreation och kultur
124,0
-0,1
-0,1
-0,5
-1,2
Utbildning
4,0 0,0 0,0
0,0
2,1
Restauranger och logi
58,0 0,0
0,1
0,2
2,5
Diverse varor och tjänster
58,0 0,0
0,1
0,0
1,5
KPI totalt
1 000,0
0,7
2,9
0,7
2,9

Inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser februari 2011. Inflationstakten för EU var då 2,8 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 2,4 procent. I februari var inflationstakten i Sverige 1,2 procent enligt HIKP. I HIKP exkluderas bland annat egnahemsägarnas räntekostnader.

Inflationstakten i Sverige var enligt HIKP 1,4 procent i mars 2011. Från februari till mars steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4 procent enligt HIKP. Under samma period förra året steg HIKP med 0,3 procent. HIKP för mars 2011 var 112,25 (2005=100). Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 2,6 procent för EMU-länderna i mars 2011.

Nettoprisindex

Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI steg med 0,8 procent från februari 2011 till mars 2011. Inflationstakten enligt NPI var 1,9 procent i mars 2011. NPI för mars 2011 var 260,17 (1980=100).

 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för april 2011 publiceras 2011-05-12 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 946 04


Förfrågningar

Emanuel Fredriksson
08-506 942 25
emanuel.fredriksson@scb.se

Kamala Krishnan
08-506 944 81
kamala.krishnan@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.