På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-10-11 09:30 Nr 2011:264


Konsumentprisindex (KPI), september 2011:

Inflationstakten 3,2 procent

Inflationstakten, det vill säga förändringen i konsumentprisindex under de senaste tolv månaderna, var 3,2 procent i september, vilket är en nedgång från augusti då den var 3,4 procent. Från augusti till september steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,7 procent.

Utvecklingen från augusti

Priserna steg med i genomsnitt 0,7 procent från augusti till september. Säsongsnormala prishöjningar på kläder och skor (12,2 procent) bidrog uppåt med 0,6 procentenheter. Ökade räntekostnader för egnahemsägarna (1,1 procent), liksom högre priser på drivmedel (2,1 procent) och lokaltrafik (4,8 procent) bidrog uppåt med 0,1 procentenhet vardera. Uppgången motverkades av lägre priser på livsmedel och alkoholfria drycker (-0,7 procent) och el (-2,2 procent), som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten var 3,2 procent i september 2011.

Till den totala uppgången sedan september 2010 bidrog högre boendekostnader (8,6 procent) med 2,3 procentenheter. Därav bidrog högre räntekostnader (46,3 procent) med 1,9 procentenheter och höjda hyror (2,4 procent) med 0,3 procentenheter.

Inom transportområdet bidrog högre drivmedelspriser (13,0 procent) med 0,5 procentenheter. Höjda priser på livsmedel och alkoholfria drycker (1,2 procent) och kläder och skor (3,6 procent) bidrog vardera med 0,2 procentenheter.

Uppgången motverkades av prissänkningar inom audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (-15,2 procent), som bidrog nedåt med 0,3 procentenheter.

För övriga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar (KPIF) var i september 1,5 procent, vilket är en nedgång från augusti då den var 1,6 procent.

KPI för september 2011 var 313,41 (1980=100). 

  Vägningstal   

Bidrag i procentenheter   
till konsumentprisernas   
förändring sedan

Förändring i   
procent sedan   

  2011 augusti
2011
september
2010
augusti
2011
september
2010
Livsmedel och alkoholfria drycker
139,0
-0,1
0,2
-0,7
1,2
Alkoholhaltiga drycker och tobak
40,0 0,0 0,0 0,0 0,9
Kläder och skor
55,0
0,6
0,2
12,2
3,6
Boende
264,0 0,0
2,3
-0,1
8,6
Inventarier och hushållsvaror
58,0 0,0 0,0
0,8
0,7
Hälso- och sjukvård
36,0 0,0
0,1
0,1
1,6
Transport
128,0
0,1
0,5
0,4
3,9
Post och telekommunikationer
36,0 0,0
-0,1
-0,4
-2,7
Rekreation och kultur
124,0 0,0
-0,1
0,3
-1,1
Utbildning
4,0 0,0 0,0
-0,1
2,2
Restauranger och logi
58,0 0,0
0,1
0,8
3,2
Diverse varor och tjänster
58,0 0,0
0,1
0,2
0,6
KPI totalt
1 000,0
0,7
3,2
0,7
3,2

Inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser augusti 2011. Inflationstakten för EU var då 2,9 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 2,5 procent. I augusti var inflationstakten i Sverige 1,6 procent enligt HIKP. I HIKP exkluderas bland annat egnahemsägarnas räntekostnader.

Inflationstakten i Sverige var enligt HIKP 1,5 procent i september 2011. Från augusti till september steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,7 procent enligt HIKP. Under samma period förra året steg HIKP med 0,8 procent. HIKP för september 2011 var 112,71 (2005=100). Enligt Eurostats snabbstatistik för HIKP var inflationstakten 3,0 procent för EMU-länderna i september 2011.

Nettoprisindex

Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner. NPI steg med 0,8 procent från augusti 2011 till september 2011. Inflationstakten enligt NPI var 2,3 procent i september 2011. NPI för september 2011 var 263,73 (1980=100).

 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för oktober 2011 publiceras 2011-11-10 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 946 04


Förfrågningar

Rolf Björnson
08-506 941 54
rolf.bjornson@scb.se

Muhanad Sammar
08-506 947 48
muhanad.sammar@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.