På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-12-13 09:30 Nr 2012:951


Konsumentprisindex (KPI), november 2012:

Inflationstakten -0,1 procent

Inflationstakten var -0,1 procent i november, vilket är en nedgång sedan oktober då den var 0,4 procent. Från oktober till november sjönk KPI med i genomsnitt 0,2 procent. Under motsvarande period förra året ökade KPI med 0,2 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,8 procent i november.

Utvecklingen från oktober

KPI sjönk med i genomsnitt 0,2 procent från oktober till november 2012.

Till den totala nedgången den senaste månaden bidrog lägre räntekostnader på boende (-1,2 procent), lägre drivmedelspriser (-2,4 procent), sänkta priser på utrikes flygresor (-16,9 procent) och flygcharter (-7,3 procent) med vardera 0,1 procentenhet.

Nedgången motverkades av mindre prisuppgångar på andra produkter, som sammantaget bidrog uppåt med 0,2 procentenheter.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var -0,1 procent i november, vilket är en nedgång sedan oktober då den var 0,4 procent.

Till den totala nedgången sedan november 2011 bidrog lägre räntekostnader på boende (-9,2 procent) med 0,7 procentenheter. Lägre priser på el (-6,4 procent) och hemelektronik (-14,7 procent) bidrog vardera med 0,3 procentenheter.

Nedgången motverkades delvis av högre priser på livsmedel (2,4 procent) och tobak (10,7 procent), som bidrog uppåt med 0,3 respektive 0,2 procentenheter. Vidare bidrog höjda hyror (2,6 procent) med 0,3 procentenheter och ökade transportkostnader (1,0 procent) med 0,2 procentenheter.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

KPI för november 2012 var 313,82 (1980=100).

 

Vägningstal

Bidrag i procentenheter
till konsumentprisernas
förändring sedan

Förändring i   
procent sedan   

 

2012

oktober
2012

november
2011

oktober
2012

november
2011

Livsmedel och alkoholfria drycker
136,0 0,0
0,3
0,1
2,0
Alkoholhaltiga drycker och tobak
39,0 0,0
0,2
0,0
4,7
Kläder och skor
56,0 0,0 0,0
0,2
-0,5
Boende
261,0 0,0
-0,5
-0,1
-1,7
Inventarier och hushållsvaror
57,0 0,0
-0,1
0,1
-2,1
Hälso- och sjukvård
36,0 0,0
0,1
-0,1
2,8
Transport
137,0
-0,2
0,2
-1,3
1,0
Post och telekommunikationer
36,0 0,0
-0,1
0,3
-2,9
Rekreation och kultur
123,0
-0,1
-0,2
-1,0
-1,9
Utbildning
4,0 0,0 0,0
0,4
1,7
Restauranger och logi
59,0 0,0 0,0
0,4
0,4
Diverse varor och tjänster
56,0 0,0
0,1
0,2
2,6
KPI totalt
1 000,0
-0,2
-0,1
-0,2
-0,1

Underliggande inflation

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 0,8 procent i november, vilket är en nedgång från oktober då den var 1,1 procent. Från oktober till november sjönk KPIF med i genomsnitt 0,2 procent. Under samma period förra året steg KPIF med 0,2 procent.

KPIF är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation som på uppdrag från Riksbanken beräknas av SCB.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation. Beräkningen av måttet skiljer sig något från beräkningen av KPI och det är inte heller helt och hållet samma produkter som prismäts. Exempelvis exkluderas egnahemsägarnas räntekostnader från HIKP, vilka har påverkat KPI relativt kraftigt de senaste åren. Att varukorgarna skiljer sig något åt innebär också en skillnad i produkternas relativa vikter, vilket kan ge vissa skillnader i utfall.

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 0,8 procent i november 2012. Från oktober till november sjönk priserna i genomsnitt med 0,2 procent enligt HIKP. Under samma period förra året steg HIKP med 0,2 procent. HIKP var 113,67 (2005=100) i november 2012.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser oktober 2012. Inflationstakten för EU var då 2,6 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 2,5 procent. Under samma period var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 1,2 procent. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 2,2 procent för EMU-länderna i november 2012.

 
Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 946 04


Förfrågningar

Rolf Björnsson
08-506 941 54
fornamn.efternamn@scb.se

Peter Bäckström
08-506 945 26
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.