På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-02-25 09:30 Nr 2016:36


Prisindex i producent- och importled (PPI), januari 2016:

Export- och importpriserna fortsatt nedåt

Producentpriserna totalt sjönk med 1,0 procent mellan december och januari. Under samma period sjönk priserna på exportmarknaden med 2,0 procent, på importmarknaden med 2,4 procent och på hemmamarknaden med 0,1 procent.

Lägre priser på råolja gav det största bidraget till nedgången på importmarknaden för januari. Lägre priser på metaller och kemikalier samt en starkare svensk krona bidrog också till nedgången på såväl exportmarknaden som importmarknaden, under samma period. Högre priser på el motverkade nedgångarna på samtliga marknader.

Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, sjönk med 1,3 procent från december till januari och med 3,0 procent jämfört med januari förra året.

Jämfört med januari förra året har producentpriserna totalt sjunkit med 3,1 procent. Under samma period sjönk priserna på exportmarknaden med 4,7 procent och på hemmamarknaden med 1,5 procent. På importmarknaden sjönk priserna med 4,5 procent.

Totalt: B-E*

IndexFörändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent (årstakt)
 Jan 16, 2005=100Dec 15-Jan 16Jan 15-Jan16
Producentprisindex
110,7 ‑1,0 ‑3,1
Tillverkningsindustri
110,5 ‑1,7 ‑3,1
Hemmamarknadsprisindex
117,6 ‑0,1 ‑1,5
El, gas och fjärrvärme
128,8 5,1 1,2
Elektricitet
99,2 12,3 ‑1,5
Exportprisindex
104,4 ‑2,0 ‑4,7
Importprisindex
102,8 ‑2,4 ‑4,5
Prisindex för inhemsk tillgång
110,0 ‑1,3 ‑3,0
Konsumtionsvaror
117,7 ‑0,6 0,6
Investeringsvaror
104,5 ‑0,1 0,2
Insatsvaror
117,0 ‑1,4 ‑3,6
Energirelaterade varor**
97,3 ‑4,2 ‑12,3

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.

** Huvudgrupper 05, 06, 19, 35 och 36: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kärnbränsle, el, gas och fjärrvärme samt vatten.

Växelkursförändringar under januari

En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor stärktes den svenska kronan med 5,3 procent mot det engelska pundet, med 3,9 procent mot den norska kronan och med 3,4 procent mot den amerikanska dollarn. Den svenska kronan stärktes även mot euron och den danska kronan med 0,9 procent.

Produktgrupp enligt SPIN 2007

 

Största bidrag i procentenheter till total förändring, dec-jan

  Hemma-
marknads-prisindex
Export-
pris-
index
Import-
pris-
index
06.1
Råolja
    -1,0
10
Livsmedel
  -0,1 -0,1
14
Kläder
    -0,1
17.1
Massa, papper och papp
  -0,2  
20
Kemikalier och kemiska produkter
  -0,2 -0,4
24
Metaller
-0,1 -0,3 -0,2
25
Metallvaror utom maskiner och apparater
  -0,1  
26.11
Elektroniska komponenter
    0,1
26.3
Kommunikationsutrustning
    -0,1
27
Elapparatur
  -0,1 -0,1
28
Övriga maskiner
  -0,2  
28.13
Andra pumpar och kompressorer
    0,1
33.1
Tjänster avseende reparation av metallvaror,
maskiner och apparater
0,1    
35.11
Elektricitet
0,5 0,3 0,2
35.13
Distributionstjänster avseende elektricitet
0,1    
38
Avfallshanteringstjänster; återvinningstjänster
0,1    

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för februari publiceras 2016-03-24 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Maria Bäckström
08-506 945 35
maria.backstrom@scb.se

Marcus Fridén
08-506 943 19
marcus.friden@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.