På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-04-12 09:30 Nr 2012:93


Konsumentprisindex (KPI), mars 2012:

Något lägre inflationstakt

Inflationstakten var 1,5 procent i mars, vilket är en nedgång från februari då den var 1,9 procent. Från februari till mars ökade KPI med i genomsnitt 0,3 procent, främst till följd av säsongsnormala prisökningar på kläder och skor. Under samma period förra året ökade KPI med 0,7 procent. Inflationen enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,1 procent i mars vilket var samma som i februari.

Utvecklingen från februari

KPI steg med i genomsnitt 0,3 procent från februari till mars 2012.

Till uppgången den senaste månaden påverkade säsongsnormala prishöjningar på kläder och skor (6,7 procent) med drygt 0,3 procentenheter. Högre drivmedelpriser (3,7 procent) samt höjda hyror (0,3 procent) bidrog uppåt med ytterligare 0,2 respektive knappt 0,1 procentenheter.

Den totala uppgången motverkades framförallt av dels lägre elpriser (-4,9 procent) och dels lägre räntekostnader (-2,1 procent) som bidrog nedåt med 0,2 respektive 0,1 procentenheter.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, sjönk till 1,5 procent i mars från 1,9 procent som den var i både februari och januari.

Den största effekten på inflationstakten i mars hade högre boendekostnader (2,8 procent) som bidrog uppåt med 0,7 procentenheter. Inom gruppen boendekostnader påverkade i sin tur högre räntekostnader (14,9 procent) och det senaste årets hyreshöjningar (2,7 procent) med 0,6 respektive 0,3 procentenheter. Lägre el- och bränslekostnader (-6,2 procent) motverkade delvis höjningarna; priset på hushållsel har sjunkit med 7,8 procent från mars 2011 till mars 2012 vilket bidrog nedåt med 0,4 procentenheter. Samtidigt har vissa bränslekostnader istället ökat, priset för hushållsgas har i mars stigit med 41,9 procent jämfört med samma period föregående år.

Ökade transportkostnader (3,1 procent) bidrog uppåt med 0,4 procentenheter i mars. Högre drivmedelpriser (10,3 procent) påverkade därav enskilt med 0,4 procentenheter. Högre priser för lokaltrafik (9,4 procent) påverkade ytterligare uppåt med 0,1 procentenhet medan prissänkningar på bilar (-2,6 procent), både nya och begagnade, bidrog nedåt med ungefär motsvarande.

Livsmedel och alkoholfria drycker (1,2 procent) påverkade uppåt med 0,2 procentenheter på inflationstakten i mars. Andra effekter på uppåtsidan kom från högre priser på cigaretter (7,9 procent), snus (18,1 procent), läkarvård (8,4 procent), restauranger och logi (1,0 procent) samt produkter för personlig hygien (2,0 procent) som alla bidrog uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Uppgångarna motverkades framförallt av prissänkningar på stora tv-apparater (-21,4 procent) och datorer (-16,1 procent) som bidrog nedåt med 0,2 respektive 0,1 procentenheter. Lägre priser på kläder och skor (-1,1 procent) påverkade också nedåt med 0,1 procentenhet.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

 

Vägnings‑
tal

Bidrag i procent-
enheter till konsumentpris-
ernas förändring
sedan

Förändring
i procent
sedan

 

2012

februari
2012

mars
2011

februari
2012

mars
2011

Livsmedel och alkoholfria drycker
136,0 0,0
0,2
0,3
1,2
Alkoholhaltiga drycker och tobak
39,0 0,0
0,2
0,6
5,1
Kläder och skor
56,0
0,3
-0,1
6,7
-1,1
Boende
261,0
-0,3
0,7
-0,9
2,8
Inventarier och hushållsvaror
57,0 0,0 0,0
0,1
0,7
Hälso- och sjukvård
36,0 0,0
0,1
-0,2
2,4
Transport
137,0
0,2
0,4
1,2
3,1
Post och telekommunikationer
36,0 0,0 0,0
-0,3
-0,2
Rekreation och kultur
123,0
-0,1
-0,3
-0,6
-2,2
Utbildning
4,0 0,0 0,0 0,0
1,5
Restauranger och logi
59,0 0,0
0,1
0,4
1,0
Diverse varor och tjänster
56,0 0,0
0,1
0,4
2,4
KPI totalt
1 000,0
0,3
1,5
0,3
1,5

Underliggande inflation

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 1,1 procent i mars, vilket var oförändrat från februari. Förändringen i måttet KPIF mellan februari och mars 2012 var 0,4 procent vilket var samma som under motsvarande period föregående år.

KPIF är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation som på uppdrag från Riksbanken beräknas av SCB.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation. Beräkningen av måttet skiljer sig något från beräkningen av KPI och det är inte heller helt och hållet samma produkter som prismäts. Exempelvis exkluderas egnahemsägarnas räntekostnader från HIKP, vilka har påverkat KPI relativt kraftigt de senaste åren. Att varukorgarna skiljer sig något åt innebär också en skillnad i produkternas relativa vikter, vilket kan ge vissa skillnader i utfall.

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 1,1 procent i mars 2012. Från februari till mars ökade priserna med 0,5 procent, under motsvarande period förra året steg priserna med 0,4 procent. HIKP var 113,44 (2005=100) i mars 2012.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser februari 2012. Inflationstakten för EU var då 3,0 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 2,7 procent. Under samma period var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 1,0 procent. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 2,6 procent för EMU-länderna i mars 2012.

 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för april 2012 publiceras 2012-05-10 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 946 04


Förfrågningar

Peter Bäckström
08-506 945 26
peter.backstrom@scb.se

Peter Nilsson
08-506 942 21
peter.nilsson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.