På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2005-04-25 10:00 Nr 2005:092


Prisindex i producent- och importled för mars 2005:

Oljepriserna stiger ytterligare

Från februari till mars steg importpriserna med 2,1 procent och producentpriserna med 0,6 procent. Högre priser på råolja och petroleumprodukter bidrog åter till stor del till uppgången av importpriserna i mars. Producentpriserna på hemmamarknaden steg med 0,6 procent medan exportpriserna steg med 0,5 procent. Under de senaste tolv månaderna har producentpriserna stigit med 2,5 procent och importpriserna med 6,3 procent. Förra månaden var motsvarande tal 2,8 respektive 5,3 procent.

Producentpriser
Producentpriserna steg med 0,6 procent från februari till mars. Av uppgången bidrog höjda priser på petroleumprodukter med 0,2 procent. Höjda priser på massa, papper och pappersvaror, förlagsprodukter, stål och metall samt transportmedel bidrog med 0,1 procentenhet vardera.


På hemmamarknaden steg priserna med 0,6 procent från februari till mars. Höjda priser på stål och metall bidrog med 0,2 procentenheter. Höjda priser på jordbruksprodukter, papp och pappersvaror, förlagsprodukter, petroleumprodukter samt kemikalier och kemiska produkter bidrog med 0,1 procentenhet vardera till uppgången. Sänkta priser på skogsråvara motverkade uppgången med 0,1 procentenhet.


Priserna på exportmarknaden steg 0,5 procent från februari till mars. Under senaste 12-månaders perioden har priserna på hemmamarknaden ökat 3,1 procent och på exportmarknaden 2,1 procent.

Importpriser
Importpriserna steg med 2,1 procent från februari till mars. Prishöjningar på råolja bidrog med 1,2 procentenheter medan prishöjningar på raffinerade petroleumprodukter samt på metaller och metallvaror bidrog med 0,4 respektive 0,3 procentenheter vardera till uppgången. Prishöjningar noterades också på baskemikalier.

Priser för inhemsk tillgång
Priserna på varor till inhemska kunder, det vill säga producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, steg med 1,4 procent från februari till mars. Höjda priser på råolja och petroleumprodukter bidrog med 0,6 respektive 0,2 procentenheter. Höjda priser på stål och metall bidrog med 0,2 procentenheter medan höjda priser på jordbruksprodukter, papp och pappersvaror, förlagsprodukter samt baskemikalier bidrog med 0,1 procentenhet vardera till uppgången.

Valutakurser
En förstärkning/försvagning av kronan tenderar att sänka/höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor stärktes kronans värde från februari till mars mot japanska yen med 1,7 procent men försvagades mot brittiska pundet med 2,0 procent, mot amerikanska dollarn med 0,9 procent samt mot euron med 0,5 procent.

Totalt: produkter från jordbruk, jakt- och skogsbruk; fiske; mineraler; tillverkade varor

Index

Förändring, procent

  Mars 05, 1990=100 Feb 05 - Mar 05 Jan 05 - Feb 05 Mar 04 - Mar 05 Feb 04 - Feb 05
Producentprisindex hemmamarknad
130,2 0,6 0,5 3,1 3,0
Exportprisindex
122,4 0,5 0,8 2,1 2,6
Importprisindex
147,5 2,1 1,3 6,3 5,3
Producentprisindex
125,6 0,6 0,6 2,5 2,8
Prisindex för inhemsk tillgång
138,0 1,4 0,9 4,6 4,1
därav - Konsumtionsvaror
133,8 0,4 0,2 0,1 0,2
- Investeringsvaror
107,6 0,2 0,4 -0,1 -0,6
- Insatsvaror
151,7 1,3 1,0 8,1 8,2
- Energirelaterade varor*
245,4 9,9 6,0 31,2 27,2

* Underavdelningarna CA och DF: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter samt kärnbränsle. En mindre justering har gjorts av indextalen februari 2001 - oktober 2004

Index för internationell jämförelse och prisutveckling på el
I Sverige räknas totalindextalen (i tabellen ovan) över produkter från jordbruk, jakt- och skogsbruk, fiske, mineraler samt tillverkade varor – det vill säga produkter hänförliga till avdelningarna A-D i Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN 2002). EU och OECD, liksom många länder redovisar prisutvecklingen i producentledet där totalindexet räknas över mineraler, tillverkade varor samt el, gas, värme och vatten – alltså avdelningarna C-E.
Från februari till mars steg producentpriserna inom avdelningarna C-E på hemmamarknaden med 0,8 procent, och producentpriserna totalt inkl. exportmarknaden med 0,7 procent. Sedan mars 2004 är uppgången 3,5 respektive 2,8 procent.
Priserna på hemmamarknaden inom avdelning E, dvs. el, gas, värme och vatten, steg från februari till mars med i genomsnitt 1,4 procent. Elpriserna, exkl. skatt och nätavgifter, steg under motsvarande period med 4,4 procent. Från mars 2004 till mars 2005 har priserna inom avdelning E stigit med i genomsnitt 0,3 procent. Elpriserna sjönk med 1,1 procent under tolvmånadersperioden men samtidigt har priserna för fjärrvärme stigit med 3,0 procent.

Publikation

* Statistiska meddelanden serie PR10. En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för april publiceras 2005-05-25 kl. 10.00.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för prisstatistik
104 51 Stockholm
+46 8 506 943 66


Förfrågningar

Siv Grimsvik Laskaridis
+46 8 506 944 32
fornamn.efternamn@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.